Manipulacje nerwowo-mięśniowe

Jakub Stępnik D.O.

Na szkoleniu zapoznacie sie z różnymi modelami badania i leczenia uwięźnięć struktur nerwowych. Poruszone zostaną aspekty pracy z centralnym oraz obwodowym układem nerwowym.

Praca z centralnym układem nerwowym obejmuje pracę z oponami mózgu, sierpem mózgu i namiotem móżdżku oraz oponami rdzenia. Zostaną zaprezentowane techniki mechaniczne polegające na poprawie ślizgu tkankowego, zmieniające stan nawodnienia substancji podstawowej czy odżywienia tkanki nerwowej. Zajmiemy się także zjawiskami piezoelektrycznymi oraz technikami nasłuchowymi, które są bardziej subtelne, bazujące na czuciu rytmicznego impulsu czaszkowego, zwijaniu i rozwijaniu powięziowym oraz dłuższych pływach, które przez wielu autorów są kojarzone z polem morfogenicznym (lub inna nazwa pole morfogenetyczne).

Praca z obwodowym układem nerwowym obejmuje pracę z nerwami długimi kończyn, nerwami skórnymi oraz nerwami autonomicznymi. Dodatkowo zostaną przedstawione techniki uwalniania struktur nerwowych w obrębie tułowia oraz szyi i głowy. Techniki obejmują pracę mechaniczną z tradycyjnymi technikami napięciowymi i ślizgowymi oraz pracę poprzez uwalnianie i przebudowę struktur powięziowych otaczających nerwy. Zajmiemy się także obszarami wyjścia nerwów, ich przejścia przez kluczowe rejony i skrzyżowaniami. Techniki nasłuchowe obejmują delikatną pracę na nerwach wraz z rytmem czaszkowym oraz zwijaniem i rozwijaniem powięzi. Cały materiał zostanie na końcu połączony w jedną spójną całość, ukazujący różne modele i podejścia w pracy z nerwami i powięzią. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na praktykę, która będzie stanowiła większą część czasu jego trwania.

 

Całość szkolenia to aż 75 godzin dydaktycznych zajęć praktyczno-teoretycznych, które przygotują kursanta do rzetelnej diagnostyki i terapii m.in. na poziomie struktur układu nerwowego.

Podejście osteopatyczne do leczenia zaburzeń psychosomatycznych i ,,uwalniania stresu z ciała” znacznie się różni od podejścia psychologicznego. W modelu przedstawianym na szkoleniu w wywiadzie nie pyta się na początku wywiadu o zdarzenia traumatyczne/przewlekły stres itp. aby nie sugerować się tymi informacjami. Na początku stara się odczytać informacje z ciała pacjenta, z jego postawy, napięcia struktur mięśniowo-powięziowych taśm głębokich, aktywności istotnych splotów nerwowych, równowagi autonomicznego układu nerwowego ,,współczulny-przywspółczulny”, specjalnych testów tkankowych, kończąc na pracy czaszkowej, z której można ,,wyczytać” najwięcej szczegółów.

Dopiero po całej analizie przechodzi się do zadawania pytań pacjentowi odnośnie specyficznego typu stresu/ traumy, z określonego przedziału czasowego (na podstawie analizy wcześniejszych informacji z ciała określamy z dokładnością do 2-3 lat okres sytuacji, która doprowadziła do zmian w tkankach, np. mamy odczyt z tkanek, że pierwotny czynnik stresogenny wystąpił między 35-37 lat wcześniej, był ostrym, silnym bodźcem, związanym z traumą, prawdopodobnie w najbliższej rodzinie, mogła być to śmierć lub poważny uszczerbek na zdrowiu). Jest to bardzo istotne, ponieważ nie ,,przegrzebujemy” całego życia pacjenta w celu poszukiwania traum, ponieważ mózg  i organizm pacjenta mógł sobie doskonale poradzić z 90% z nich a pytaniami i wnikaniem w to możemy tylko niepotrzebnie odświeżyć ogromną ilość negatywnych wspomnień. Dlatego staramy się dokładnie określić o jaką sytuację chodziło i tylko  o nią pytać i tylko z nią pracować, ponieważ czujemy, że tkanka ,,trzyma” ją przez wiele lat i nasz organizm nie jest w stanie sobie z nią poradzić.

Po dojściu do źródła pierwotnego zaburzenia pracujemy z tkanką/tkankami nad jej ,,uwolnieniem” a pacjent jest informowany co powinien robić, jak zmienić niewłaściwe wzorce reakcji i nanieść nowe na ,,wyzerowaną” stresogennie strukturę. Reakcje ciała podczas pracy z głęboką traumą są różne i nie należy się ich bać, może to być płacz, ogromna potliwość ciała, szczególnie tzw. ,,potliwość współczulna”,  uczucie słabości, nudności, drżenia neurogenne ( występują u około 40-50% pacjentów przy głębokiej pracy na czaszce i mózgu, jest to efekt podobny jak przy innych terapiach uwalniających napięcia stresogenne, z tą różnicą, że nie działamy ogólnie na całe ciało lecz uwalniamy konkretną strukturę a ciało odreagowuje poprzez drżenie- jest to mechanizm znany bardzo dobrze w świecie zwierząt). Po przejściu przez tą fazę następuje uwalnianie a odczucia pacjenta przechodzą w zdecydowanie bardziej przyjemne, czuje się lekki, jest mu przyjemnie ciepło, dolegliwości znikają a on sam robi się senny. Organizm po takiej sesji potrzebuje czasu na przetworzenie wszystkich zmian a terapeuta po czasie ocenia zmiany w organizmie pacjenta.

Plan kursu

I MODUŁ

Dzień 1

 

9:00-09:50 –Układ nerwowy, topografia i budowa, neuromobilizacje. Funkcje mechaniczne nerwów, przedstawienie różnych podejść do pracy z tkanką nerwową.

09:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-13:00 –Kończyna górna –centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej

-praca na kręgosłupie szyjnym na stawach międzykręgowych w stanach ostrych i przewlekłych- uwalnianie korzeni nerwowych

-praca na kręgosłupie piersiowym- stawach żebrowo-poprzecznych oraz żebrowo-kręgowych na autonomicznym unerwieniu kończyn górnych Th2(3)-Th5(7)

-praca na zwojach autonomicznych- zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 – Kończyna górna –centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej

-praca na zwojach autonomicznych- zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)

16:00-18:00 Kończyna górna –centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej

-praca na oponie twardej

18:00-19:00 Praca w punkcie Erba- Nerwy nadobojczykowe (przednie, środkowe, tylne), nerw potyliczny mniejszy, nerw uszny wielki, nerw poprzeczny szyi

 

 

 

Dzień 2

9:00-09:50 – Kończyna górna – badanie, testy neurodynamiczne, testy naczyniowe- pośrednie

09:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-12:00 Zespół mięśni pochyłych- praca nad uwalnianiem pęczka naczyniowo-nerwowego poprzez pracę na mięśniach pochyłych, więzadle wieszadłowatym osklepka opłucnej

– TOS- zespół górnego otworu klatki piersiowej

-diagnostyka funkcjonalna- różnicowanie odcinka szyjnego kręgosłupa, obojczyka, mięśni pochyłych, mięśnia piersiowego mniejszego, trzewi, zespołu żebra szyjnego

– praca nad uwalnianiem obojczyka, I,II żebra, mięśnia piersiowego mniejszego, pośrednia praca na opłucnej ściennej

12:00-13:00 Obszar łopatki- zespoły zakleszczeń, badanie i praca na nerwach:

-pachowym

-grzbietowym łopatki

-nadłopatkowym

-podobojczykowy

-piersiowy długi

-podłopatkowy

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50 Gałęzie skórne- badanie palpacyjne i uwalnianie:

-gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych

-skórny boczny górny ramienia

-skórny boczny dolny ramienia

-skórny przyśrodkowy ramienia

-skórny przyśrodkowy ramienia

-skórny boczny przedramienia

-skórny przyśrodkowy przedramienia

skórny tylny przedramienia

-dłoniowe wspólne i właściwe

16:50-17:00 Przerwa kawowa

17:00-19:00  Nerw promieniowy

-badanie- pośrednie poprzez testy napięciowe

-bezpośrednie- palpacyjne

-zespoły zakleszczeń- różnicowanie oraz uwalnianie

 

 

 

Dzień 3

9:00-9:50 – Nerw łokciowy

-badanie- pośrednie poprzez testy napięciowe

-bezpośrednie- palpacyjne

-zespoły zakleszczeń- różnicowanie oraz uwalnianie

9:50-10:00- Przerwa kawowa

10:00-12:30 – Nerw pośrodkowy-

-badanie- pośrednie poprzez testy napięciowe

-bezpośrednie- palpacyjne

-zespoły zakleszczeń- różnicowanie oraz uwalnianie

12:30-13:30- przerwa obiadowa

13:30-15:00 – Podsumowanie , pytania uczestników

 

II MODUŁ

Dzień 1

9:00-9:50 –Przypomnienie najważniejszych informacji z modułu I, pytania

9:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-11:00 – Układ Primovascularny- pierwotny układ naczyniowy

11:00-13:00 – Kończyna dolna, wprowadzenie, badanie

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50 – Splot lędźwiowy i praca z nerwami:

– n. biodrowo-podbrzuszny, T12-L1

– n. biodrowo-pachwinowy L1

– n. płciowo-udowy L1, L2

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00 – Splot lędźwiowy i praca z nerwami:

– n. skórny boczny uda L2, L3

– n. zasłonowy L2, L4

– n. udowy L2-L4

 

 

Dzień 2

9:00-9:50- Splot krzyżowy- wprowadzenie

9:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-13:00- Splot krzyżowy i praca z nerwami:

– n. pośladkowy górny L4-S1

– n. pośladkowy dolny L5-S2

– n. skórny tylny uda S1-S3

– n. sromowy S2-S4

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50- Miednica- praca powięziowa mająca na celu uwalnianie przedziałów międzymięśniowych, wyjść nerwów.

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00- Nerw kulszowy i dwie jego gałęzie:

– n. piszczelowy L4-S3

– n. strzałkowy wspólny  L4-S2

Dzień 3

9:00-9:50 Nerw strzałkowy powierzchowny

9:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-12:00 Nerw strzałkowy głęboki

12:00-12:30 Przerwa obiadowa

12:30-14:00 Sploty autonomiczne

-splot słoneczny

-aortalno-nerkowe

-krezkowy górny

-krezkowy dolny

-podbrzuszne

14:00-15:00 Podsumowanie , pytania uczestników, rozdanie certyfikatów

 

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

  • I dzień: 9.00-19.00
  • II dzień: 9.00-19.00
  • III dzień: 9.00-15.00

Instruktor

Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie…

czytaj więcej

Cena

 2400zł

cena za całość szkolenia (I + II moduł)

Terminy

I edycja

  • moduł I: 22-24.10.2018r.
  • moduł II: 9-11.11.2018r.

Miejsce

Warszawa,
ul. Wita Stwosza 32 lok. 1

Zapisz się na kurs:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.