Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - osteopatia wisceralna

Osteopatyczna diagnostyka i leczenie narządów trzewnych

Instruktor – Michel Puylaert D.O.

Terminy:
 • edycja I (4 wolne miejsca)
- I moduł: 23-26.04.2018r
- II moduł: 4-7.06.2018r.

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok.1

e-mail: kursy@fizjosystem.com


Cena za całość kursu: 3900zł

Zapisy: kursy@fizjosystem.com


Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Michel Puylaert D.O.

Uzyskał tytuł dyplomowanego osteopaty (D.O.) w College Sutherland w Neu-Ulm w 1996r.Następnie brał udział w wielu szkołach i kursach osteopatycznych na całym świecie m.in.:

 • At J-P Barral ( France),
 • Finet and Williame (Belgium),
 • Laurie P. Hartmann (U.K),
 • J. Helsmortel (Belgium),
 • Paul Chauffour (France),
 • C. Stone (Australia)

Obecnie kierownik studium osteopatii wisceralnej w Osteopathie Schule Deutschland (OSD).Współwydawca i autor:

 • Guide visceral osteopathy, Elsevier 2. ed. Munich 2014
 • Guide parietal osteopathy, Elsevier, 4rd ed. Munich 2016
 • Osteopaty treatment of children,Hippocrates Stuttgart 2010
 • Examination questions osteopathy, Haug Stuttgart 2014
 • Fascia in The osteopathic Field, Handspring publishing.2017

Współautor Przewodnika po osteopatii wisceralnej, wraz z T. Liem i T.K. Dobler
Intensywne 8-dniowe szkolenie o kompleksowym podejściu do tematyki terapii wisceralnej. Od embriologii, poprzez anatomie, fizjologię, palpację, terapię czaszkową oraz płynową do technik i potologii wisceralnych. Kurs ma na celu pokazanie oraz odnalezienie wszystkich wzajemnie połączonych elementów.Podczas szkolenia:
 • poznasz podstawy osteopatii, której częścią jest terapia wisceralna,
 • nauczysz się łączyć patologie trzewne z innymi układami - strukturalnym, naczyniowym, czaszkowym, kranialnym i parietalnym
 • nauczysz się dokładnej, precyzyjnej i ukierunkowanej palpacji elementów układu wisceralnego,
 • poznasz techniki nasłuchowe - listening,
 • nauczysz się pracować technikami powięziowymi poprawiając przy tym mobilność narządów trzewnych,
 • nauczysz się diagnozowania patologii narządowych oraz techniki wisceralnych poprawiających ich funkcję,
 • poznasz kluczowe połączenia pomiędzy narządami wewnętrznymi a zaburzeniami układu ruchu oraz nauczysz się z nimi pracować,
 • poznasz podstawy embriologii,
 • pogłębisz wiedzę o najczęstrzych wisceralnych przypdkach chorobowych m.in: zespół jelita drażliwego, zaparcia, biegunki, wzdęcia, refluks, nietorelancja pokarmowa, nietrzymanie moczu czy dolegliwości bólowe dna miednicy,
 • powiesz się jak problemy emocjonalne wpływają na funkcję wisceralne a co za tym idzie cały organizm człowieka.

Przebrniesz przez:
 • przeponę,
 • przełyk,
 • żołądek,
 • dwunastnicę,
 • jelito cienkie,
 • jelito grube,
 • wątrobę i pęcherzyk żółciowy,
 • trzustkę i śledzionę,
 • nerki,
 • pęcherz moczowy i macicę,
 • płuca,
 • serce

Poznasz różne podejście do pracy z trzewiami a także połączenia z częściami obwodowymi i układem czaszkowym. Nauczymy się pracy na splotach trzewnych i krezkowych oraz przećwiczysz techniki naczyniowe.
Po odbytym szkoleniu staniesz się świadomy kluczowych połączeń pomiędzy narządami wewnętrznymi a symptomami na pozór wyglądającymi na zaburzenia z  układu ruchu, co przeniesie się na Twoją pracę w gabinecie.

Plan kursu:

I MODUŁ

Dzień I

Wprowadzenie:

- różne podejścia do pracy z trzewiami

- podstawy embriologii

- mobilność, motylność, napięcie

-oś trzewna

Dermatomy i odruch z dermatomu wg; H. Jarricot’a

Badanie trzewi: Osłuchiwanie, powięź, napięcie

 

Enterotom:

- opis

- stosunek do dermatomu, miotomu i sklerotomu

- stosunek do kończyn ( dolne, górne )

Kręgosłup: Szybka diagnostyka: Powięź, stawy, trzewia


Czaszka:

- organizacja trzewi

- napięcie – przeciw napięcie

 

Dzień III

 

Jelito cienkie:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 

 

Jelito grube:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Punkty spustowe dla trzewiDzień II

Przepona:

- anatomia, ruchomość

Funkcja:

- część pionowa i pozioma

- postawa i jej wczesna adaptacja

Badanie i leczenie

 

Przełyk:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenia z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 

Żołądek:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenia z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 

Dwunastnica:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Krzywizny kręgosłupa i napięcie trzewi


 

Dzień IV

- techniki naczyniowe

- łańcuchy trzewi

- przypadek chorobowy: zespół jelita drażliwego, zaparcia, wzdęcia

- połączenia z częściami obwodowymi i układem czaszkowym

II MODUŁ

Dzień I

Wątroba i pęcherzyk żółciowy

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 

Trzustka i śledziona:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 Dzień III

Płuca:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 

 

Serce

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

- kręgi kluczowe: C7, D4, D9, L1, L5
Dzień II

Nerki:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 


Pęcherz moczowy i macica:

- anatomia, fizjologia, dysfunkcja

- połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

- przypadek chorobowy
Dzień IV

 

- Szybki przegląd wszystkich trzewi

- kluczowe aspekty w leczeniu trzewi

- praca na splotach ( trzewny, krezkowy )

- krótkie zestawienie najważniejszych technik

Michel Puylaert jest współautorem Przewodnika po osteopatii wisceralnej
wraz z T. Liem i T.K. Dobler.
Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget