Osteopatyczna diagnostyka i leczenie narządów trzewnych

Michel Puylaert D.O.

Intensywne 8-dniowe szkolenie o kompleksowym podejściu do tematyki terapii wisceralnej. Od embriologii, poprzez anatomie, fizjologię, palpację, terapię czaszkową oraz płynową do technik i potologii wisceralnych. Kurs ma na celu pokazanie oraz odnalezienie wszystkich wzajemnie połączonych elementów.

Podczas szkolenia:

 • poznasz podstawy osteopatii, której częścią jest terapia wisceralna,
 • nauczysz się łączyć patologie trzewne z innymi układami – strukturalnym, naczyniowym, czaszkowym, kranialnym i parietalnym
 • nauczysz się dokładnej, precyzyjnej i ukierunkowanej palpacji elementów układu wisceralnego,
 • poznasz techniki nasłuchowe – listening,
 • nauczysz się pracować technikami powięziowymi poprawiając przy tym mobilność narządów trzewnych,
 • nauczysz się diagnozowania patologii narządowych oraz techniki wisceralnych poprawiających ich funkcję,
 • poznasz kluczowe połączenia pomiędzy narządami wewnętrznymi a zaburzeniami układu ruchu oraz nauczysz się z nimi pracować,
 • poznasz podstawy embriologii,
 • pogłębisz wiedzę o najczęstrzych wisceralnych przypdkach chorobowych m.in: zespół jelita drażliwego, zaparcia, biegunki, wzdęcia, refluks, nietorelancja pokarmowa, nietrzymanie moczu czy dolegliwości bólowe dna miednicy,
 • powiesz się jak problemy emocjonalne wpływają na funkcję wisceralne a co za tym idzie cały organizm człowieka.

Przebrniesz przez:

 • przeponę,
 • przełyk,
 • żołądek,
 • dwunastnicę,
 • jelito cienkie,
 • jelito grube,
 • wątrobę i pęcherzyk żółciowy,
 • trzustkę i śledzionę,
 • nerki,
 • pęcherz moczowy i macicę,
 • płuca,
 • serce

Poznasz różne podejście do pracy z trzewiami a także połączenia z częściami obwodowymi i układem czaszkowym. Nauczymy się pracy na splotach trzewnych i krezkowych oraz przećwiczysz techniki naczyniowe.
Po odbytym szkoleniu staniesz się świadomy kluczowych połączeń pomiędzy narządami wewnętrznymi a symptomami na pozór wyglądającymi na zaburzenia z  układu ruchu, co przeniesie się na Twoją pracę w gabinecie.

Plan kursu

I MODUŁ

Dzień I

Wprowadzenie:

 • różne podejścia do pracy z trzewiami
 •  podstawy embriologii
 • mobilność, motylność, napięcie
 • oś trzewna

Dermatomy i odruch z dermatomu wg; H. Jarricot’a

Badanie trzewi: Osłuchiwanie, powięź, napięcie

Enterotom:

 • opis
 • stosunek do dermatomu, miotomu i sklerotomu
 • stosunek do kończyn ( dolne, górne )

Kręgosłup: Szybka diagnostyka: Powięź, stawy, trzewia

Czaszka:

 • organizacja trzewi
 • napięcie – przeciw napięcie
Dzień II

Przepona:

 • anatomia, ruchomość

Funkcja:

 • część pionowa i pozioma
 • postawa i jej wczesna adaptacja

Badanie i leczenie

Przełyk:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenia z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Żołądek:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenia z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Dwunastnica:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie
Krzywizny kręgosłupa i napięcie trzewi

Dzień III

Jelito cienkie:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 •  połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Jelito grube:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Punkty spustowe dla trzewi

Dzień IV

 • techniki naczyniowe
 • łańcuchy trzewi
 • przypadek chorobowy: zespół jelita drażliwego, zaparcia, wzdęcia
 • połączenia z częściami obwodowymi i układem czaszkowym

II MODUŁ

Dzień I

Wątroba i pęcherzyk żółciowy

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Trzustka i śledziona:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Dzień II

Nerki:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Pęcherz moczowy i macica:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 • przypadek chorobowy

Dzień III
Płuca:

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

Serce

 • anatomia, fizjologia, dysfunkcja
 • połączenie z kręgosłupem i czaszką

Badanie i leczenie

 • kręgi kluczowe: C7, D4, D9, L1, L5
Dzień IV

 • Szybki przegląd wszystkich trzewi
 • kluczowe aspekty w leczeniu trzewi
 • praca na splotach ( trzewny, krezkowy )
 • krótkie zestawienie najważniejszych technik

Michel Puylaert jest współautorem Przewodnika po osteopatii wisceralnej
wraz z T. Liem i T.K. Dobler.

Insturktor

Michel Puylaert D.O.

Zyskał tytuł dyplomowanego osteopaty (D.O.) w College Sutherland w Neu-Ulm w 1996r.

czytaj więcej

Cena

 3900zł

cena za całość szkolenia

Terminy

I edycja (4 wolne miejsca)

 • I moduł: 23-26.04.2018r
 • II moduł: 4-7.06.2018r.

Miejsce

Warszawa,
ul. Wita Stwosza 32 lok. 1

Zapisz się na kurs:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.