Jane Easty D.O.

Jane Easty DO ukończyła British School of Osteopathy (BSO) w 1982 r. W tych wczesnych latach uczęszczała na kursy SCTF w Londynie z tak wspaniałymi nauczycielami, jak Rollin Becker i John Harakal. Dla Jane radość z uczenia się trwa – eksploracja twórczości Jean-Pierre’a Barrala, Renzo Molinari, Franka Willarda, Jamesa Jealousa i Jaapa van der Waala.

Jane szczególnie interesuje się klinicznym zastosowaniem dynamiki płynów embrionalnych w celu rezonansu z ciałem. Od 2010 roku Jane prowadzi bezpośrednią wymianę z profesorem Brianem Freemanem w celu omówienia pomysłów i ich implikacji dla praktyki osteopatycznej wynikających z ciągłych eksperymentalnych badań Jane nad zasadami i modelami Blechschmidta.

Jest członkiem Sutherland Cranial College of Osteopathy (FSCCO), który ukończył 250-godzinny SCCO Pathway i kwalifikację do edukacji osteopatycznej.
Z ponad 36-letnią praktyką kliniczną Jane stara się odzwierciedlić pełny zakres tradycyjnych wartości osteopatycznych w swoim nauczaniu.