Bogusław Mazur D.O., MSc

Założyciel, dyrektor programowy oraz wykładowca na Still Academy of Osteopathy.

Instruktor licznych kursów z terapii manualnej, uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu osteopatii i medycyny manualnej.

Współpracuje z licznymi klubami i sekcjami sportowymi, obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej.