Hvla (High velocity low amplitude) - Kurs manipulacje krótkodźwigniowe

Jöry Pauwels MSc Ost. D.O.

Intensywny 8-dniowy kurs z technik manipulacji krótkodźwigniowych stawów. Szkolenie prowadzone przez Jorego Pauwelsa D.O., powstało w oparciu o koncepcję opracowaną przez prof. Laurie Hartmana. Szkolenie podzielone jest na dwa bloki tematyczne – kręgosłup i stawy obwodowe.

 

HVLA to nic innego jak techniki manipulacji krótkodźwigniowych stawów powstałe w oparciu o koncepcję opracowaną przez prof. Laurie Hartmana PhD, DO ( British School of Osteopathy, UK)

 

HVLA oznacza High Velocity Low Amplitude (Dużej Prędkości Niskiej Amplitudzie) i wykorzystywane jest w Osteopatii, medycynie manualnej oraz chiropraktyce.

 

Metoda ta charakteryzuje się przyłożeniem do stawu pacjenta siły o małej amplitudzie i dużej szybkości w określonym kierunku, co najczęściej kończy się słyszalnym "kliknieciem" oraz zmniejszeniem napięcia mięśniowego w okolicy zabiegowej.

 

Manipulacje krótkodźwigniowe są to subtelne i precyzyjne techniki, w których do budowania bariery wykorzystujemy kilka komponent.

 

W czasie kursu Jory przeprowadzi Was przez proces uczenia się tych technik krok po kroku, tak abście mogli opanować wszystkie te techniki

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • wykonac badanie osteopatyczne w celu odnalezienia dysfunkcji,
 • rozpoznac wskazania i przeciwwskazania do zabiegu manipulacji,
 • bezpiecznie i skutecznie wykonac techniki manipulacji krótkodźwigniowych,
 • wykonac precyzyjny zabieg manipulacji na okreslonym poziomie kręgosłupa,
 • dobierać i wykorzystywać odpowiednie komponenty w celu stworzenia bariery manipulacyjnej

 

Cel szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych:

 • wykonania badania osteopatycznego w celu odnalezienia dysfunkcji,
 • rozpoznania wskazań i przeciwwskazań do zabiegu manipulacji,
 • w doborze odpowiednich komponentów, które są niezbędne do wykonania manipulacji krótkodźwigniowych,
 • bezpiecznego i skutecznego wykonania techniki manipulacji zarówno na stawach kręgosłupa jak i stawach obwodowych,
 • w doborze i wykorzystaniu odpowiedniej komponenty w celu stworzenia bariery manipulacyjnej

Przeprowadzone liczne badania dowodzą skuteczności manipulacji krótkodźwigniowych u pacjentów z problemami bólowymi (Koes i wsp. 1996r.; UK BEAM Trial Team 2014r.; Assendelft i wsp. 2004r.)

Fizjologiczne efekty manipulacji HVLA:

 • efekt biomechaniczny,
 • efekt neurofizjologiczny,
 • efekt odruchowy.

Plan kursu

I MODUŁ

Dzień 1 (9.00-18.00)

 • HVLA w teorii. Omówienie koncepcji wykonywania bezpiecznych i skutecznych manipulacji
 • Techniki HVLA - część lędźwiowa kręgosłupa

Dzień 2: (9.00-18.00)

 • Techniki HVLA – część piersiowa kręgosłupa
 • Techniki HVLA – część szyjna kręgosłupa

Dzień 3: (9.00-18.00)

 • Techniki HVLA – C0-C2
 • Techniki HVLA - żebra

Dzień 4 (9.00-15.00)

 • Techniki HVLA – staw krzyżowo-biodrowy
 • Techniki HVLA – górne/dolne żebra
 • Powtórka materiału z całego modułu, pytania & odpowiedzi

II MODUŁ

Dzień 1: (9.00-18.00)
 • Pytania & odpowiedzi do modułu I. Modyfikacja, powtórka w oparciu o wątpliwości/pytania do modułu I
 • Techniki HVLA – górna/dolna część odcinka piersiowego kręgosłupa, staw mostkowo-obojczykowy, staw łopatkowo-obojczykow
Dzień 2: (9.00-18.00)
 • Techniki HVLA - C0-C1-C2 i połączenie tych segmentów
 • Techniki HVLA - staw biodrowy, staw ramienno-łopatkowy

Dzień 3: (9.00-18.00)

 •  Techniki HVLA – połączenie piersiowo-lędźwiowe
 • Techniki HVLA – połączenie lędźwiowo-krzyżowe
 • Techniki HVLA – staw kolanowy, staw łokciowy

Dzień 4: (9.00-15.00)

 • Techniki HVLA – nadgarstek, stopa
 • Omówienie strategii leczenia: łokieć tenisisty, dyskopatia, zapalenie rozcięgna podeszwowego, refluks, bóle głowy, inne tematy zgłaszane przez kursantów.
 • Pytania & odpowiedzi

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-18.00
 • IV dzień: 9.00-15.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Insturktor

Jöry Pauwels
MSc Ost. D.O.

Dyplomowany Osteopata ( D.O.), tytuł ten uzyskał w Flanders International College of Osteopathy w Belgii gdzie również jest jednym z wykładowców.
Dalsze kszałcenie i uzyskanie tytuły MSc Ost. w Dresden International University

czytaj więcej

Cena

4000zł
cena za całość szkolenia

Terminy

VIII edycja

 • I moduł: 5-8.11.2018r.
 • II moduł: 3-6.12.2018r.

Miejsce

Warszawa,
ul. Wita Stwosza 32 lok. 1

Zapisz się na kurs:

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. 02-661 Warszawa, Wita Stwosza 32/1, w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej/maila) Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.