Badanie neurologiczne w praktyce fizjoterapeuty

Celem szkolenia jest przygotowanie fizjoterapeuty do przyjęcia pacjenta w pierwszej linii i przeprowadzenie kompletnego badania neurologicznego.

Kurs przybliży wiedzę z anatomii neurologicznej, diagnostyki neurologicznej oraz podstawowych zespołów chorobowych w zakresie, który będzie przydatny podczas pracy z pacjentem z objawami neurologicznymi (ból, parestezje, niedowład...).

Umiejętność przeprowadzenia badania neurologicznego pozwala na obiektywną ocenę stanu pacjenta oraz efektów terapii, a także stwierdzenie sytuacji kiedy pacjenta należy przekazać w ręce innego specjalisty.

 

W czasie kursu poznasz:

 • anatomię, fizjologię i patologie układu nerwowego
 • podstawowe badanie neurologiczne pozwalające znaleźć miejsce zaburzenia
 • jednostki chorobowe dotyczące struktur układu nerwowego
 • badania dodatkowe wykorzystywane w diagnostyce naurologicznej
 • podstawy z zakresu autonomicznego układu nerwowego (doskonałe przygotowanie np. do pracy trzewnej)

Plan kursu

DZIEŃ I:

 • Wprowadzenie
 • Anatomia, zakres unerwienia obwodowego, wraz ze wskazaniem potencjalnych miejsc ucisku nerwów obwodowych i ich palpacją
 • Diagnostyka różnicująca ucisk na poziomie korzenia, splotu i nerwu obwodowego. Kluczowy element dla wyboru miejsca zastosowanie terapii.
 • Drogi czuciowe, drogi ruchowe, łuk odruchowy
 • Anatomia, przebieg i funkcja nerwów czaszkowych.
 • Układ piramidowy, pozapiramidowy, móżdżek, opony mózgowe.

 

DZIEŃ II:

 • Badanie neurologiczne (z użyciem młoteczka neurologicznego, kamertonu)
  • Wywiad
  • Wrażliwość czuciowa
  • Siła mięśniowa
  • Odruchy ścięgnisto-okostnowe
  • Układ piramidowy
  • Układ pozapiramidowy
  • Zespół móżdżkowy
  • Nn. czaszkowe
  • Obj. oponowe

 

DZIEŃ III:

 • Podstawowe patologie neurologiczne
 • Badania dodatkowe dla potrzeb neurologii – zastosowanie, przykłady
 • Wybrane zagadnienia dotyczące autonomicznego układu nerwowego.

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma młotek neurologiczny i kamerton do dalszej praktyki gabinetowej

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów i studentów tych kierunków

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00

Instruktor

mgr Małgorzata Naumiuk D.O.

Dyplomowany Osteopata z ponad 10letnim doświadczeniem. Współpracuje z Still Academy of Osteopathy od początku istnienia akademii. 

czytaj więcej

Cena

1900zł
 

Terminy

I edycja

 • 12-14.12.2022r.

Miejsce

Warszawa