Mastercourse Discovering the health in trauma

Annie Greenacre D.O. i Michael Harris D.O.

Kurs ten skierowany/przeznaczony jest do osteopatów, którzy posiadają już doświadczenie z mimowolnym ruchem według Sutherlanda oraz chcieliby dokładniej  poznać kompleksową / całościową koncepcję pracy.

W pracy z człowiekiem, który przeszedł traumę / doznał traumy, wyraźnie zobaczmy, że nie będziemy oddzielnie postrzegać ciała, ducha i emocji. Każde rozsądne zbliżenie terapeutyczne będzie uwzględniało wszystkie trzy obszary.

Jako osteopaci mamy niezwykłą możliwość wspierania leczenia po traumatycznym zdarzeniu poprzez delikatny dialog z ciałem. Ten kurs ma na celu wspieranie osteopatów w rozwoju umiejętności sensorycznych, werbalnych i klinicznych niezbędnych do leczenia pacjentów, którzy przeżyli ciężkie traumy.

Szkolenie to będzie prowadzone przez osteopatę oraz psychoterapeutę, którzy wniosą/przedstawią doświadczenie ze swojego obszaru zainteresowania. Kombinacja tych zdolności/walorów/zalet umożliwi wnikliwą/głęboko idącą pracę w bezpiecznym otoczeniu/zakresie.

Michael ma duże doświadczenie w pracy z pacjentami obciążonymi stresem i złożonymi/trudnymi traumami, gdzie jego główny punkt skupia się na zbliżeniu poprzez ruchy mimowolne. Annie przedstawi swoje doświadczenie w pracy z emocjonalnym ciałem oraz złożone potrzeby klienta obciążonego przeżyciami lub zespołem stresu pourazowego.

Wspólnie chcemy przedstawić zintegrowany sposób podejścia, który jest dla osteopatów dostępny i użyteczny.

Zawartość kursu jest dopasowana do potrzeb osteopatów, którzy posiadają już doświadczenie z ruchami mimowolnymi. Celem jest, wspieranie uczestników w ponownym poznaniu wartości wcześniej poznanych zdolności takiego sposobu leczenia, ich dalszego rozwoju oraz ich nowego zastosowania.

OBSZARY I ZAGADNIENIA ZAJĘĆ OBEJMUJĄ:

 • Oglądanie/przyglądanie/rozpatrywanie się normalnej reakcji na stres,
 • Wprowadzenie do fizjologii w nawiązaniu do emocji oraz wzajemnych powiązań ze stresem,
 • Wprowadzenie do uwzględnienia dialogu w leczeniu i palpacji emocjonalnych i uczuciowych niuansów,
 • Definicja traumy i zespołu stresu pourazowego
 • Wprowadzenie do zdolności pamięci
 • Praca z szokiem/wstrząsem
 • Praca z zasobami
 • Temat odpowiedniej opieki/pomocy dla klienta i terapeuty

Część praktyczna stanowi 50% zajęć. Wszystkie ćwiczenia praktyczne będą dodatkowo kontrolowane przez dodatkowego doświadczonego tutora.

Plan kursu

Dzień pierwszy
 
9.00 Wprowadzenie do kursu
 
Reakcja na stres i jego rozwiązanie
Michael
 
9.45 Praktyczny Dialog w celu powiązania doznań sensorycznych z różnymi jakościowymi składnikami dysfunkcji somatycznej
11.00  Przerwa
11.30 Wprowadzenie do emocji
Annie
12.30 Obiad
14.00 Praktyczne powiązanie odczucia związanego z muzyką i monitorowanie reakcji pacjenta i ciała terapeuty.
 
15.00 Jak reakcja na stres wiąże się z emocjami
Michael
15:45 Przerwa
 
16.15 Praktyczny scenariusz stresującego zdarzenia i rozwiązania.
Dyskusja grupowa
17:00 Zamknięcie zajęć
 
 
Dzień drugi
9.00 Medytacja na temat zasobów
Wprowadzenie do traumy
Klipy filmowe
Annie
 
10.15 Przerwa
 
10.45 Praktyczna praca ze zdrowiem w obrębie dysfunkcji
 
12.00 Jak rozpoznać szok.
Michael
 
12.30 Obiad
 
14.00 Praktyka:
Sygnał identyfikujący / zamrożony zamysł / regulacja w dół
15.15 Przerwa
 
15:45 Pamięć
Michael
16.30 Studium przypadku
Annie i Michael
 
17:00 Zamknięcie zajęć
 
 
Dzień trzeci
9.00 Zespołu stresu pourazowego
Annie
 
9.45 Praktyka:
Eksploracja Punktów Oparcia w kontekście dysocjacji
Michael
 
11.00 Przerwa
 
11.30 Opieka i dbanie o pacjenta
Annie i Michael
 
12.15 Obiad
 
13.15 Praktyka:
Zasoby
 
14.15 Przerwa
 
14.45 Dbanie o siebie
Michael i Annie
 
Powtórka materiału
Sprawdzanie systemu.
 
16:00 Zamknięcie zajęć

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-16.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów i studentów osteopatii
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktorzy:

Annie Greenacre D.O.

czytaj więcej

 

Michael Harris D.O.

czytaj więcej

Cena

2850zł
 

Terminy

Miejsce

Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 e-mail: kursy@fizjosystem.com

Organizator

Still Academy of Osteopathy

  Zapisz się na kurs: