Mastercourse Biodynamic Embryology and Neuroendocrine Function in Maintaining Health and Homeostasis

Pamela Vaill Carter D.O. Jane Easty D.O.

W pierwszej części kursu zbadane zostaną zasady embriologii biodynamicznej w celu zrozumienia wrodzonego potencjału embrionalnego dla zdrowia oraz zapewnienia mapy, według której można cofnąć się podczas leczenia. Badanie to dostarcza głębszego zrozumienia struktury anatomicznej i zależności. Przebadana zostanie funkcjonalna embriologia kręgosłupa, przepony, centralnego układu nerwowego, więzadła brzuszno-przyśrodkowego i samej kości, aby odpowiednio zorientować podejścia terapeutyczne przydatne w praktyce klinicznej.

Druga część kursu przedstawi złożone adaptacje neuroendokrynne i cykle w zdrowiu, które decydują o naszej zdolności do adaptacji. Dyskusja na temat znaczenia oksytocyny w leczeniu osteopatycznym obejmie reakcję na stres, rytmy okołodobowe, związki nadnerczy i tarczycy oraz homeostazę jelit.

Plan kursu

Dzień 1:

 

 1. Wykład: Eksploracja embriologii biodynamicznej rozwijająca zrozumienie pól metabolicznych opisanych przez Ericha Blechschmidta.

Praktyka:

Łączenie się z granicami embrionalnymi i obserwowanie wielu naturalnie występujących fluktuacji płynu w obrębie mechanizmu.

Rola linii środkowej w leczeniu jako struktury naprowadzającej.

 

 1. Wykład: Od somitów do trzonów kręgów.  Rozwój cewy nerwowej, struny grzbietowej i grzebienia nerwowego - znaczenie wczesnych naczyń krwionośnych.

Praktyka:

Ruch cew nerwowych w odniesieniu do somitów i badanie przestrzeni międzykomórkowej względem podejścia do leczenia problemów z dyskami.

 

 1. Wykład: Dynamika wzrostu odległych regionów - wznoszenie się mózgu i opadanie struktur trzewnych.

Praktyka:

Eksploracja pola ssącego płuc i drogi przepony oraz sposobu, w jaki rzutuje ona na leczenie klatki piersiowej.

 

 1. Wykład: Rozwój centralnego układu nerwowego i energetyka głębokich i wykształconych struktur mózgu.

 Praktyka:

Dostrzeganie relacji, przestrzeni i cech w palpacji.  Doświadczanie głębokiej falistości i zawinięć w embrionalnym OUN w kontekście ich rozwoju.

 

Dzień 2:

 1. Wykład: Rozwój łuku gardłowego i poszerzenie naszego zrozumienia więzadła brzuszno-przyśrodkowego jako dynamiki leczenia.

Praktyka:

Zrozumienie łuków gardłowych i badanie gęstości mostka i jego zakresu oddziaływania poprzez dynamikę brzuszno-przyśrodkową. Ponadto, rozważenie połączenia z zewnętrznymi narządami płciowymi poprzez połączenie brzuszno-przyśrodkowe.

 

 1. Wykład:   Rozwój kości i kończyny dolnej z aplikacjami klinicznymi.

Praktyka:

Prześledzenie drogi przejścia kończyny dolnej i poznawanie cech kości w zdrowiu i urazie. Rozważenie potencji

I witalności szpiku kostnego.

 

 1. Wykład: Wprowadzenie do reakcji na stres: ścieżki osi AUN i HPA (podwzgórze – przysadka - nadnercza)

Praktyka:

 Neutralny pacjent.

 

 1. Wykład: Rytm dobowy i wpływ cykli snu i odżywiania na zdrowie.

Praktyka: 

 Warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi, aby przywrócić rytm dobowy.

 

Dzień 3:

 1. Wykład:  Zaburzenia i równowaga czynności nadnerczy i tarczycy.

Praktyka:

Uwalnianie mięśniowo-powięziowe trzewiowego przedniego aspektu szyi i nerek.

 

 1. Wykład: Cykl reprodukcyjny i gonatrofiny.

Praktyka:

 Równowaga miednicy i przebudzenie (uruchamianie).

 

 1. Wykład: Rozwój homeostazy jelitowej i hormonalnej.

Praktyka: 

 Równoważenie napięcia powięziowego przy osi L2.

 

 1. Wykład: Oksytocyna i jej znaczenie dla leczenia osteopatycznego.

Praktyka: 

 Dynamiczne tria, by móc odkryć moc oksytocyny.

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski

Instruktorzy:

Pamela Vaill Carter D.O.

czytaj więcej

 

Jane Easty D.O.

czytaj więcej

Cena

2850zł
 

Terminy

Miejsce

Warszawa

 

Organizator

Still Academy of Osteopathy

  Zapisz się na kurs: