Osteopathic Sports Medicine - FizjoSystem Szkolenia - Kursy dla fizjoterapeutów

Osteopathic Sports Medicine

Walter McKone D.O.

Plan kursu

Moduł I

 • Nastawienie: Filozofia całości (holizmu) oraz historia nauki (Sport). Dynamiczny sposób widzenia.

 

 • Trening i wydajność.

Czym jest trening? Dostosowanie. Adaptacja do sytuacji ostrej a przewlekłej. Proces adaptacyjny. Adaptacja mięśni. Ewolucja. Terminologia szkoleniowa. Co decyduje o wynikach i wydajności? Siła kontra wydolność. Układy sercowo-oddechowe. Maksymalna moc tlenowa. Maksymalna wydolność aerobowa Maksymalna siła i wydolność anaerobowa Siła i moc mięśniowa. Umiejętność i koordynacja. Zmęczenie.

 

 • Biochemiczne podstawy wydajności.

Adenozynotrifosforan. Wysokoenergetyczny układ fosforanowy. Glikoliza beztlenowa. Szlak glikolityczny. Przemiana tlenowa. Tłuszcze jako paliwo do ćwiczeń. Białko jako paliwo do ćwiczeń. Metaboliczne ograniczenia wydajności. Wysiłek eksplozywny (krócej niż 2 sekundy). Maksymalny wysiłek (ponad 12-15 sekund lub mniej). Ciągły sprint (maksymalne wysiłki powyżej 15 - 60 sekund). Wysiłek średniodystansowy (do 6 minut). Wysiłek wytrzymałościowy (do 40 minut). Wysiłek długodystansowy (kilka godzin lub więcej). Metaboliczne adaptacje do treningu. Trening wytrzymałościowy. Trening szybkościowy Trening szybkościowy

 

 

 • Sercowo-oddechowe podstawy wydajności.

Serce nie jest pompą. Czynniki określające pojemność minutową serca. Rzut serca. Tętno. Objętość minutowa podczas ćwiczeń. Kontrola wazomotoryczna Przepływ krwi w mięśniach. Przepływ krwi wieńcowej. Prędkość i przepływ. Zawartość tlenu we krwi i mięśniach. Ładowanie tlenu. Płuco. Wydolność oddechowa i wysiłkowa. Układ sercowo-naczyniowy i kontrola temperatury. Temperatura ciała (koncepcja rdzenia). Strata ciepła. Dostosowanie układu krążenia do treningu. Objętość krwi. Kapilarizacja mięśni. Aklimatyzacja ciepła. Maksymalna moc tlenowa. Maksymalna pojemność tlenowa.

 

 

 • Kształt kości, powięź i fizjologia mięśni.

Forma kości i esencja. Ruch kości i ruch stawów. Dostrzeganie kształtu/gęstości kości. Struktura i forma powięzi. Rola powięzi. Ultrastruktura mięśni. Sarkomery. Macierz heksagonalna.  Cytoszkielet. Mechanizm kontrolny. Skurcz w mostku poprzecznym. Cykl mostka poprzecznego (CB). kontr-cykl CB. Tężec. Zależność siła - częstotliwość. Zależność siła - prędkość. Zależność siła - moc Cykl skracania i rozciągania (SSC). SSC i wydajność. Wzmocnienie izometryczno-koncentryczne. Ekscentryczny (ECC) skurcz (ECC-CON). Skurcz izometryczny (ISO) (ISO-CON). Wzmocnienie izometryczno-koncentryczne. Związek między długością a siłą. Krzywe siły. Ruch jako forma, powięź i mięsień.

 

 • Przygotowanie do sportów wytrzymałościowych.

Wprowadzenie. Intensywność treningu vs. trening objętości. Intensywność ćwiczeń i czas na zmęczenie. Tętno jako wskaźnik intensywności ćwiczeń. Określenie tętna spoczynkowego i tętna maksymalnego Czynniki ograniczające wydolność tlenową i wyniki sportowe. Trening zorientowany na poprawę czynników ośrodkowych. Przebieg w czasie dla adaptacji centralnych. Trening mający na celu poprawę czynników obwodowych. Periodyzacja treningu wytrzymałościowego. Faza treningu ciągłego. Faza treningu interwałowego. Przykładowe programy: Środek fazy ciągłej (tydzień 8). Środek fazy treningu interwałowego (tydzień 3).

 

 • Przygotowanie do zawodów beztlenowych i sportów drużynowych.

Wprowadzenie. Czynniki ograniczające wydolność tlenową i wyniki sportowe. Trening poprawiający maksymalną moc beztlenową. Trening zorientowany na zwiększenie maksymalnej wydajności beztlenowej. Częstotliwość treningu Przebieg adaptacji do treningu interwałowego w sprincie. Wielkość adaptacji do treningu sprinterskiego. Periodyzacja treningów dla zawodów beztlenowych i sportów zespołowych. Przykładowe programy: Przedsezonowy okres u skoczka wzwyż, w sezonie. Biegacz 400m: poza sezonem, przed sezonem, podczas sezonu zawodów sportowych.

 

 • Trening pod kątem siły, mocy i szybkości.

Dostosowanie (adaptacja) do treningu Adaptacje mięśni. Obszar przekroju poprzecznego mięśni. Przerost tkanki mięśniowej. Zwiększony rozmiar i liczba włókienek. Komponenty miofibrylarne vs niemiofibrylarne. Hiperplazja. Tkanka łączna. Bodźce do hipertrofii. Przejścia między włóknami różnego typu Trening siłowy. Trening sprinterski. Trening eksplozywny Efekty roztrenowania Właściwości kurczliwe mięśni. Cały mięsień. Pojedyncze przedziały*. Rozmiar ścięgna. Właściwości mechaniczne ścięgna. Adaptacja ścięgna i wydajność. Kapilaryzacja Adaptacje nerwowe. Porównanie krzyżowe różnych dyscyplin sportowych. Pikowanie, tapering i przetrenowanie.

 

 • Wstępne badanie fizykalne (PPPE).

Cele. Określenie czasu. Częstotliwość. Metodologia. Historia medyczna. Zapisywanie i projektowanie formularzy. Układ sercowo-naczyniowy. Płucny (oddechowy). Żołądkowo-jelitowy. Płciowo-moczowy. Neurologiczny. Mięśniowo-szkieletowe. Poprzednie choroby medyczne. Triada Sportsmenek. Badanie lekarskie. Formularz badania fizykalnego. Ocena układu sercowo-naczyniowego. Ocena płucna. Ocena brzuszna / żołądkowo-jelitowa. Ocena układu moczowo-płciowego. Badanie mięśniowo-szkieletowe. Ocena sprawności i wydajności. Testy przesiewowe (screening) Dopuszczenie do startów. Obszary . Poufność. Warunki medyczne i uprawianie sportu.

 

 • Nagłe wypadki w polu.

Podstawowe zasady. Ocena krok po kroku. ABCDE (droga oddechowa, oddychanie, krążenie, niesprawność, ekspozycja). Nagłe przypadki zagrożenia życia. Hipowolemia. Szok Omdlenie. Anafilaksja. Urazy ośrodkowego układu nerwowego. Wypadki oddechowe. Nagłe zapalenie oka, ucha, nosa i gardła. Urazy kończyn.

 

 • Podstawowe zasady odżywiania sportowego.

Wymagania energetyczne. Rozmiar ciała, sport i okres treningu. Wiek, trening i warunki treningu. Ustalanie potrzeb kalorycznych. Techniki balansu energetycznego. Wymagania dotyczące składników odżywczych. Węglowodany, białko, tłuszcz, witaminy i minerały. Bilans płynów. Odwodnienie i termoregulacja. Mimowolne odwodnienie. Rozmyślne odwodnienie. Utrzymywanie i monitorowanie stanu nawodnienia. Typ płynu. Odzyskiwanie sił Waga i skład ciała. Posiłek przed zawodami. Suplementy diety.

 

 

 • Konfigurowanie programu z osteopatycznej medycyny sportowej

Ogólne zasady. Powód do opieki zdrowotnej w szkołach. Typowe pułapki dla szkół. Rola a personel opieki zdrowotnej. Ewidencjonowanie. Format danych.

Moduł II

 • Percepcja i palpacja. Jak i czego dotykać. Percepcja czucia (zmysłów) Percepcja poznawcza. Przełamanie (hamowanie) percepcji. Chwytanie percepcyjne w działaniu. Percepcja w strumieniu brzusznym i grzbietowym.

 

 • Dzieci - sportowcy

Fitness i zdrowie u dzieci. Cechy dobrych sportów młodzieżowych. Możliwość trenowania dzieci. Różnice płci. Różnice między dziećmi a dorosłymi. Urazy u szkieletowo-nierozwiniętego sportowca.

 

 • Kobiety - sportowcy

Triada Sportsmenek. Zaburzenia pokarmowe Ocena i leczenie. Badanie. Leczenie. Zaburzenia miesiączkowania wywołane treningiem Tłumienie fazy lutealnej. Anowulacja (brak miesiączki) Zaburzenia miesiączkowania. Wtórny brak miesiączki. Czynniki ryzyka. Ocena dysfunkcji mantry. Osteoporoza. Ćwiczenia podczas ciąży. Przeciwwskazania do ćwiczeń w czasie ciąży. Ćwiczenia i menopauza. Urazy mięśniowo-szkieletowe u sportowców płci żeńskiej. Urazy przeciążeniowe (ostre) urazy nadwyrężeniowe (powolne)

 

 

 • Starsi sportowcy

Uwagi ogólne. Demografia. Aktywność fizyczna i promocja zdrowia. Sporty drużynowe. Fizjologiczne zmiany związane ze starzeniem. Uwagi ogólne. Wpływ osiowania na septyczne układy fizjologiczne: Sercowe, płucne, mięśniowo-szkieletowe, hematologiczne, neurologiczne i metaboliczne. Korzyści z ćwiczeń u osób starszych. Ryzyko ćwiczeń u osób starszych. Urazy związane z temperaturą. Choroba sercowo-naczyniowa. Interakcje lek-ćwiczenie. Ocena przed startem w zawodach (PPPE). Uwagi ogólne. Wstępna historia medyczna. Wstępne badanie fizyczne. Wstępne badanie diagnostyczne. Zalecanie ćwiczeń. Zapobieganie urazom układu mięśniowo-szkieletowego u starszych sportowców. Odżywianie u starszych sportowców.

 

 • Infekcje u sportowców

Ogólne problemy. Kiedy zawodnik nie powinien brać udziału w zawodach? Leki. Wpływ ćwiczeń na układ odpornościowy. Zapalenie nosogardła (przeziębienie). Zapalenie gardła / zapalenie migdałków. Wirus Epstein-Barr i cytomegalowirus. Zapalenie ucha środkowego. Ostre zewnętrzne zapalenie ucha. Ostre zapalenie zatok. Zapalenie oskrzeli. Zapalenie płuc. Nieżyt żołądka i jelit. Zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka, zapalenie dwunastnicy i dwunastnicy. Wirusowe zapalenie wątroby. Ostre i przewlekłe zakaźne zapalenie wątroby. Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Zapalenie wątroby D. Infekcje dróg moczowych. Zapalenie szpiku. Zakaźne zapalenie stawów. Ropne zapalenie mięśnia. Ostra bakteryjna choroba mięśniowa. Niestreptokokowa martwica mięśni Zespół wstrząsu toksycznego. Zapalenie mózgu i wirusowe zapalenie opon mózgowych. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Gruźlica. Ostra gorączka reumatyczna. Infekcyjne zapalenie wsierdzia. Zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie osierdzia. Borelioza. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Sportowcy aspleniczni (funkcjonalni lub anatomiczni).

 

 • Niedokrwistość, anemia

Uwagi ogólne. Podstawy tworzenia krwi. Klasyfikacja anemii. Częste przypadłości u sportowców. Anemia od niedoboru żelaza. Hemoliza marszowa (wysiłkowa) Hemoglobinopatie i cecha sierpowatości. Anemie makrocytowe. Anemie hemolityczne. Specjalne czynniki dotyczące niedokrwistości.

 

 • Problemy żołądkowo-jelitowe

Problemy ogólne. Lęk i stres. Ostre zapalenie żołądka i jelit. Ogólne podejście do problemów przewodu pokarmowego. Hipoperfuzja podczas ćwiczeń. Problemy górnego odcinka przewodu pokarmowego. Biegunką wywołana ćwiczeniami i dolegliwości dolnego przewodu pokarmowego. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Trzewne zespoły uciskowe aorty. Ćwiczenia i wątroba.

 

 • Problemy nerek i układu moczowo-płciowego

Anatomia. Fizjologia. Hematuria. Białkomocz. Ostra niewydolność nerek. Skutki uboczne leków. Bezpośredni uraz. Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Urazy narządów płciowych. Zapalenie najądrza. Obrażenia prącia Zakażenia układu moczowo-płciowego. Choroby przenoszone drogą płciową (STD). Sportowcy na wózkach.

 

 • Diagnostyka osteopatyczna. Jak to robił A.T. Still. Diagnoza jest ważniejsza niż leczenie.

 

 • Urazy głowy i szyi. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Urazy na ramionach. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Urazy łokcia. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Urazy ręki i nadgarstka. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Klatka piersiowa i brzuch. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Urazy miednicy, biodra i ud. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Urazy kolana. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Urazy kostki. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

 • Urazy stóp. Anatomia, fizjologia, patologia. Powszechne mechanizmy obrażeń. Protokoły diagnostyczne. Leczenie i dawkowanie.

 

Szkolenie w całości składa się z dwóch 3-dniowych modułów.

 

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

 • I dzień:
 • II dzień:
 • III dzień:

 

Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, lekarzy i trenerów personalnych
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor

Walter McKone D.O.

Po ukończeniu School of Company Station, Hornsey, Londyn w 1980 roku, zostałem przyjęty do British School of Osteopathy w Londynie, gdzie po 4 latach nauki zdobyłem tytuł D.O.

czytaj więcej

Cena

3000zł
cena za całość szkolenia

Terminy

I edycja:

 • I moduł: 21-23.09.2018r
 • II moduł: 5-7.10.2018r.

Miejsce

Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 e-mail: kursy@fizjosystem.com

Zapisz się na kurs:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.