Podejście osteopatyczne w pediatrii- dzieci 2-6 r.ż.