Michael Kern DO, BCST, ABD, ND

Terapeuta kraniosakralny, osteopata i naturopata, praktykujący w  Londynie.

Od 1987 roku naucza terapii czaszkowo-krzyżowej i jest wiodącym międzynarodowym wykładowcą podejścia biodynamicznego, obecnie prowadzącym kursy w Wielkiej Brytanii, Rosji, Danii, Holandii, Niemczech i Czechach.

Jest założycielem Craniosacral Therapy Educational Trust i był starszym wykładowcą w College of Osteopaths, International Cranial Association, Centre for Professional Development in Osteopathy oraz Uniwersytetu  Westminster.

Jest także autorem wysoko cenionej książki "Wisdom In The Body - Craniosacral Approach To Essential Health” („Mądrość w Ciele - kraniosakralne podejście do Istoty Zdrowia”), dostępnej obecnie w dziesięciu językach.