Podejście osteopatyczne w pediatrii – dzieci 2-6 r.ż.