Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - kręgosłup osteopatyczna diagnostyka i leczenie

KRĘGOSŁUP - OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Instruktor – mgr Bogusław Mazur D.O.

Terminy:
 • III edycja (brak wolnych miejsc)
- I moduł: 2-4.10.2017r.
- II moduł: 15-17.12.2017r.
- III moduł: 26-28.02.2018r.
- IV moduł: 13-15.04.2018r.

 • IV edycja (brak wolnych miejsc)
- I moduł: 1-3.06.2018r.
- II moduł: 17-19.09.2018r.
- III moduł: 16-18.11.2018r.
- IV moduł: 18-20.01.2019r.

 • V edycja (brak wolnych miejsc) 
- I moduł: 12-14.04.2019r.
- II moduł: 28-30.06.2019r.
- III moduł: 6-8.09.2019r.
- IV moduł: 21-23.10.2019r.
 • VI edycja (zapisy ruszają w 2019r.) 
- I moduł: 27-29.03.2020r.
- II moduł: 18-20.05.2020r.
- III moduł: 26-28.06.2020r.
- IV moduł: 28-30.08.2020r.


Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1

e-mail: kursy@fizjosystem.com


Cena za moduł: 1390zł

Formą rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki!!!

Kurs obejmuje 90h zegarowych

Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Bogusław Mazur D.O.


Wykładowca w Flanders International College of Osteopathy
oraz wykładowca na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, instruktor licznych kursów z terapii manualnej, uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu osteopatii i medycyny manualnej, m.in Flanders International College of Osteopathy, współpracuje z licznymi klubami i sekcjami sportowymi, obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej.
Gozinowy plan kursu:

I dzień: 8.30- 18.00

przerwa obiadowa 13.30 - 14.30

II dzień: 8.30 - 18.00

przerwa obiadowa 13.30 - 14.30

III dzień: 8.30 - 14.00

Nowa, szersza formuła Kursu w wymiarze 130 godzin
(IV moduły po 3 dni
)
poświęcone diagnostyce i leczeniu kręgosłupa, przekazują najobszerniejszą w Polsce wiedzę z zakresu całościowego badania i leczenia dolegliwości kręgosłupa:

 • moduł I - kręgosłup lędźwiowy + miednica 1
 • moduł II - miednica 2 + kręgosłup piersiowy i jama brzuszna
 • moduł III - kręgosłup szyjny 1
 • moduł IV - kręgosłup szyjny 2 + integracja

Nasze kursy są oparte na programie autorskim, bazującym na doświadczeniu i badaniach autora, wykorzystującym techniki osteopatii, terapii manualnej, i chiropraktyki.


Wykorzystywane metody i koncepcje

 • Osteopatia
 • Chiropraktyka
 • Terapia Manualna wielu szkół i koncepcji terapeutycznych
Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, lekarzy, studentów fizjoterapii (licencjat).

3-dniowe moduły !!!

Kompleksowe podejście do problemu dysfunkcji kręgosłupa ma dostarczyć kursantom wiedzy pozwalającej trafnie diagnozować i skutecznie leczyć, za pomocą technik osteopatycznych i terapii manualnej, patologie w obrębie kręgosłupa, takie jak:

 • dolegliwości w obrębie miednicy i stawów krzyżowo biodrowych,
 • rwa kulszowa, rwa udowa,
 • miejscowe zespoły bólowe,
 • zespoły rzekomokorzeniowe (np. zespół mięśnia gruszkowatego),
 • bóle napięciowe kręgosłupa, problemy wisceralne
 • bóle w obrębie żeber i klatki piersiowej,
 • bóle i zawroty głowy,
 • rwa ramienna,
 • zespół górnego otworu klatki piersiowej,
 • różnicowanie dolegliwości promieniujących na obszar kręgosłupa z narządów wewnętrznych,
 • nauka przeprowadzanie wywiadu, integracji diagnostycznej wszystkich układów,
 • analizowanie i leczenie takich patologi jak: refluks, zgaga, bóle menstruacyjne, zespół jelita drażliwego itp.

Plan kursu:

I MODUŁ - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY + MIEDNICA 1

Teoria:
Wstęp do Terapii manualnej (wskazania, przeciwwskazania),
  
Anatomia – Budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy.
  
Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa Lędźwiowego.
  
Badanie Kliniczne miednicy i kręgosłupa L-S w pozycji stojącej, w pozycji siedzącej, w leżeniu na boku, w leżeniu na plecach i w leżeniu na brzuchu, testy różnicowe, testy ortopedyczne, neurologiczne.
  
Biomechanika – ruchomość, kręgosłupa w stosunku do miednicy, zasady Freyeta, funkcje kręgosłupa L-S, wzajemne relacje kręgosłupa L-S w stosunku do kończyn dolnych i narządów wewnętrznych.
  
Neurologia – unerwienie dysku, stawów międzykręgowych, opony twardej, unerwienie i unaczynienie segmentu ruchowego, dermatomy, miotomy sklerotomy, wiscerotomy kręgosłupa Lędźwiowego i miednicy.
  
Patologia – Ból rzutowany z narządów wewnętrznych do miednicy i kręgosłupa, patologia krążka międzykręgowego, poziomy degradacji, mechanizm odżywiania dysku, klasyfikacja typów uszkodzeń dysku, różnicowanie przyczynowo-skutkowe bólów wysokiego, środkowego i dolnego kręgosłupa lędźwiowego, Rwa udowa, Rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły rzekomo korzeniowe, zespoły mięśniowo-powięziowe, dysbalans powięziowy.
  
Semiologia – Rwa udowa, Rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły rzekomo korzeniowe, zespoły mięśniowo-powięziowe, dysbalans powięziowy, dolegliwości wisceralne.


Praktyka:

Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe,
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu

Na powięź piersiowo-lędźwiowa, mięsień pośladkowy mały, średni i wielki, m. gruszkowaty, m. biodrowo-lędźwiowy, m. czworoboczny lędźwi, m. prostownik grzbietu i rotatory, naprężacz powięzi szerokiej, mm. rotatory zewnętrzne uda…


Techniki Stawowe:

 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje


Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach kręgosłupa.

II MODUŁ - MIEDNICA 2 + KREGOSŁUP PIERSIOWY I JAMA BRZUSZNA

Teoria:
Wstęp do Terapii manualnej (wskazania, przeciwwskazania),
 
Anatomia – Budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi.
 
Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żeber.
 
Biomechanika – ruchomość kręgosłupa Th oraz żeber, wzajemne wpływ żeber w stosunku do ruchomosci klatki piersiowej i kręgosłupa, relacje kręg-żebro-dysk międzykręgowy.
 
Neurologia – unerwienie okolicy miedzyżebrowej, klatki piersiowej, struktur okołokręgowych kręgosłupa piersiowego, segment ruchowy, stawy międzywyrostkowe, relacje opona twarda a korzenie nerwowe, układ współczulny i przywspółczulny, unerwienie wisceralne.
 
Patologia – ból rzutowany z narządów wewnętrznych, dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, skolioza, patologie miedzystawowe kompleksu kręgowo-żebrowego, patologie pochodzenie odkręgowego.
 
Semiologia – wisceralny ból rzutowany, różnicowanie bólu żebrowego i kregowego, zespół Th4, zespół I żebra, Przepona, kompleks kręgowo-żebrowy.


Praktyka:

Techniki Tkanek miękkich:

 • Globalne i specyficzne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind
 • Techniki Rozluźniania pozycyjnego,
 • Techniki Mobilizacji tk. miękkich
 • Techniki nasłuchowe

dla powięzi piersiowej, okolic międzyżebrowych, kompleksu łopatkowo-kręgowego, mięśni klatki piersiowej.
 
Techniki Stawowe:

 • Mobilizacje bierne
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • Manipulacje kręgosłupa piersiowego, żeber w siedzie, leżeniu na brzuchu oraz w leżeniu na plecach.

 
TECHNIKI WISCERALNE:

 • Esica
 • Kątnica
 • Okrężnica wstępująca i zstępująca
 • TAM
 • Wątroba
 • Żołądek
 • Nerka

Przykładowe postępowanie w leczeniu najczęstszych dolegliwości kręgosłupa piersiowego i żeber

III MODUŁ - KRĘGOSŁUP SZYJNY 1

Teoria:
Anatomia – Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjengo C2-C7.Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa, wyczuwanie bariery, punkty wskaźnikowe.
Budowa segmentow C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadlowe, ukrwienie i unerwienie, napięcie powięziowe oraz mięśniowe, relacje potylica-kość krzyżowa oraz potylica-miednica. Nerw błędny, relacje i połączenia kręgosłupa szyjnego z problemami wisceralnymi.
  
Biomechanika – Ruchomość C2-C7, napięcie powięzi szyjnej, wpływ kręgosłupa szyjnego na ruchomość chrząstki tarczowatej i kosci gnykowej , wzajemne relacje blaszki powięziowej szyji i kregosłupa szyjngo.
Ruchomość segmentów C0-C1 oraz C1-C2, napięcie więzadłowe, ruchy sprzężone, wpływ potylicy na kręgoslup szyjny, kręgosłup lędźwiowy i na miednice.
  
Neurologia – dermatomy, miotowy, sklerotomy kręgosłupa szyjnego, unerwienie mięśni okolicy szyji i karku, unerwienie Głowy i Twarzy, splot ramienny..
  
Testy bezpieczeństwa – dla kręgosłupa szyjnego, przeciwskazania i wskazania do manipulacji C2-C7.
  
Patologia: Ból rzutowany z narządów wewnętrznych, bóle głowy, zawroty głowy, dyskopatie kręgosłupa szyjnego głowy, rwa ramienna, miejscowe zespoły bolowe, Zespół górnego otworu klatki piersiowej, zmiany zwyrodnieniowe, ZZSK.
  
Semiologia: Badanie kręgosłupa szyjnego w siadzie, leżeniu na plecach, testy bezpieczeństwa, różnicowanie z bólem rzutowanym, różnicowanie bólu szyja -ramie.


Praktyka:

Techniki Tkanek miękkich:

 • Globalne techniki powięziowe
 • techniki Rozluźniania pozycyjnego
 • technika nasłuchiwania
 • Techniki easy/baind

Rejon powiezi karkowej, podpotyliczny, rejon głowy i twarzy, kompleks C0-C2, Dla mięśni MOS, pochyłych, nadgnykowych, podgnykowych, czworobocznego, mięsni przedkręgowych, oraz prostowników szyji.

  
Techniki Stawowe C0-C2:

 • Mobilizacje bierne
 • mobilizacje czynne

TECHNIKI STAWOWE C2-C7:

  • Mobilizacje bierne
  • mobilizacje czynne
  • techniki harmoniczne
  • Manipulacje

 


IV MODUŁ - KRĘGOSŁUP SZYJNY 2 + INTEGRACJA

Teoria:
Nauka przeprowadzania celowego wywiadu, Układ autonomiczny i jego zależności. Integracja diagnostyczna i terapeutyczna, wzajemne zależności między układami. Analiza strukturalna miednicy i jej wpływu na resztę ciała.
 
Patologia: Zespół jelita drażliwego, zgaga, refluks, bóle menstruacyjne, nadaktywność współczulna, stres.
odpowiedzi na pytania kursantów.
 

Praktyka:

Zagadnienia:

 • Powtórzenie najtrudniejszych technik
 • Wywiad
 • palpacja wielopłaszczyznowa
 • badanie i leczenie kompleksowe - Wielopłaszczyznowe
 • przykładowe postępowanie terapeutyczne przy takich patologiach jak: zespół jelita drażliwego, zgaga, refluks, bóle menstruacyjne, nadaktywność współczulna, stres.

Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget