Podejście osteopatyczne w leczeniu patologii krążka odcinka lędźwiowego

Bóle krzyża i neuropatia pochodzenia krążkowego są patologiami o znacznej częstości występowania podczas wszystkich konsultacjach lekarskich, fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.

 

Wśród szerokiej gamy terapii możliwych do zastosowania przy leczeniu tego schorzenia, osteopatia i jej różne modele okazały się skuteczne klinicznie i mogą stanowić początkową, jak i długoterminową alternatywę dla operacji chirurgicznej.

Wymaga to od terapeuty wysokiego wyspecjalizowania w zakresie modeli diagnostycznych i konkretnych strategii leczenia.

Skuteczność przy jednoczesnym uświadomieniu sobie przeciwwskazań w obliczu leczenia różnych rodzajów bólu krzyża, stanowi spore wyzwanie.

 

W celu dopasowania leczenia zgodnie z miejscowymi lub globalnymi wzorcami przyczynowymi, omówione zostaną: specyficzna biomechanika i kinematyka dyskowa odcinka lędźwiowego, patofizjologia krążka oraz strategie oceny w trzech płaszczyznach przestrzeni.

 

Podsumujemy różne rodzaje bólu i dokonamy krótkiego przeglądu podstawowego rozumowania klinicznego w przypadku bólów krzyża, aby wykluczyć stany niezwiązane z dyskiem, które są w stanie zmylić terapeutę.

 

Podczas tego modułu skupimy się na zmianach mięśniowo-powięziowych w statycznej i dynamicznej równowadze w płaszczyźnie strzałkowej oraz przedstawimy różne modalności pracy, ze specyficznymi technikami HVLA, dystrakcji i resorpcji dysku, a także technikami mięśniowo-powięziowymi, miotensywnymi i trzewnymi.

 

Program tego szkolenia obejmie łącznie 24 godziny zajęć dydaktycznych, podczas których dokładnie opracowane zostanie osteopatyczne rozumowanie kliniczne w przypadkach patologii krążków odcinka lędźwiowego.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE DZIĘKI SZKOLENIU:

 

W ZAKRESIE TEORII:

 • Uaktualnić swą wiedzę w zakresie fizjologii i biomechaniki kręgosłupa lędźwiowego i miednicy.
 • Zrozumieć procesy fizjologiczne, które prowadzą do pogarszania się stanu krążka.
 • Prawidłowo przeprowadzić testy kliniczne w celu prowadzenia właściwej diagnostyki różnicowej.
 • Integrować i rozpoznawać różne rodzaje procesów zwyrodnieniowych oraz określać je za pomocą obrazowania medycznego.
 • Wizualizować i zrozumieć symptomatologię, wielorakie mechanizmy, etiologię i rodzaje zwyrodnień krążka międzykręgowego.
 • Identyfikować czerwone flagi
 • Integrować różne typologie posturalne i mięśniowo-powięziowe i zrozumieć ich osteopatyczną perspektywę w kontekście procesów zwyrodnieniowych
 • Rozpoznawać efekty biomechaniczne, rdzeniowe i ponadrdzeniowe, które najlepiej wyjaśniają rezultaty manipulacji.

 

W ZAKRESIE PRAKTYKI:

 • Stworzyć prosty i powtarzalny plan testów i protokoły postępowania
 • Manualnie zlokalizować poziomy i segmenty funkcjonalnych problemów w trzech płaszczyznach przestrzeni
 • Ustalić strategię miejscowego i/lub globalnego leczenia osteopatycznego zgodnie z daną etiologią
 • Zintegrować nowe i zróżnicowane narzędzia oceny w procesach bólowych pochodzenia dyskowego.
 • Zaznajomić się z klasycznymi podejściami w ujęciu skoncentrowanym na re-funkcjonalizacji osi kręgosłupa.
 • Udoskonalić i przedefiniować techniki manipulacji HVLA kręgosłupa lędźwiowego, mając na uwadze znaczenie prawidłowego zogniskowania stosowanych sił.
 • Zastosować w praktyce zasady pracy osteopatycznej z pacjentem w stanie ostrym lub podostrym w spokojny i bezpieczny sposób
 • Odnieść się, w razie potrzeby, do możliwości postępowania medycznego i procedur chirurgicznych.

ISTONE ELEMENTY:

 

 • Fizjologia, kinematyka i biomechanika odcinka lędźwiowo-miednicznego i krążka międzykręgowego.
 • Fizjopatologia, klasyfikacja i oznaczenie procesów patologicznych krążka i procesów neuropatycznych związanych z krążkiem międzykręgowym.
 • Opis głównych prezentacji bólu krzyża i system klasyfikacji według kategorii sensytyzacji nocyceptywnej, neuropatycznej i ośrodkowej.
 • Diagnostyka różnicowa pseudo-dyskopatii i bólu pseudo-neuropatycznego wywodzącego się z procesów interoceptywnych i nocyceptywnych.
 • Demonstracja wzorców mięśniowo-powięziowych w płaszczyźnie strzałkowej i synergii mięśniowo-powięziowych, przyczyniających się do uszkodzeń dyskowych.
 • Percepcja napięć, ciśnień i rozkładów obciążeń w sferach ciała oraz strategie oceny globalnej i lokalnej.
 • Wytyczne i strategie dla przywracania równowagi pracy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej.
 • Przegląd i zastosowanie różnych modeli leczenia w funkcjonalnych zmianach ruchomości segmentowej.
 • Techniki specyficznego dostosowywania Określone techniki HVLA i metoda ogniskowania.
 • Specyficzne modele leczenia zgięcie-dystrakcja oraz ukierunkowane modele leczenia resorpcji dyskU.

Plan kursu

Dzień 1:

 1. Wprowadzenie

- Epidemiologia

- Podstawowa diagnostyka różnicowa

- Kliniczna ocena kręgosłupa lędźwiowego oparta na dowodach

- Ocena biopsychospołeczna

- Zjawisko sensytyzacji / sensybilizacji

- Dyskowa reakcja immunologiczna i neuropatia

- Fizjologiczna reakcja zapalna

- Spontaniczna regresja przepuklin.

- Wpływ przepukliny na korzenie oraz radikulopatie

- Wpływ i zależności posturalne w patologii dysku.

 

 1. Dysk międzykręgowy

- Makroskopowa i mikroskopowa struktura zdrowego krążka.

- Nawadnianie i unerwienie krążka

- Fizjologiczne cechy krążka

- Fizjopatologia krążka i jej modyfikacje

- Związek dysku z korzeniami

- Ból dyskogenny i jego odmienność od bólów innego pochodzenia: nocyceptywnych, rzutowanych i przenoszonych

 

 1. Mechanika lędźwiowa i dyskowa

- Fizjologiczne zakresy ruchu i odcinkowe wzorce lędźwiowo-krzyżowe

- Kinematyka i biomechanika kręgosłupa i miednicy oraz wpływ na dysk.

- Biomechanika dysku

- Strzałkowe statyczne i dynamiczne rytmy oraz rozkład obciążenia.

 

Dzień 2:

 1. Uraz i zwyrodnienie dysku

- Etiologie

- Patofizjologia zwyrodnienia krążka lędźwiowego;

- Wpływ sił ściskających na krążek międzykręgowy

- Zwyrodnienie i procesy starzenia się.

- Rodzaje i zaktualizowana nomenklatura zaburzeń dysku

 

 1. Diagnoza – Ocena

- Kliniczny proces rozumowania w patologii dysku.

- Ból dyskogenny odmienność od innych bólów: nocyceptywnych, rzutowanych i przenoszonych

- Ból neuropatyczny i sensytyzacja ośrodkowa

- Kliniczne objawy bólu neuropatycznego

- Badanie neurologiczne

- Test globalnej mobilności

- Test analityczny ruchomości

- Model przepukliny wg Lippincota i Gila Lavigne’a

- Objętości, ciśnienia i rytmy w płaszczyźnie strzałkowej

 

 

Dzień 3:

 1. Polimodalność leczenia

- Strategie 3D: od globalnych do lokalnych

- Przeprogramowanie zaburzonych wzorców oddechowych

- Podejście trzewno-naczyniowe: nocyceptywna aferentacja na metamerach lędźwiowych.

- Przeprogramowanie strzałkowych wzorców mięśniowo-powięziowych i synergii.

- Manipulacyjne leczenie kręgosłupa w 3D i rozmaite klasyczne metody dostosowane do patologii dysku.

- Znaczenie aspektu żywieniowego i metabolicznego.

- Specyficzne leczenie osteopatyczne a przepukliny

 

 1. Diagnostyka i interpretacja za pomocą obrazowania medycznego z radiologii i rezonansu magnetycznego

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-18.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy
Kurs będzie prowadzony w języku francuskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor:

Mario Luis González Díaz DO

Od 2009 roku jest dyrektorem Master of Belgian-Spanish Osteopathy Training – FBEO-UFV.

czytaj więcej

Cena

1900zł

Terminy:

I edycja:

 • 20-22.03.2023r.

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

Kręgosłup – osteopatyczna diagnostyka i leczenie

Nowa, szersza formuła Kursu w wymiarze 130 godzin (IV moduły po 3 dni) poświęcone diagnostyce i leczeniu kręgosłupa, przekazują najobszerniejszą w Polsce wiedzę z zakresu całościowego badania i leczenia dolegliwości kręgosłupa:

 • moduł I - kręgosłup lędźwiowy + miednica 1
 • moduł II - miednica 2 + kręgosłup piersiowy i jama brzuszna
 • moduł III - kręgosłup szyjny 1
 • moduł IV - kręgosłup szyjny 2 + integracja

 

Nasze kursy są oparte na programie autorskim, bazującym na doświadczeniu i badaniach autora, wykorzystującym techniki osteopatii, terapii manualnej, i chiropraktyki.

 

Kompleksowe podejście do problemu dysfunkcji kręgosłupa ma dostarczyć kursantom wiedzy pozwalającej trafnie diagnozować i skutecznie leczyć, za pomocą technik osteopatycznych i terapii manualnej, patologie w obrębie kręgosłupa, takie jak:

 • dolegliwości w obrębie miednicy i stawów krzyżowo biodrowych,
 • rwa kulszowa, rwa udowa,
 • miejscowe zespoły bólowe,
 • zespoły rzekomokorzeniowe (np. zespół mięśnia gruszkowatego),
 • bóle napięciowe kręgosłupa, problemy wisceralne
 • bóle w obrębie żeber i klatki piersiowej,
 • bóle i zawroty głowy,
 • rwa ramienna,
 • zespół górnego otworu klatki piersiowej,
 • różnicowanie dolegliwości promieniujących na obszar kręgosłupa z narządów wewnętrznych,
 • nauka przeprowadzanie wywiadu, integracji diagnostycznej wszystkich układów,
 • analizowanie i leczenie takich patologi jak: refluks, zgaga, bóle menstruacyjne, zespół jelita drażliwego itp.

Plan kursu

I MODUŁ - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY + MIEDNICA 1

Teoria:

Wstęp do Terapii manualnej (wskazania, przeciwwskazania),

Anatomia – Budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy.

Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa Lędźwiowego.

Badanie Kliniczne miednicy i kręgosłupa L-S w pozycji stojącej, w pozycji siedzącej, w leżeniu na boku, w leżeniu na plecach i w leżeniu na brzuchu, testy różnicowe, testy ortopedyczne, neurologiczne.

Biomechanika – ruchomość, kręgosłupa w stosunku do miednicy, zasady Freyeta, funkcje kręgosłupa L-S, wzajemne relacje kręgosłupa L-S w stosunku do kończyn dolnych i narządów wewnętrznych.

Neurologia – unerwienie dysku, stawów międzykręgowych, opony twardej, unerwienie i unaczynienie segmentu ruchowego, dermatomy, miotomy sklerotomy, wiscerotomy kręgosłupa Lędźwiowego i miednicy.

Patologia – Ból rzutowany z narządów wewnętrznych do miednicy i kręgosłupa, patologia krążka międzykręgowego, poziomy degradacji, mechanizm odżywiania dysku, klasyfikacja typów uszkodzeń dysku, różnicowanie przyczynowo-skutkowe bólów wysokiego, środkowego i dolnego kręgosłupa lędźwiowego, Rwa udowa, Rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły rzekomo korzeniowe, zespoły mięśniowo-powięziowe, dysbalans powięziowy.

Semiologia – Rwa udowa, Rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły rzekomo korzeniowe, zespoły mięśniowo-powięziowe, dysbalans powięziowy, dolegliwości wisceralne.

Praktyka:

Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe,e
 • Techniki easy/baind,e
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźnianiae
 • Techniki nasłuchue

Na powięź piersiowo-lędźwiowa, mięsień pośladkowy mały, średni i wielki, m. gruszkowaty, m. biodrowo-lędźwiowy, m. czworoboczny lędźwi, m. prostownik grzbietu i rotatory, naprężacz powięzi szerokiej, mm. rotatory zewnętrzne uda…

Techniki Stawowe:

  mobilizacjee mobilizacje czynnee techniki harmonicznee manipulacjee

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach kręgosłupa.

 II MODUŁ - MIEDNICA 2 + KREGOSŁUP PIERSIOWY I JAMA BRZUSZNA

Teoria:

Wstęp do Terapii manualnej (wskazania, przeciwwskazania),

Anatomia – Budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi.

Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żeber.

Biomechanika – ruchomość kręgosłupa Th oraz żeber, wzajemne wpływ żeber w stosunku do ruchomosci klatki piersiowej i kręgosłupa, relacje kręg-żebro-dysk międzykręgowy.

Neurologia – unerwienie okolicy miedzyżebrowej, klatki piersiowej, struktur okołokręgowych kręgosłupa piersiowego, segment ruchowy, stawy międzywyrostkowe, relacje opona twarda a korzenie nerwowe, układ współczulny i przywspółczulny, unerwienie wisceralne.

Patologia – ból rzutowany z narządów wewnętrznych, dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, skolioza, patologie miedzystawowe kompleksu kręgowo-żebrowego, patologie pochodzenie odkręgowego.

Semiologia – wisceralny ból rzutowany, różnicowanie bólu żebrowego i kregowego, zespół Th4, zespół I żebra, Przepona, kompleks kręgowo-żebrowy.

Praktyka:

Techniki Tkanek miękkich:

 • Globalne i specyficzne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind
 • Techniki Rozluźniania pozycyjnego,
 • Techniki Mobilizacji tk. miękkich
 • Techniki nasłuchowe

dla powięzi piersiowej, okolic międzyżebrowych, kompleksu łopatkowo-kręgowego, mięśni klatki piersiowej. Techniki Stawowe:

 • Mobilizacje bierne
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • Manipulacje kręgosłupa piersiowego, żeber w siedzie, leżeniu na brzuchu oraz w leżeniu na plecach.

TECHNIKI WISCERALNE:

 • Esica
 • Kątnica
 • Okrężnica wstępująca i zstępująca
 • TAM
 • Wątroba
 • Żołądek
 • Nerka

Przykładowe postępowanie w leczeniu najczęstszych dolegliwości kręgosłupa piersiowego i żeber

 III MODUŁ - KRĘGOSŁUP SZYJNY 1

Teoria:

Anatomia – Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjengo C2-C7.Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa, wyczuwanie bariery, punkty wskaźnikowe.

Budowa segmentow C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadlowe, ukrwienie i unerwienie, napięcie powięziowe oraz mięśniowe, relacje potylica-kość krzyżowa oraz potylica-miednica. Nerw błędny, relacje i połączenia kręgosłupa szyjnego z problemami wisceralnymi.

Biomechanika – Ruchomość C2-C7, napięcie powięzi szyjnej, wpływ kręgosłupa szyjnego na ruchomość chrząstki tarczowatej i kosci gnykowej , wzajemne relacje blaszki powięziowej szyji i kregosłupa szyjngo. Ruchomość segmentów C0-C1 oraz C1-C2, napięcie więzadłowe, ruchy sprzężone, wpływ potylicy na kręgoslup szyjny, kręgosłup lędźwiowy i na miednice.

Neurologia – dermatomy, miotowy, sklerotomy kręgosłupa szyjnego, unerwienie mięśni okolicy szyji i karku, unerwienie Głowy i Twarzy, splot ramienny..

Testy bezpieczeństwa – dla kręgosłupa szyjnego, przeciwskazania i wskazania do manipulacji C2-C7.

Patologia: Ból rzutowany z narządów wewnętrznych, bóle głowy, zawroty głowy, dyskopatie kręgosłupa szyjnego głowy, rwa ramienna, miejscowe zespoły bolowe, Zespół górnego otworu klatki piersiowej, zmiany zwyrodnieniowe, ZZSK.

Semiologia: Badanie kręgosłupa szyjnego w siadzie, leżeniu na plecach, testy bezpieczeństwa, różnicowanie z bólem rzutowanym, różnicowanie bólu szyja -ramie.

Praktyka:

Techniki Tkanek miękkich:

 • Globalne techniki powięziowe
 • techniki Rozluźniania pozycyjnego
 • technika nasłuchiwania
 • Techniki easy/baind

Rejon powiezi karkowej, podpotyliczny, rejon głowy i twarzy, kompleks C0-C2, Dla mięśni MOS, pochyłych, nadgnykowych, podgnykowych, czworobocznego, mięsni przedkręgowych, oraz prostowników szyji.

Techniki Stawowe C0-C2:

 • Mobilizacje bierne
 • mobilizacje czynne

TECHNIKI STAWOWE C2-C7:

 • Mobilizacje bierne
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • Manipulacje

IV MODUŁ - KRĘGOSŁUP SZYJNY 2 + INTEGRACJA

Teoria:

Nauka przeprowadzania celowego wywiadu, Układ autonomiczny i jego zależności. Integracja diagnostyczna i terapeutyczna, wzajemne zależności między układami. Analiza strukturalna miednicy i jej wpływu na resztę ciała.

Patologia: Zespół jelita drażliwego, zgaga, refluks, bóle menstruacyjne, nadaktywność współczulna, stres. odpowiedzi na pytania kursantów.

Praktyka:

Zagadnienia:

 • Powtórzenie najtrudniejszych technik
 • Wywiad
 • palpacja wielopłaszczyznowa
 • badanie i leczenie kompleksowe - Wielopłaszczyznowe
 • przykładowe postępowanie terapeutyczne przy takich patologiach jak: zespół jelita drażliwego, zgaga, refluks, bóle menstruacyjne, nadaktywność współczulna, stres.

Godzinowy plan kursu (wszystkie moduły):

 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-14.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy oraz studentów tych kierunków

Instruktorzy:

Bogusław Mazur D.O.

Założyciel, dyrektor programowy oraz wykładowca na Still Academy of Osteopathy.

czytaj więcej

Jakub Nowakowski D.O.

Współprowadzący nauczyciel kursu „Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”.

Cena

1790zł

cena za moduł

 

Terminy:

VIII edycja: (brak wolnych miejsc)

 • I Moduł: 16-18. 09.2022
 • II Moduł: 10-12. 10.2022
 • III Moduł: 25-27. 11.2022
 • IV Moduł: 27-29. 01. 2023 

 

IX edycja:

 • I Moduł: 19-21.05.2023
 • II Moduł: 16-18.06.2023
 • III Moduł: 4-6.09.2023
 • IV Moduł: 17-19.11.2023

Miejsce

Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 181 B