Serge Paoletti D.O.

Osteopata od 1983 roku. Asystent na Uniwersytecie Paryskim, wykładowca wielu międzynarodowych uczelni m.in. Europejskiej Szkoły Osteopatii, Międzynarodowe Centrum Osteopatii w St.Etienne, WSD w Wiedniu, ODS w Niemczech, COS w Rzymie, Uniwersytetu Medycznego w Sankt Petersburgu. Prowadzący podyplomowe szkolenia osteopatyczne we Francji, Niemczech, Holandii, Rosji, Szwecji, Japonii i w Kanadzie.

Założyciel Akademii Osteopatii we Francji, współautor książek z J.P. Barral oraz R.Schleip oraz licznych artykułów naukowych.

Autor książki "Les Fascias" Osteopata wielu grup kolarskich oraz członek sztabu medycznego na IO w Sydney i Atenach.