mgr Rafał Słoniak specjalista fizjoterapii

Doświadczenie kliniczne zdobywał na oddziale neurologii szpitala MSWiA w Rzeszowie.
Obecnie starszy asystent na oddziale neurologii szpitala Świętej Rodziny w Rzeszowie.
Prowadzi prywatną praktykę.

Zastępca Podkarpackiego oddziału PTF.

Autor trzech polskich książek - podręczników do Tapingu.