Małgorzata Naumiuk

Dyplomowana osteopatka, od 2006r prowadząca prywatną praktykę pracując głównie z pacjentami zgłaszającymi się z objawami neurologicznymi, także w stanie ostrym.

Pasjonatka osteopatii, tłumaczka oraz asystentka w Still Academy of Osteopathy.

Badanie neurologiczne w praktyce fizjoterapeuty

Celem szkolenia jest przygotowanie fizjoterapeuty do przyjęcia pacjenta w pierwszej linii i przeprowadzenie kompletnego badania neurologicznego.

Kurs przybliży wiedzę z anatomii neurologicznej, diagnostyki neurologicznej oraz podstawowych zespołów chorobowych w zakresie, który będzie przydatny podczas pracy z pacjentem z objawami neurologicznymi (ból, parestezje, niedowład...).

Umiejętność przeprowadzenia badania neurologicznego pozwala na obiektywną ocenę stanu pacjenta oraz efektów terapii, a także stwierdzenie sytuacji kiedy pacjenta należy przekazać w ręce innego specjalisty.

 

W czasie kursu poznasz:

 • anatomię, fizjologię i patologie układu nerwowego
 • podstawowe badanie neurologiczne pozwalające znaleźć miejsce zaburzenia
 • jednostki chorobowe dotyczące struktur układu nerwowego
 • badania dodatkowe wykorzystywane w diagnostyce naurologicznej
 • podstawy z zakresu autonomicznego układu nerwowego (doskonałe przygotowanie np. do pracy trzewnej)

Plan kursu

DZIEŃ I:

 • Wprowadzenie
 • Anatomia, zakres unerwienia obwodowego, wraz ze wskazaniem potencjalnych miejsc ucisku nerwów obwodowych i ich palpacją
 • Diagnostyka różnicująca ucisk na poziomie korzenia, splotu i nerwu obwodowego. Kluczowy element dla wyboru miejsca zastosowanie terapii.
 • Drogi czuciowe, drogi ruchowe, łuk odruchowy
 • Anatomia, przebieg i funkcja nerwów czaszkowych.
 • Układ piramidowy, pozapiramidowy, móżdżek, opony mózgowe.

 

DZIEŃ II:

 • Badanie neurologiczne (z użyciem młoteczka neurologicznego, kamertonu)
  • Wywiad
  • Wrażliwość czuciowa
  • Siła mięśniowa
  • Odruchy ścięgnisto-okostnowe
  • Układ piramidowy
  • Układ pozapiramidowy
  • Zespół móżdżkowy
  • Nn. czaszkowe
  • Obj. oponowe

 

DZIEŃ III:

 • Podstawowe patologie neurologiczne
 • Badania dodatkowe dla potrzeb neurologii – zastosowanie, przykłady
 • Wybrane zagadnienia dotyczące autonomicznego układu nerwowego.

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma młotek neurologiczny i kamerton do dalszej praktyki gabinetowej

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów i studentów tych kierunków

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00

Instruktor

mgr Małgorzata Naumiuk D.O.

Dyplomowany Osteopata z ponad 10letnim doświadczeniem. Współpracuje z Still Academy of Osteopathy od początku istnienia akademii. 

czytaj więcej

Cena

1900zł
 

Terminy

I edycja

 • 12-14.12.2022r.

Miejsce

Warszawa

 

Manipulacje nerwowo-mięśniowe

Na szkoleniu zapoznacie sie z różnymi modelami badania i leczenia uwięźnięć struktur nerwowych. Poruszone zostaną aspekty pracy z centralnym oraz obwodowym układem nerwowym.

Praca z centralnym układem nerwowym obejmuje pracę z oponami mózgu, sierpem mózgu i namiotem móżdżku oraz oponami rdzenia. Zostaną zaprezentowane techniki mechaniczne polegające na poprawie ślizgu tkankowego, zmieniające stan nawodnienia substancji podstawowej czy odżywienia tkanki nerwowej. Zajmiemy się także zjawiskami piezoelektrycznymi oraz technikami nasłuchowymi, które są bardziej subtelne, bazujące na czuciu rytmicznego impulsu czaszkowego, zwijaniu i rozwijaniu powięziowym oraz dłuższych pływach, które przez wielu autorów są kojarzone z polem morfogenicznym (lub inna nazwa pole morfogenetyczne).

Praca z obwodowym układem nerwowym obejmuje pracę z nerwami długimi kończyn, nerwami skórnymi oraz nerwami autonomicznymi. Dodatkowo zostaną przedstawione techniki uwalniania struktur nerwowych w obrębie tułowia oraz szyi i głowy. Techniki obejmują pracę mechaniczną z tradycyjnymi technikami napięciowymi i ślizgowymi oraz pracę poprzez uwalnianie i przebudowę struktur powięziowych otaczających nerwy. Zajmiemy się także obszarami wyjścia nerwów, ich przejścia przez kluczowe rejony i skrzyżowaniami. Techniki nasłuchowe obejmują delikatną pracę na nerwach wraz z rytmem czaszkowym oraz zwijaniem i rozwijaniem powięzi. Cały materiał zostanie na końcu połączony w jedną spójną całość, ukazujący różne modele i podejścia w pracy z nerwami i powięzią. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na praktykę, która będzie stanowiła większą część czasu jego trwania.

 

 

 

Całość szkolenia to aż 75 godziny dydaktyczne zajęć praktyczno-teoretycznych, które przygotują kursanta do rzetelnej diagnostyki i terapii m.in. na poziomie struktur układu nerwowego.

Plan kursu

I MODUŁ

Dzień 1

9:00-09:50 –Układ nerwowy, topografia i budowa, neuromobilizacje. Funkcje mechaniczne nerwów, przedstawienie różnych podejść do pracy z tkanką nerwową.

09:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-13:00 –Kończyna górna –centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej

-praca na kręgosłupie szyjnym na stawach międzykręgowych w stanach ostrych i przewlekłych- uwalnianie korzeni nerwowych

-praca na kręgosłupie piersiowym- stawach żebrowo-poprzecznych oraz żebrowo-kręgowych na autonomicznym unerwieniu kończyn górnych Th2(3)-Th5(7)

-praca na zwojach autonomicznych- zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 - Kończyna górna –centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej

-praca na zwojach autonomicznych- zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)

16:00-18:00 Kończyna górna –centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej

-praca na oponie twardej

18:00-19:00 Praca w punkcie Erba- Nerwy nadobojczykowe (przednie, środkowe, tylne), nerw potyliczny mniejszy, nerw uszny wielki, nerw poprzeczny szyi

 

Dzień 2

9:00-09:50 – Kończyna górna – badanie, testy neurodynamiczne, testy naczyniowe- pośrednie

09:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-12:00 Zespół mięśni pochyłych- praca nad uwalnianiem pęczka naczyniowo-nerwowego poprzez pracę na mięśniach pochyłych, więzadle wieszadłowatym osklepka opłucnej

– TOS- zespół górnego otworu klatki piersiowej

-diagnostyka funkcjonalna- różnicowanie odcinka szyjnego kręgosłupa, obojczyka, mięśni pochyłych, mięśnia piersiowego mniejszego, trzewi, zespołu żebra szyjnego

- praca nad uwalnianiem obojczyka, I,II żebra, mięśnia piersiowego mniejszego, pośrednia praca na opłucnej ściennej

12:00-13:00 Obszar łopatki- zespoły zakleszczeń, badanie i praca na nerwach:

-pachowym

-grzbietowym łopatki

-nadłopatkowym

-podobojczykowy

-piersiowy długi

-podłopatkowy

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50 Gałęzie skórne- badanie palpacyjne i uwalnianie:

-gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych

-skórny boczny górny ramienia

-skórny boczny dolny ramienia

-skórny przyśrodkowy ramienia

-skórny przyśrodkowy ramienia

-skórny boczny przedramienia

-skórny przyśrodkowy przedramienia

skórny tylny przedramienia

-dłoniowe wspólne i właściwe

16:50-17:00 Przerwa kawowa

17:00-19:00  Nerw promieniowy

-badanie- pośrednie poprzez testy napięciowe

-bezpośrednie- palpacyjne

-zespoły zakleszczeń- różnicowanie oraz uwalnianie

Dzień 3

9:00-9:50 – Nerw łokciowy

-badanie- pośrednie poprzez testy napięciowe

-bezpośrednie- palpacyjne

-zespoły zakleszczeń- różnicowanie oraz uwalnianie

9:50-10:00- Przerwa kawowa

10:00-12:30 - Nerw pośrodkowy-

-badanie- pośrednie poprzez testy napięciowe

-bezpośrednie- palpacyjne

-zespoły zakleszczeń- różnicowanie oraz uwalnianie

12:30-13:30- przerwa obiadowa

13:30-15:00 – Podsumowanie , pytania uczestników

II MODUŁ

Dzień 1

9:00-9:50 –Przypomnienie najważniejszych informacji z modułu I, pytania

9:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-11:00 – Układ Primovascularny- pierwotny układ naczyniowy

11:00-13:00 – Kończyna dolna, wprowadzenie, badanie

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50 – Splot lędźwiowy i praca z nerwami:

- n. biodrowo-podbrzuszny, T12-L1

- n. biodrowo-pachwinowy L1

- n. płciowo-udowy L1, L2

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00 – Splot lędźwiowy i praca z nerwami:

- n. skórny boczny uda L2, L3

- n. zasłonowy L2, L4

- n. udowy L2-L4

 

 

Dzień 2

9:00-9:50- Splot krzyżowy- wprowadzenie

9:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-13:00- Splot krzyżowy i praca z nerwami:

- n. pośladkowy górny L4-S1

- n. pośladkowy dolny L5-S2

- n. skórny tylny uda S1-S3

- n. sromowy S2-S4

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:50- Miednica- praca powięziowa mająca na celu uwalnianie przedziałów międzymięśniowych, wyjść nerwów.

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00- Nerw kulszowy i dwie jego gałęzie:

- n. piszczelowy L4-S3

- n. strzałkowy wspólny  L4-S2

Dzień 3

9:00-9:50 Nerw strzałkowy powierzchowny

9:50-10:00 Przerwa kawowa

10:00-12:00 Nerw strzałkowy głęboki

12:00-12:30 Przerwa obiadowa

12:30-14:00 Sploty autonomiczne

-splot słoneczny

-aortalno-nerkowe

-krezkowy górny

-krezkowy dolny

-podbrzuszne

14:00-15:00 Podsumowanie , pytania uczestników, rozdanie certyfikatów

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

 • I dzień: 9.00-19.00
 • II dzień: 9.00-19.00
 • III dzień: 9.00-15.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy

Instruktorzy:

Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie...

czytaj więcej

mgr Magdalena Brzezińska

 

Cena

 2900zł

cena za całość szkolenia (I + II moduł)

Terminy

VI edycja: (zwolniło się miejsce, więcej informacji bezpośrednio na: kursy@fizjosystem.com)

 • moduł I: 9-11.09.2022
 • moduł II: 14-16.10.2022

 

VII edycja:

 • moduł I; 4-6.03.2023
 • moduł II: 15-17.04.2023

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa