Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie kończy pisać swoją rozprawę doktorską oraz absolwent pięcioletnich studiów specjalistycznych na Flanders International College of Osteopathy, w której aktualnie pełni funkcję asystenta. Jest pasjonatem nauk biologicznych, osteopatii, medycyny, biomechaniki i fizjologii, których to uczy się od najlepszych specjalistów na całym świecie.

Oprócz medycyny zachodniej aby lepiej poznać organizm człowieka sięga po dokonania medycyny wschodniej i stara się je tłumaczyć na język biologii, biofizyki i biochemii. Osobiście uprawia wiele sportów sezonowych jak windsurfing, wakeboard, narciarstwo oraz sporty walki.

Wykształcenie:

– studia licencjackie – AWF Warszawa
– studia magisterskie – AWF Warszawa
– studia doktoranckie – AWF Warszawa – ukończone 2015r
– 5-cio letnie studia podyplomowe z zakresu osteopatii – Flanders International College of Osteopathy, FICO, Belgia

Doświadczenie:

– Praca w Centrum Medycznym LIM – do 2010 roku
– Założenie i praca w gabinecie osteopatii i terapii manualnej J.S. Rehabilitacja i Sport – od 2010 roku
– Wykładowca w IFAA – International Fitness & Aerobic Academy
– Asystent w Flanders International College of Osteopathy

Kursy podyplomowe:

– Kurs Kaltenborn – Evjenth International, zaawansowana terapia manualna- 8-mio modułowe szkolenie z zakresu terapii manualnej- 300 godzin – Polska/Austria/Norwegia
– Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich wg Dr.-a Jarosława Ciechomskiego: Techniki Energizacji Mięśni cz. I, Techniki Energizacji Mięśni cz. II, Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie, Techniki Aktywnego Rozluźniania, Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta, Terapia punktów spustowych- Polska-120 godz.
– PNF- Prorioceptive Neuromuscular Facilitation- 100 godz. Polska
– Medycyna i Rehabilitacja Sportowa – Szkoła Szwedzka, 4 moduły
– Akupunktura – metody synchronizacji organizmu w poszczególnych fazach, 6 modułów, 120 godz.
– Analiza radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
– Kinesiology Taping
– Taping Medyczny
– Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego i kończyny górnej – rozpoznanie, badanie i dalsze postępowanie – Anglia
– Zastosowanie metody S-E-T w ćwiczeniach odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa
– Techniki powięziowe i membranowe – fascial and membrane technique – Peter Schwindt, Niemcy
– Barral Visceral Manipulation Intro – Rita Benamor, Portugalia
– Powiązania wisceralne – Dominique Triana, Francja
– Brain I – osteopatyczna praca na mózgu – Bruno Chikly, USA
– USG narządu ruchu z elementami reumatologii – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii – Dr Małgorzata Serafin-Król

 

Konferencje, sympozja:

– “Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu.”
– Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
– “Rehabilitacja w geriatrii”
– “Studium Medycyny Molekularnej- od genu do białka, od funkcji do dysfunkcji- Akademia Medyczna w Warszawie”
– “Medice cura te ipsum”- Medicina Sportiva
– Możliwości diagnostyczne 16-to rzędowej tomografii komputerowej; chirurgii ręki; diagnostyki USG kończyny górnej
– Międzynarodowy Kongres Naukowy “Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny”
– Międzynarodowy Kongres PTR pt. “Rehabilitacja medyczna, profilaktyka pierwotna i wtórna niepełnosprawności”
– Sympozjum międzynarodowe pt. “New Europe, new perspectives for atrial fibrillation therapy”
– VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej – prowadzenie wykładu “Szumy uszne i zawroty głowy. Podejście czaszkowe, trzewne i strukturalne”
– III Dzień Osteopaty – ogólnopolskie sympozjum naukowe