Bogusław Mazur D.O.

Wykładowca w Flanders International College of Osteopathy oraz wykładowca na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instruktor licznych kursów z terapii manualnej, uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu osteopatii i medycyny manualnej, m.in Flanders International College of Osteopathy.

Współpracuje z licznymi klubami i sekcjami sportowymi, obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej.