MASTERCOURSE Autonomic nervous system in osteopathic approach: from polyvagal theory to psychosomatic development

Eric Marlien D.O.

Autonomiczny układ nerwowy w podejściu osteopatycznym: od teorii poliwagalnej do rozwoju psychosomatycznego

 

Celem szkolenia jest przedstawienie oraz zrozumienie funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego, diagnozowania jego dysbalansu oraz jego dysfunkcji w odniesieniu do teorii poliwagalnej a także poznanie rozwoju człowieka związanego z psychosomatyką.

Przedstawione podczas szkolenia narzędzia terapeutyczne pozwolą podejść do leczenia patologii przewlekłych oraz psychosomatycznych w nowy i globalny sposób, z szacunkiem i zrozumieniem trudności ewolucyjnych i wewnętrznych konfliktów.

Pod koniec kursu zdobędziemy szersze zrozumienie zdrowia oraz związanych z nim problemów by móc towarzyszyć pacjentowi w jego drodze do lepszej równowagi oraz ku sposobom zwiększenia jego wlasnej witalności i jego pola energetyczneg.
Poruszane zagadnienia: - Rola i funkcje autonomicznego układu nerwowego: globalne podejście do homeostazy. Somatyczne konsekwencje jego dysfunkcji. - Teoria poligawalna i rozwój człowieka: perspektywy neurofizjologiczne, psychosomatyczne i osteopatyczne. - Zmienność, pomiar i znaczenie tętna. przykład na stażystach z systemem Codensa. - Trauma psycho-emocjonalny i dekompensacja psychosomatyczna: podobieństwa i różnice. - Diagnoza zaburzeń równowagi autonomicznej według teorii poliwagalnej:
 • objawy związane z przewagą aktywności otrzewnowej części nerwu błędnego
 • objawy związane z przewagą aktywności układu współczulnego
 • objawy związane bezpośrednio z zaburzeniami równowagi nerwu błędnego
 • specyficzne oznaki konfliktu lub słabej adaptacji między układem ortosymatycznym a pozaotrzewnową częścią nerwu błędnego
 • specyficzne oznaki konfliktu lub słabej adaptacji między układem ortosymatycznym a otrzewnową częścią nerwu błędnego
- Ogólne zasady leczenia - Techniki osteopatyczne dostosowane do autonomicznego układu nerwowego i leczenie zaburzeń osteopatycznych:
 • techniki drenażu układu czaszkowo-krzyżowego
 • techniki trzewne: sieć mniejsza
 • technika czaszkowo-krzyżowa: siła ciągnąca oddziaływująca na rdzeni przedłużony
 • specyficzne techniki nerwowe stosowane w autonomicznym układzie nerwowym: nerw trójdzielny, nerw twarzowy, nerw pośrodkowy
 • techniki endokrynologiczne: tarczyca, grasica, nadnercza.
 • techniki splotu słonecznego i splotu sercowego
 • ucho: obszar strategiczny dla AUN:
- główne punkty ucha - kanał słuchowy zewnętrzny
 • blokady międzypółkulowe i ciała modzelowatego. Badania i leczenie.
 • Metody pracy terapeuty w celu poprawy równowagi autonomicznego układu nerwowego i siłę terapeutycznego działania

Plan kursu

Instruktor

Eric Marlien D.O.

Eric Marlien jest osteopatą od 1993r. Praktykuje we własnej klinice w Marsylii. Naucza osteoaptii w kilku szkołach osteopatycznych.

czytaj więcej

Cena

2500zł
 

Terminy

I edycja (brak wolnych miejsc)

 • 1-3.10.2018r.

II edycja

 • 18-20.10.2019r.

Miejsce

Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 e-mail: kursy@fizjosystem.com

Dzień 1

 • Rola i funkcja autonomicznego układu nerwowego ( AUN ): Globalne podejście do homeostazy. Skutki w ciele wynikające z jej dysfunkcji.
 • Stres. Wpływy, emocje oraz ich skutki dla równowagi AUN
 • Trauma psycho – emocjonalna
 • Protokół oceny zaburzenia emocji lub urazu psycho – emocjonalnego. Koło emocjonalne Plutchika i chronologia ( linia czasu )
 • Zabieg energetyczny
 • Adaptacja techniki EMDR dla osteopatów ( odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych )
 • Teoria poliwagalna. Nowe spojrzenie na AUN – prezentacja. Kliniczne, patologiczne i zaangażowanie terapeutyczne
 • Diagnoza zaburzeń autonomicznych wg. teorii poliwagalnej:
- objawy związane z przewagą „ starej ” formy n. błędnego - objawy związane z dominacją układu sympatycznego - objawy bezpośrednio związane z zaburzeniem „ nowej ” formy n. błędnego - objawy specyficzne przy  konflikcie słabej adaptacji pomiędzy układem współczulnym, a „ nową ” formą n. błędnego
 • Badanie kliniczne AUN, ćwiczenia praktyczne
 • Ogólna koncepcja postępowania osteopatycznego z AUN
 • Wskazania i zastosowanie klasycznych technik osteopatycznych
 • Zasady leczenia: Indukcja i ruchliwość

Dzień 2

 • Psychologiczny i psychosomatyczny rozwój człowieka
 • Zablokowania psychosomatyczne, regresje i dekompensacje
 • Cel rozwoju człowieka i blokady ewolucyjne. Konsekwencje i rozwiązania
 • Techniki dla AUN:
- nerw trójdzielny - nerw twarzowy - nerw pośrodkowy
 • Zmienność tętna: prezentacja,
 • Pokaz systemu analizy Physioner
 • Ćwiczenia na poprawę spójności serca
 • Asymetryczne unerwienie serca i jego wpływ na terapię: techniki na unerwienie serca: prawy i lewy nerw błędny, zwoje gwiaździste, przedsionki serca
 • Najważniejsze sploty nerwowe dla równowagi AUN: techniki na splot sercowy i splot słoneczny

Dzień 3

 • Struktura psychosomatyczna: uwarunkowanie, związki oraz siły przeciwstawiające się ewolucji
 • Gruczoły wewnątrzwydzielnicze mające wpływ na funkcjonowanie AUN: główne funkcje i dysfunkcje funkcjonalne, testy i leczenie.
- gruczoły nadnerczy - grasica - tarczyca
 • Znaczenie dobrego snu. Ćwiczenia relaksacyjne
 • Ucho: ważne skrzyżowanie nerwowe AUN
- technika na przewód słuchowy zewnętrzny - najważniejsze punkty ucha
 • Asymetrie półkul blokady ciała modzelowatego ( spoidło wielkie )
- ruchliwość półkul mózgu - ciało modzelowate – technika
 • Pole energetyczne terapeuty: Dyscyplina i techniki dla terapeuty, na poprawę równowagi AUN oraz siły wpływu terapeutycznego.

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-18.30
 • II dzień: 9.00-18.30
 • III dzień: 9.00-17.30
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów i studentów osteopatii, inni kandydaci będą rozpatrywani indywidualnie
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Zapisz się na kurs: