Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - master thorax

MASTERCOURSE The thorax and the involuntary mechanism

Instruktor - Tim Marris D.O. FSCCO

Terminy:  20-22.04.2018r.

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok.1

e-mail: kursy@fizjosystem.com


Cena: 2500zł

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii, inni kandydaci będą rozpatrywani indywidualnie

Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Tim Marris D.O. FSCCO

Tim ukończył British School of Osteopathy w 1978 roku i od wielu lat jest praktykującym osteopatą.

Jest członkiem Sutherland Cranial College of Osteopathy - wysoko ocenianej podyplomowej organizacji dydaktycznej. Prowadzi wykłady na skalę międzynarodową dla wykwalifikowanych osteopatów na temat Osteopatii Czaszkowej. Obecnie regularnie wykłada w Niemczech, Szwajcarii, Rosji, Argentynie oraz w Wielkiej Brytanii.

Obecnie Tim jest dyrektorem kursów Rule of the Artery, w Sutherland Cranial College of Osteopathy.

Jest on także autorem części książki: " A textbook of Paediatric Osteopathy "


Uzyskał kwalifikację z Neurolingwistycznego Programowania (NLP) w 2005 r. Oraz Master NLP w roku 2012


Tim uczył się osteopatii czaszkowej przez studentów Williama Garnera Sutherlanda: Rolling Becker, Alan Becker (Rollin's brother), Anne Wales, Robert Fulford, Herb Miller

Od 1982 prowadzi naukę osteopatii czaszkowej na poziomie podyplomowym.

Podczas szkolenia zapoznamy się z klatką piersiową, jej związkiem z czaszką, kręgosłupem i przeponą. Przyjrzymy się także embriologii serca, płuc osierdzia i opłucnej. Spojrzymy na funkcje serca i układu oddechowego oraz na jego wpływ na resztę fizjologii.

  • Stosunek klatki piersiowej do kończyny górnej

  • Przepona i jej relacje powyżej

  • Embriologia serca

  • Embriologia płuc

  • Opłucna

  • Osierdzie

Plan kursu:

Dzień 1

 

9.00 - 9.30 Powitanie i wstęp - omówienie wcześniejszych doświadczeń i aspiracji.

 

9.30 - 10.00 Wykład 1 - fizjologia klatki piersiowej

 

10.00 - 11.00 Przegląd praktyczny - klatka piersiowa

 

11.00 - 11.30 Przerwa

 

11.30 - 12.00 Wykład 2 - Przepona i relacje poniżej

 

12.00 - 12.30 praktyczny - Przepona i relacje poniżej

 

12.30 - 13.30 przerwa obiadowa

 

14.30 - 15.00 Wykład 3 - Przepona i relacje powyżej

 

15.00 - 15.45 Praktyczna - Przepona i relacje powyżej

 

15.45 - 16.15 Przerwa

 

16.15 - 16.45 Wykład 4 - Embriologia serca

 

16.45 - 17.00 Dyskusja / przegląd dnia

 

 

Dzień 2

 

9.00 - 9.30 Refleksje po dniu 1 - Przegląd i dyskusja

 

9.30 - 10.10 Praktyczna - embriologia serca

 

10.10 - 10.50 Wykład 5 - Osierdzie

 

10.50 - 11.20 Przerwa

 

11.20 - 12.00 Praktyczne - osierdzie

 

12.00 - 12.30 Wykład 6 - Serce i główne naczynia

 

12.30 - 13.30 przerwa obiadowa

 

14.00 - 15.00 Praktyczne - Serce i wielkie naczynia

 

15.00 - 15.30 Przerwa

 

15.30 - 16.00 Wykład 7 - Embriologia płuc

 

16.00 - 16.40 Praktyczne – Płuca część 1

 

16.40 - 17.00 Dyskusja

 

 

Dzień 3

 

9.00 - 9.30 Pytania i dyskusja

 

9.30-10.00 Wykład 8 - Płuca i drzewo oskrzelowe

 

10.00 - 10.40 Praktyczna – Płuca część 2

 

10.40 - 11.10 Przerwa

 

11.10 - 11.40 Wykład 9 - Opłucna

 

11.40 - 12.30 Praktyczne - Opłcuna

 

12.30 - 13.30 przerwa obiadowa

 

13.30 - 14.00 Wykład 10 – Przewód piersiowy, powrót limfatyczny i grasica

 

14.00 - 14.40 Praktyczne – Układ limfatyczny

 

14.40 - 15.10 Dyskusja na temat całego kursu

 

15.10 - 15.40 Podsumowanie i zakończenie dnia

Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget