Diagnostyka i leczenie pacjentów w dolegliwościach lędźwiowo-miedniczych oraz w dysfunkcjach stawu krzyżowo-biodrowego

dr Elijah M. Freeman PT, DPT, OCS, CSCS

Podejście medycyny opartej na dowodach (EBM)

Zastosowane zostanie podejście oparte na dowodach naukowych w kontekście diagnozy ICF, wczesnego rozpoznania problemu, interwencji u pacjentów, którzy mogą odnieść korzyć z manipulacji kręgosłupa, preferowanych działań kierunkowych, trakcji oraz procedur stabilizujących centrum (core).

Przed  prezentacją korekcyjnych ruchów i wykonywaniem ćwiczeń korekcyjnych, kursanci zapoznają się z dowodami przemawiającymi za  badaniem opartym na odpowiedzi pacjenta pod kątem identyfikacji oraz ograniczeń funkcjonalnych. Racjonalne uzasadnienie dla zastosowania klinicznego paradygmatu decyzyjnego, który klasyfikuje heterogennych pacjentów z bólem stawów krzyżowo-biodrowych w jednorodne podgrupy, które będą reagować zarówno na naukę ruchu, jak i / lub terapię manualną, zostanie w pełni zintegrowane i omówione w celu optymalnego radzenia sobie pacjentamiz bólem dolnej części pleców z rzutowanym bólem międzystawowym stawu krzyżowo-biodrowego i / lub dysfunkcją.

Cele:

 • Zebranie i analiza danych z badania i oceny, aby uzyskać dane kliniczne oparte na dowodach
 • Wybór odpowiedniej strategii interwencyjnej w oparciu o biopsychospołeczny model opieki zdrowotnejw celu zoptymalizowania wyników opieki nad pacjentem.
 • Zintegrowanie badania i leczenie dysfunkcji lędźwiowo-miednicznych i krzyżowo-biodrowych w kontekście kompleksowego systemu klasyfikacji opartego na leczeniu (np. ICF).
 • Porównanie i zróżnicowanie pacjentów, którzy prawdopodobnie odniosą korzyści z manipulacji, ćwiczeń stabilizacyjnych, specyficznych ćwiczeń i trakcji na podstawie aktualnie najlepszych dowodów w kontekście studium przypadku.
 • Podstawowe zrozumienie aktualnych naukowych modeli teoretycznych na temat bólu.
 • Zastosowanie narzędzi do pomiarów wyników w odniesieniu do badania pacjenta, rokowania i wyznaczania celów.

Plan kursu

DZIEŃ I

Wstęp

 • Wprowadzenie do praktyki opartej na dowodach naukowych
 • System klasyfikacji diagnostycznej oraz diagnoza różnicowa
 1. zaburzenia

- Triage diagnostyczny

- Ocena flag

- Ocena psychologiczna

 1. Ocena korzeni nerwowych
 2. Nie-specyficzne bóle kręgosłupa

 

 • Typyklasyfikacjidiagnostycznych
 • Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa (podejście oparte na odpowiedzi pacjenta) – Ćwiczenia
 • Techniki manualne dla kręgosłupa lędźwiowego–Ćwiczenia
 • Różnicowanie pomiędzy patologią/ bólem w obrębie kręgosłupa a biodra.
 • Badanie bioder - Ćwiczenia
 • Terapia bólów dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego oparta na klasyfikacji dostępnych terapii.
 • Ból dolnego odcinka kręgosłupa z deficytami mobilności ( diagnoza i terapia)
 • Techniki manualne dla kręgosłupa lędźwiowego - procedury
 • Obszar krzyżowo-lędźwiowy  -  Manipulacje HVLA
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – manipulacje NEUTRAL GAPPING HVLA
 • Wybór terapii: manipulacje vs. mobilizacje, dyskusja na temat sekwencji
 • Ćwiczenia korekcyjne dla pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa z deficytami mobilności - Ćwiczenia

 

DZIEŃ II

 • Ból dolnego odcinka kręgosłupa z promieniującym bólem (diagnoza i terapia).
 • Testy kliniczne w celach diagnostycznych radikulpatii.
 • Zajęcia praktyczne – diagnostyka pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa z bólem promieniującym.
 • Ćwiczenia korekcyjne i techniki terapii manualnej Trakcja- protokoły
 • Ból dolnego odcinka kręgosłupa z upośledzeniem koordynacji motorycznej
 • Tradycyjne testy identyfikujące niestabilność kręgosłupa, włączając w to zastosowanie narzędzi pomiarowych wyników terapii (samodzielnie zgłaszanych przez pacjenta)
 • Wybór strategii terapeutycznej
 • Przykład stabilizacyjnego treningu segmentalnego.
 • Ćwiczenia korekcyjne

 

DZIEŃ III

 • Diagnoza różnicowa i badanie stawu krzyżowo-biodrowego
 • Badanie i ocena stawu krzyżowo-biodrowego
 • Przydatne testy kliniczne identyfikujące ból w stawie krzyżowo -biodrowym
 • Klasyfikacje terapeutyczne stawu biodro-krzyżowego (ruchomość vs.ból promieniujący vs. niestabilność)
 • Terapia tylno-przednia (P-A) stawu krzyżowo-biodrowego, interwencja za pomocą ćwiczeń przy deficytach ruchomości i promieniującym bólu.
 • Ćwiczenia stabilizujące staw krzyżowo-biodrowy (siły sprzęgające)

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 8.00-17.00
 • II dzień: 8.00-17.00
 • III dzień: 8.00-17.00
Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów i studentów tych kierunków
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski

Instruktor

Dr. Elijah M. Freeman PT, DPT, OCS, CSCS

Dr Freeman specjalizuje się w rozumowaniu klinicznym oraz ocenie i leczeniu schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu.

czytaj więcej

Cena

1900zł
 

Termin:

I edycja:

 • 21-23.09.2020r.

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

 

Zapisz się na kurs: