Noninvasive neuro-modulation of the vagus and trigeminal nerve – Certification level 1

Pascal Grolaux, DO, MIO, MICO, MNSAO

Nieinwazyjna neuro-modulacja nerwu błędnego i nerwu trójdzielnego - poziom certyfikacji 1

Kurs "Nieinwazyjna neuro-modulacja nerwu błędnego i nerwu trójdzielnego - poziom certyfikacji 1" da studentowi możliwość odkrycia siły nieinwazyjnej neuro-modulacji nerwu błędnego lub stymulacji nerwu błędnego (VNS) oraz jej ogólnoustrojowych skutków na ciało w celu poprawy lub odzyskania stanu homeostazy.

 

Student nauczy się lub przypomni sobie ogólne zasady neurofizjologii, neuro-anatomii ośrodkowego układu nerwowego i autonomicznego układu nerwowego, neuroimmunologii, ogólnych zasad działania stanu zapalnego i chorób.

 

Nauczy się używać EKG do oceny równowagi współczulno-wagalnej i zrozumie zasady zmienności rytmu serca.

 

Nauczy się wskazań dla nieinwazyjnej stymulacji nerwu błędnego oraz ograniczeń jej stosowana

Na koniec kursu student będzie w stanie:

 • Rozumieć związek pomiędzy różnymi nerwami czaszkowymi a ich funkcją związaną z układem odpornościowym
 • Zrozumieć zasady zapalenia związanego z neuro-immunologią
 • Rozumieć rolę ośrodkowej sieci autonomicznej oraz struktury i związanej z nią funkcji mózgu
 • Zrozumieć wskazania i ograniczenia stosowania stymulacji nerwu błędnego
 • Zrozumieć zasady zmienności rytmu serca (HRV) i tego, w jaki sposób równowaga współczulno-wagalna może przewidywać zdrowie lub choroby.
 • Używać specyficznych parametrów stymulacji dla przezskórnej stymulacji nerwu błędnego
 • Przygotować plan leczenia i zarządzać dalszym postępowaniem z pacjentem (osoby dorosłej lub dzieci)

Jest to kurs, w którym teoria odgrywa główną rolę, ale obejmuje i praktykę korzystania z przenośnego EKG, jak czytać ocenę HRV i jak stymulować bezpiecznie nerw błędny.

 

W celu ułatwienia nauki stosowane będą różne metody, takie jak:

 

 • Wykład, praktyczna demonstracja
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia kursantów, praca w parach.
 • Przegląd literatury

NIEKTÓRE ODKRYCIA W ZAKRESIE STYMULACJI NERWU BŁĘDNEGO (VNS)

 • VNS poprawia alergię pokarmową, zwiększając liczbę komórek regulatorowych T i zmniejszając degranulację komórek tucznych, podczas gdy zmniejszone napięcie nerwu błędnego po wagotomii zwiększa aktywność choroby. Dane te sugerują, że nerw błędny nie tylko moduluje wrodzony układ odpornościowy, ale także adaptacyjny układ odpornościowy - De Vries et al 2013 – Clinical and Translational Allergy
 • Leczenie za pomocą VNS wskazano jako bezpieczne, zapewnia ono klinicznie istotne zmniejszenie częstotliwości, intensywności i czasu trwania napadów migreny u pacjentów z oporną na leczenie migreną. Obserwowano również poprawę w zakresie niesprawności związanej z migreną, depresji i jakości snu.
  - Kinfe et al 2015 - The Journal of Headache and Pain
 • VNS aktywuje liczne szlaki przeciwzapalne i wykazano, że znacząco zmniejsza ilość cytokin prozapalnych. Badania te wskazują na wiele możliwości, jakie może mieć VNS w leczeniu przewlekłego stanu zapalnego - Bonaz et al 2016 · The Journal of Physiology
 • Stymulacja nerwu błędnego początkowo zwiększa aktywność wyzwalającą i wzorce neuronów NE (norepinefryny), a następnie neuronów 5-HT, przypuszczalnie jako efekt kaskady przez post-synaptyczne receptory adrenergiczne α1. Jak dotąd, VNS wydaje się być unikatowym leczeniem przeciwdepresyjnym, zwiększającym transmisję 5-HT i zwiększającym aktywność neuronów NE. Te efekty mogą przyczynić się do skuteczności VNS w depresji opornej na leczenie - Manta et al 2009 - Journal of Psychiatry and Neuroscience

 

WSKAZANIA DLA VNS

 

Nieinwazyjna stymulacja nerwu błędnego jest niedawno zatwierdzoną metodą leczenia bioelektronicznego (oznaczenie CE 2010) i dostępna w Europie (kilka krajów, w tym Niemcy) i Stanach Zjednoczonych (zatwierdzenie przez FDA w 2017 r.).

VNS może być wskazany w leczeniu wielu zaburzeń, w tym epilepsji, depresji, lęku, zaburzeń snu, bólów głowy i migreny, zespołu stresu pourazowego, autyzmu - zaburzeń spektralnych, ADHD, po wstrząsie mózgu, po udarze, przy chorobach autoimmunologicznych, takich jak: łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane, choroba Crohna, IBD i IBS; innych schorzeń, w tym zaburzeń dwubiegunowych, otyłości, cukrzycy I i II, gastroparezy, zespołu nadczynności komórek tucznych, zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS), Alzheimera, Parkinsona, i nie przerzutowych nowotworów.

 

Stymulacja nerwu błędnego nie jest techniką osteopatyczną, ale jest alternatywnym, naukowo sprawdzonym i zatwierdzonym narzędziem do leczenia medycznego z holistycznymi efektami, które zarówno wyszkolony osteopata, a także lekarz ogólny lub fizjoterapeuci mogliby stosować jako opcjonalną metodę leczenia w codziennej praktyce. Dzięki tej metodzie, fizjoterapeuta, osteopaci i lekarze pierwszego kontaktu otwierają drzwi do skutecznego leczenia trudnych, złożonych chorób przewlekłych, których nie udało się zmaterializować w medycynie klasycznej lub klasycznym leczeniu osteopatycznym.

Plan kursu

Dzień 1:

Teoria:

 • zasady neuro-modulacji i historia;
 • neuro-anatomia OUN i AUN, neurofizjologia;
 • mechanizm zapalenia.

Dzień 2:

Teoria:

 • neuroimmunologia;
 • oś mózg-serce;
 • oś mózgowo-jelitowa;
 • centralna sieć autonomiczna;
 • odruchy neuroimmunologiczne AUN i OUN;
 • równowaga współczulno-wagalna oraz zasady i analiza HRV (dorośli i dzieci).

 

Ćwiczenia:

Wykorzystanie EKG przy HRV i analiza HRV za pomocą oprogramowania Kubios.

Dzień 3:

Teoria:

 • Dowody naukowe - wskazania i ograniczenia stymulacji nerwu błędnego;
 • protokoły leczenia, zarządzanie pacjentami;
 • Czego można oczekiwać od VNS.

 

Ćwiczenia:

 • Analiza HRV przed i po terapii stymulacyjnej

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor:

Pascal Grolaux, DO, MIO, MICO, MNSAO

Ukończył John Wernham Academy of Classical Osteopathy (1995), a następnie doktoryzował się na wydzile neurochirurgii  CHUV Lozanna w 1994r.

czytaj więcej

Cena

2300zł
 

Terminy

I edycja

 • 9-11.11.2019r.

Miejsce

Warszawa,
ul. Wita Stwosza 32 lok. 1
e-mail: kursy@fizjosystem.com

Zapisz się na kurs: