Michel Puylaert D.O.

Uzyskał tytuł dyplomowanego osteopaty (D.O.) w College Sutherland w Neu-Ulm w 1996r.

Następnie brał udział w wielu szkołach i kursach osteopatycznych na całym świecie m.in.:

 • At J-P Barral ( France),
 • Finet and Williame (Belgium),
 • Laurie P. Hartmann (U.K),
 • J. Helsmortel (Belgium),
 • Paul Chauffour (France),
 • C. Stone (Australia)

 

Wykładowca Still Academy of Osteopathy (SAO) w Warszawie.

Przez 15 lat był  kierownikiem studium osteopatii wisceralnej w Osteopathie Schule Deutschland (OSD).

Współwydawca i autor:

 • Guide visceral osteopathy, Elsevier 2. ed. Munich 2014
 • Guide parietal osteopathy, Elsevier, 4rd ed. Munich 2016
 • Osteopaty treatment of children,Hippocrates Stuttgart 2010
 • Examination questions osteopathy, Haug Stuttgart 2014
 • Fascia in The osteopathic Field, Handspring publishing.2014