Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - FasciaTherapy

FasciaTherapy
Danis Bois Method

Instruktor – Paul Sercu D.O.

Terminy:


- I moduł: 12-16.03.2018r
- II moduł: 21-25.05.2018r.
- III moduł: 12-16.09.2018r.

Miejsce: Warszawa, ul Wita Stwosza 32 lok1

e-mail: kursy@fizjosystem.com


Cena za moduł: 2300zł

Formą rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki!!!

Kurs obejmuje 120h zegarowych

Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:



akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Paul Sercu
MSc-PT, D.O., MDB

Paul Sercu jest założycielem college’u terapii powięziowej ( 1996 ).

Ukończył studia fizjoterapii i osteopatii, następnie rozpoczął naukę terapii powięziowej DBM u Danis Bois w 1984 r, gdzie został jednym z jego najbliższych współpracowników.

Jego dyplomy: Fizjoterapeuta 1980, Osteopata 1990, Terapeuta powięziowy MDB 1991r, podyplomowe studia psycho – somatopedagogiki, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia; 2011 r Biomedyczne objawy stresu, Univ Paryż; Tytuł magistra w psychopedagogice poznawczej: Specyficzny ból pleców – Uniwersytet Fernango Pessoa, Porto, Portugalia

Autor książki: Movement perception unravelled ( oryginalnie w języku holenderskim )

Jest ekspertem od nieokreślonych objawów medycznych, PTSD, Fibromialgii i fizjologii powięzi

Jego dziedzina badań naukowych to: dynamiczna anatomia, nieokreślone objawy chorobowe, ruch / ciało i autopercepcja

Jest organizatorem i uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji w świecie biomechaniki i fizjologii.


Kurs terapia powięzi jest terapią ukierunkowaną na pracę z pacjentem w czterech płaszczyznach w aktywny i bezpośredni sposób:
  • biologiczno – biomechanicznej,
  • fizjologicznej,
  • psycho – społeczno – kulturowej
  • egzystencjalnej perspektywy,
wykorzystując 3 sposoby podejścia: manualne techniki powięziowe, rehabilitacja i doradztwo indywidualne.


Podczas pierwszych dwóch poziomów - biologiczny / biomechaniczny i fizjologiczny nauczycie się stosować techniki na układzie meso kinetycznym, trzewnym i czaszkowym. Nauczane techniki będą stosowane w formie leczenia jak również dla celów zapobiegawczych.

Na poziomie leczniczym, nauczycie się rozróżniać i rozwiązywać wszystkie rodzaje subtelnych napięć w powięzi, mających biologiczne korzenie, oraz napięć powięziowych do których doszło w wyniku zaburzonej funkcji  autonomicznego układu nerwowego.
Dodatkowo, nauczycie się jak patrzeć okiem wrażliwym, analizować oraz optymalizować wzorzec ruchu.


Na poziomie postępowania zapobiegawczego,  przyswoicie umiejętności oraz zdobędziecie narzędzia, by nauczyć swoich pacjentów w jaki sposób obserwować i optymalizować swoją ruchomość, a także w jaki sposób może on dostosować wpływ układu regulacji.


Oryginalność metody tkwi w finezyjnym korzystaniu ze świadomości oraz  szczegółowym i subtelnym sposobie prowadzenia zabiegu.

W manualnych technikach powięziowych, napięcia powięziowe natury biologicznej muszą być odczytywane inaczej niż te o naturze fizjologicznej lub pochodzących ze stanów zapalnych. Rehabilitacja pobudza nowe obwody nerwowe i optymalizuje jakość ruchu, poprawia jakość tkanki łącznej oraz rozkład siły skurczów włókien mięśniowych, by wywołać fizjologiczny i zrównoważony wzorzec ruchu. Idąc dalej, aktywność autonomicznego układu nerwowego wzbudzana jest z różnych stron.



Szkolenie składa sie z trzech 5-dniowych modułów.


 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.


Tłumacz: mgr Piotr Naporski D.O.


Wysoką jakość szkolenia gwarantuje grupa do max 20 uczestników!!!


"W terapii powięziowej stosujemy delikatniejsze podejście, gdzie wpływ wywiera się poprzez zaangażowanie cech powięzi mechanotransdukcji i tensegracji, a także reakcji fizjologicznych pochodzących z AUN / układu wewnątrz wydzielniczego. Celem nie jest to, aby walczyć z oporem fizycznym.
 
Optymalizujemy również działanie układu nerwowo – naczyniowego oraz jakości ruchu.
Terapia powięziowa jest bardzo efektywna w przypadku nie określonych objawów klinicznych, takich jak choroby nie wiadomego pochodzenia oraz ból specyficzny ( 85 % pacjentów narzeka na specyficzny ból pleców ).
 
Zatem terapia działa na biologicznej / biomechanicznej, fizjologicznej i psychologicznej płaszczyźnie problemu.
Jest to bardziej funkcjonalna i ukierunkowana na indywidualną pracę i edukację terapia, na którą składają się techniki manualne i rehabilitacja"
 
 Paul Sercu D.O.
 



Plan kursu:

MODUŁ I:

Terapia powięziowa DBM układu mezokinetycznego część 1:

Techniki manualne i rehabilitacja kończyn

 

Anatomia:

- dynamiczna anatomia vs anatomia topograficzna , wprowadzenie

- neurofizjologiczne podstawy jednostki ciało – umysł, napięcie i napięcie psychiczne

 

Koncept teoretyczne:

- biomechanika sensoryczna część I

- istota uwagi i świadomości w terapii manualnej i rehabilitacji

- łańcuchy mięśniowe vs łańcuchy ruchu

 

Patologia:

- uwięźnięcie i punkty spustowe

- ból stawowy

 

Część praktyczna:

- manualne techniki powięziowe dla kończyn – stawy miednicy

- manualne techniki powięziowe dla tkanek miękkich: trzy warstwy powięzi, okołostawowy układ tkanki miękkiej

- leczenie powięziowe „ uwięźnięcia ”

- uwolnienie stawów kończyn i miednicy

- fenomenologiczne ( filozoficzne )  podejście do ruchu



MODUŁ II:

Terapia powięziowa DBM układu mezokinetycznego część 2: Techniki manualne i rehabilitacja specyficznego i nie specyficznego bólu pleców i szyi

Powięziowy trening stabilizacji tułowia

 

Teoria:

- biomechanika sensoryczna kręgosłupa i tułowia

- kręgosłup jako struktura tensegracji

- cechy charakterystyczne powięzi

- stabilizacja i równowaga

- od uwagi do świadomości

Patologia:

- etiologia i patogeneza nie specyficznego bólu w mezokinetycznym układzie tułowia

- niestabilność miednicy i tułowia

 

Część praktyczna:

- rehabilitacja sensoryczna kręgosłupa: podejście fenomenologiczne część I

- fenomenologiczny trening stabilizacji tułowia, istota czucia zamiast siły mięśniowej

- manualne techniki powięziowe dla pleców i szyi w stanie ostrym, podostrym i chronicznym

- techniki specyficzne dla przepukliny dysku, urazu Whiplash, chorób reumatyczncyh, kręgozmyku



MODUŁ III:

Terapia powięziowa DBM układu mezokinetycznego część 3:
Techniki manualne i rehabilitacja stawów C0 – C1 i głowy

 

Teoria:

- dynamiczna anatomia czaszki i głowy, zewnątrz i wewnątrz czaszkowa powięź

- neurofizjologia ruchu

- integracja dotychczasowych informacji

 

Patologia:

- wpływ stresu na powstanie określonych problemów tj.: napięciowe bóle głowy, zaburzenia funkcji stawów skroniowo – żuchwowych i C0 – C1, szumy uszne

 

Część praktyczna:

- terapia powięziowa  połączenia C0 – C1

- terapia powięziowa kości czaszki

- terapia powięziowa powięzi wewnątrzczaszkowej

- terapia powięziowa powięzi zewnątrzczaszkowej

- funkcjonalna analiza ruchu

- rehabilitacja sensoryczna głowy i tułowia

- integracja różnych form manipulacji

Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget