Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - Hvla - Kurs manipulacje krótkodźwigniowe - Fizjosystem Szkolenia

Hvla (High velocity low amplitude) - Kurs manipulacje krótkodźwigniowe

Kurs intensywny 8-dniowy

Intensywny 8-dniowy kurs z technik manipulacji krótkodźwigniowych stawów. Szkolenie prowadzone przez Jorego Pauwelsa D.O., powstało w oparciu o koncepcję opracowaną przez prof. Laurie Hartmana. Szkolenie podzielone jest na dwa bloki tematyczne – kręgosłup i stawy obwodowe.
InstruktorJöry Pauwels MSc Ost. D.O.

Terminy:


 • VI edycja (brak wolnych miejsc)
- I moduł: 19-22.02.2018r.
- II moduł: 16-19.04.2018r.
 • VII edycja (3 wolne miejsca)
- I modł: 26-29.03.2018r.
- II moduł: 14-17.05.2018r.Miejsce
: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok.1

Organizator:
FizjoSystem - Szkolenia
@: kursy@fizjosystem.com

Cena za całość kursu (I i II moduł): 4000zł

Zapisy: kursy@fizjosystem.com

Formą rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki!!!

Kurs obejmuje 66h zegarowych

Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Jöry Pauwels
MSc Ost. D.O.Dyplomowany Osteopata ( D.O.), tytuł ten uzyskał w Flanders International College of Osteopathy w Belgii gdzie również jest jednym z wykładowców.
Dalsze kszałcenie i uzyskanie tytuły MSc Ost. w Dresden International University


Osteopata z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy z pacjentami jak i w nauczaniu strukturalnych technik krótkodźwigniowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.


Dyrektor FICO (Flanders International College of Osteopathy) i sekretarz OsEAN (Osteopathic European Academic Network).


Wykładowca Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.


Jory poza stanowiskiem dyrektora Fico Osteopathy Academy, wykłada manipulacje, techniki trzewne i czaszkowe, historię i filozofię osteopatii, osteopatyczną ginekologię i położnictwo, biomechanikę i osteopatię naczyniową.
HVLA to nic innego jak techniki manipulacji krótkodźwigniowych stawów powstałe w oparciu o koncepcję opracowaną przez prof. Laurie Hartmana PhD, DO ( British School of Osteopathy, UK)


HVLA oznacza High Velocity Low Amplitude (Dużej Prędkości Niskiej Amplitudzie) i wykorzystywane jest w Osteopatii, medycynie manualnej oraz chiropraktyce. 


Metoda ta charakteryzuje się przyłożeniem do stawu pacjenta siły o małej amplitudzie i dużej szybkości w określonym kierunku, co najczęściej kończy się słyszalnym "kliknieciem" oraz zmniejszeniem napięcia mięśniowego w okolicy zabiegowej.

Manipulacje krótkodźwigniowe są to subtelne i precyzyjne techniki, w których do budowania bariery wykorzystujemy kilka komponent.


W czasie kursu Jory przeprowadzi Was przez proces uczenia się tych technik krok po kroku, tak abście mogli opanować wszystkie te techniki prawidłowo i bezpiecznie wykonać manipulację w swoich gabinetach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • wykonac badanie osteopatyczne w celu odnalezienia dysfunkcji,
 • rozpoznac wskazania i przeciwwskazania do zabiegu manipulacji,
 • bezpiecznie i skutecznie wykonac techniki manipulacji krótkodźwigniowych,
 • wykonac precyzyjny zabieg manipulacji na okreslonym poziomie kręgosłupa,
 • dobierać i wykorzystywać odpowiednie komponenty w celu stworzenia bariery manipulacyjnej
Szkolenie składa sie z dwóch 4-dniowych modułów.Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.


Wysoką jakość szkolenia gwarantuje grupa do max 22 uczestników oraz obacność asystenta!!!Cel szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych:

 • wykonania badania osteopatycznego w celu odnalezienia dysfunkcji,
 • rozpoznania wskazań i przeciwwskazań do zabiegu manipulacji,
 • w doborze odpowiednich komponentów, które są niezbędne do wykonania manipulacji krótkodźwigniowych,
 • bezpiecznego i skutecznego wykonania techniki manipulacji zarówno na stawach kręgosłupa jak i stawach obwodowych,
 • w doborze i wykorzystaniu odpowiedniej komponenty w celu stworzenia bariery manipulacyjnej

Plan kursu:

I MODUŁ

Dzień 1 (9.00-18.00)
• HVLA w teorii. Omówienie koncepcji wykonywania bezpiecznych i skutecznych manipulacji
• Techniki HVLA - część lędźwiowa kręgosłupa

Dzień 2: (9.00-18.00)
• Techniki HVLA – część piersiowa kręgosłupa
• Techniki HVLA – część szyjna kręgosłupa

Dzień 3: (9.00-18.00)
• Techniki HVLA – C0-C2
• Techniki HVLA - żebra

Dzień 4 (9.00-15.00)
• Techniki HVLA – staw krzyżowo-biodrowy
• Techniki HVLA – górne/dolne żebra
• Powtórka materiału z całego modułu, pytania & odpowiedzi
II MODUŁ

Dzień 1: (9.00-18.00)
• Pytania & odpowiedzi do modułu I. Modyfikacja, powtórka w oparciu o wątpliwości/pytania do modułu I
• Techniki HVLA – górna/dolna część odcinka piersiowego kręgosłupa, staw mostkowo-obojczykowy, staw łopatkowo-obojczykowy

Dzień 2: (9.00-18.00)
• Techniki HVLA - C0-C1-C2 i połączenie tych segmentów
• Techniki HVLA - staw biodrowy, staw ramienno-łopatkowy

Dzień 3: (9.00-18.00)
• Techniki HVLA – połączenie piersiowo-lędźwiowe
• Techniki HVLA – połączenie lędźwiowo-krzyżowe
• Techniki HVLA – staw kolanowy, staw łokciowy

Dzień 4: (9.00-15.00)
• Techniki HVLA – nadgarstek, stopa
• Omówienie strategii leczenia: łokieć tenisisty, dyskopatia, zapalenie rozcięgna podeszwowego, refluks, bóle głowy, inne tematy zgłaszane przez kursantów.
• Pytania & odpowiedzi
Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget