Diagnostyka i leczenie pacjentów w dolegliwościach bólowych szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa. Podejście oparte o EBM

dr Elijah M. Freeman PT, DPT, OCS, CSCS

Podejście medycyny opartej na dowodach (EBM)

Ten trzydniowy kurs obejmował będzie 24 godziny interaktywnych wykładów i szeroki zakres możliwości w aspekcie praktycznych ćwiczeń, które zawierać będą badanie pacjentów w celu podejmowania decyzji o ich skierowaniu, kwalifikacji diagnostycznej lub podjęciu terapeutycznej interwencji, jak i z zakresu rozumowania klinicznego w ramach modelu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania i Zdrowia (ICF), opisanego w części ortopedycznej wytycznych dotyczących bólu szyi. W celu optymalnego prowadzenia i zarządzania leczeniem pacjentów, omówione i w pełni zintegrowane zostanie oparte na dowodach naukowych uzasadnienie dla zastosowania klinicznego paradygmatu decyzyjnego, który pozwoli zaklasyfikować pacjentów do homogenicznych podgrup; reagujących zarówno na naukę o ruchu, jak i na interwencje z zakresu terapii manualnej.

 

Cele kursu:

  1. Synteza danych z badania i analiza danych, w celu dokonania oceny klinicznej w aspekcie diagnostyki różnicowej i postępowania z pacjentem.
  2. Wybór i zademonstrowanie możliwych strategii interwencji opartych na modelu biopsychospołecznym świadczenia opieki zdrowotnej, w celu zoptymalizowania jej wyników.
  3. Integracja badania i prowadzenia pacjentów z dysfunkcjami odcinka szyjnego w kontekście kompleksowego systemu klasyfikacji opartego na leczeniu (np. ICF).
  4. Dokładna identyfikacja i ocena pacjentów w celu rozpoznawania przypadków, dla których korzystne może być zastosowanie manipulacji; pacjentów wymagających ćwiczeń stabilizacyjnych czy ukierunkowanych, specyficznych ćwiczeń; podejść terapii manualnej z użyciem trakcji; przy jednoczesnym korzystaniu z niedawno opracowanych reguł prognozowania klinicznego.
  5. Partycypacja przy ocenie wzajemnej uczestników.
  6. Zdobycie i wykazanie kompetencji w zakresie wybranych interwencji terapii manualnej i ćwiczeń terapeutycznych w odniesieniu do regionu szyjnego.
  7. Zastosowanie środków do samooceny rezultatów w odniesieniu do diagnozy pacjenta, rokowania i wyznaczania celów.

Plan kursu

Część pierwsza: Diagnostyka Różnicowa i Ocena (screening)

Rozpoznawanie i ocena flag w badaniu

Medyczne badanie przesiewowe (screening)

Ogólne badanie odcinka szyjnego

Wykluczanie niestabilności

FABQ (kwestionariusz przekonań lękowo-unikowych) i PCS (physical component score)

Rozpoznawanie depresji i Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ-9

 

Część druga: Ból promieniujący

 

Ból szyi z bólem promieniującym

Badanie subiektywne i obiektywne

Ocena korzenia nerwu

Mielopatia szyjna

Mobilność nerwów

Manipulacja odcinka piersiowego

Trakcja

Interwencje w przypadku bólu promieniującego (radikulopatia)

Ból rzutowany (przeniesiony): Szyjny test rotacji zgięcia bocznego (CRLF)

Manipulacja pierwszego żebra (pozycja siedząca)

Ocena mobilności klatki piersiowej

 

Dysfunkcja przednia żebra w pozycji siedzącej technika „Hold-Relax

Manipulacja żebra z impulsem (na wznak)

Dysfunkcja tylna żebra w pozycji siedzącej: technika „Hold-Relax

Technika z impulsem dużej szybkości

Interwencje w przypadku bólu promieniującego (rzutowanie somatyczne)

Manipulacja z użyciem impulsu / mobilizacja żeber

Manipulacja odcinka piersiowego

Mobilność nerwów (napinanie vs ślizgi)

 

Część trzecia: Mobilność

Do potwierdzenia (TBC): Mobilność

Procedura, dokumentacja i interwencja:

Boczny ślizg środkowego odc. szyjnego w pozycji leżenia tyłem (GPM5)

Ryzyko urazów związane z manipulacją kręgosłupa szyjnego

Badanie oparte na reakcji pacjenta (PRB)

Badanie fizykalne & posturalne

Palpacja okolicy szyjnej i klatki piersiowej

Testy funkcjonalne

Badanie szyjno-piersiowe

Aktywny zakres ruchu (AROM) i nadmierny docisk podczas aktywnych testów

Badanie segmentowe odcinka szyjnego w ślizgu górnym i bocznym

Badanie segmentowe odcinka szyjnego w pozycji siedzącej

Badanie segmentowe klatki piersiowej w pozycji siedzącej

Mobilizacja przednio-tylna (P-T) klatki piersiowej w pozycji przodem

Interwencje szyjno-piersiowe w celu poprawy mobilności

Procedury leczenia

Dystrakcja kręgosłupa piersiowego w pozycji siedzącej z impulsem

Manipulacja przejścia szyjno-piersiowego z dystrakcją w pozycji siedzącej

Manipulacja do wyprostu w pozycji przodem

Manipulacja środkowych i górnych odcinków piersiowych w pozycji na wznak Manipulacja przejścia szyjno-piersiowego w pozycji leżenia tyłem

Manipulacja „Up-slope

Zalecanie ćwiczeń domowych

Podsumowanie i omówienie dowodów

 

Część czwarta: Ból szyi z zaburzeniami koordynacji ruchowej

TBC: Ból szyi z upośledzeniem koordynacji ruchowej

Ćwiczenia Analiza klastrowa (analiza skupień)

Anatomiczne podstawy bólu

Podsumowanie strefy neutralnej

Kryteria diagnostyczne, procedury badania i leczenie

Test zginacza czaszkowo-szyjnego (CCVT)

Test zginacza głębokiego szyi (DNFT)

Mobilizacja odcinka kręgosłupa piersiowego za pomocą DNF w pozycji przodem.

Część piąta: Ból szyi z bólem głowy

TBC: Redukcja bólu głowy

Badanie przesiewowe i epidemiologia

Diagnostyka różnicowa bólu głowy

Anatomiczna podstawa dla wzorca bólowego

Zaburzenia tętnicy szyjnej

Omówienie ryzyka

Badanie medyczne

Badanie neurologiczne

Ryzyko udaru

Ramy pracy OMPT do badania szyi przy potencjalnej dysfunkcji tętnicy szyjnej (CAD)

Badanie tętnicy szyjnej

Diagnostyczne badanie kliniczne pod kątem bólu głowy

Diagnoza kliniczna bólu głowy

Test zginania i rotacji szyjnej (CFRT)

Technika napinania-rozluźniania

Test wytrzymałości mięśni zginaczy szyi (NFMET)

Leczenie: Zalecenia ICF dotyczące bólu szyi z bólem głowy

Manualna terapia kręgosłupa szyjnego w leczeniu bólu głowy

Mobilizacja dystrakcyjna obszaru potyliczno-szyjnego w leżeniu tyłem Mobilizacja przejścia potyliczno-szyjnego w leżeniu na wznak (alternatywna) Izometryczna mobilizacja mięśniowa segmentu C1-C2

Manipulacja C1-C2 w pozycji leżącej i siedzącej

Naturalny samoistny ślizg stawów międzywyrostkowych C1-C2 (SNAG)

Program ćwiczeń domowych

Podsumowanie i omówienie dowodów

PODSUMOWANIE

 

Diagnozowanie i wyjaśnianie przypadków pacjentów z bólem szyi

Diagnoza różnicowa

Rekomendacje w zakresie badania

Zalecenia dotyczące interwencji i leczenia

Studium przypadku i wyniki badania

Godzinowy plan kursu:

  • I dzień: 8.00-17.00
  • II dzień: 8.00-17.00
  • III dzień: 8.00-17.00
Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów i studentów tych kierunków
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski

Instruktor

Dr. Elijah M. Freeman PT, DPT, OCS, CSCS

Dr Freeman specjalizuje się w rozumowaniu klinicznym oraz ocenie i leczeniu schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu.

czytaj więcej

Cena

1900zł
 

Terminy

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

 

Zapisz się na kurs: