Stawy obwodowe - osteopatyczna diagnostyka i leczenie

Bogusław Mazur D.O., MSc.

Kursy przeznaczone są dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych –którzy ukończyli lub sa w trakcie (ukończony I i II moduł) szkolenie “Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” i pragną poszerzać już zdobytą wiedzę o nowe techniki diagnostyczne i manualne dla badania i leczenia dolegliwości w obrębie kończyn górnych i dolnych.

Obok teoretycznego aspektu wykładów, są przede wszystkim praktycznymi warsztatami.  Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z dokładną istotą problemów bólowych i schorzeń, które występują w obszarze kończyn górnych i dolnych.

 

Kurs „STAWY OBWODOWE – OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE” jest uzupełnieniem dla kursu Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i leczenie, dająca możliwość całościowego, kompleksowego spojrzenia i leczenia ludzkiego organizmu.

 

IV MODUŁOWE SZKOLENIE (4 MODUŁY POD 3 DNI) – 130 GODZIN

 

Kurs prowadzone jest w oparciu o uznane metody terapii manualnej, chiropraktyki i osteopatii wykorzystywane w leczeniu dolegliwości bólowych i funkcjonalnych najważniejszych stawów obwodowych naszego ciała.

 

Kursy fizjoterapii ”STAWY OBWODOWE – OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE” obejmuje poznanie skutecznych metod diagnostyki oraz terapii m.in.:

 

Dolegliwości w obrębie stawu Biodrowego
– coxarthroza
– trzaskające biodro
– konflikt panewkowo-udowy
– dolegliwości rzutowane z miednicy, kręgosłupa i narządów wewnętrznych
– zapalenie kaletki
– dolegliwości powięziowe
– i inneDolegliwości w obrębie stawu Kolanowego
– zmiany zwyrodnieniowe
– uszkodzenia więzadłowe
– uszkodzenia łąkotkowe
– kolano skoczka
– kolano biegacza
– dysbalans mięśniowo-powięziowy
– dolegliwości powięziowe
– chondromalacja rzepki
– ból rzutowany z kręgosłupa, biodra, stopy.
– leczenie pooperacyjne
– i inne

Dolegliwości w obrębie Stopy
– skręcenia stawów skokowych
– uszkodzenia torebkowe i więzadłowe
– dolegliwości w obrębie ścięgna Achillesa
– ostroga Piętowa i Haglunda
– Paluch koślawy
– dolegliwości powięziowe w obrębie stopy
– Łuki stopy
– ból rzutowany z innych części ciała
– i inne

Dolegliwości w Obrębie stawu Ramiennego
– uszkodzenia w obrębie obojczyka
– uszkodzenia stożka rotatorów
– dysbalans łopatkowo-ramienny
– uszkodzenia mięśniowo-powięziowe
– zapalenie kaletki
– łopatka trzaskająca
– ból rzutujący z kręgosłupa, narządów wewnętrznych
– leczenie pooperacyjne
– i inneDolegliwości w Obrębie stawu łokciowego
– łokieć tenisisty
– łokieć golfisty
– uszkodzenia więzadłowe
– dolegliwości powięziowe
– zapalenie kaletki
– ból rzutowany z innych rejonów ciała
– inne

Dolegliwości w obrębie nadgarstka i ręki
– zespół cieśni nadgarstka
– de quervain
– dolegliwości w obrębie kciuka
– uszkodzenia więzadłowe
– dolegliwości powięziowe
– dolegliwości promieniujące z innych rejonów ciała.

Plan kursu

I MODUŁ - STAW BIODROWY + STAW KOLANOWY 1

Teoria:

Anatomia – Budowa Stawu biodrowego, Kolanowego, piszczelowo-strzałkowy górny – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, łąkotki, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks ruchowy Miednicy – staw biodrowy – staw kolanowy.

Anatomia palpacyjna Stawu Biodrowego i Kolanowego, piszczelowo-strzałkowego.

Badanie Kliniczne Stawu biodrowego i kolanowego, testy różnicowe, testy ortopedyczne, neurologiczne, testy więzadłowe i łąkotkowe.

Biomechanika – ruchomość Stawu biodrowego w stosunku do miednicy I stawu kolanowego. Funkcje biodra I kolana, wzajemne relacje tych stawów w stosunku do sąsiadujących części ciała I narządów wewnętrznych. Stabilność – mobilność.

Neurologia – unerwienie I unaczynienie stawu biodrowego i kolanowego, unerwienie więzadeł, torebki stawowej, propriocepcja, receptory.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z narządów wewnętrznych do miednicy biodra i kolana, patologia stawu biodrowego, – coxarthroza, trzaskające biodro, konflikt panewkowo-udowy, zapalenie kaletki, dolegliwości powięziowe i inne.

Praktyka:
Badanie i różnicowanie w obrębie stawu biodrowego i kolanowego.


Techniki Tkanek miękkich:

– Techniki mięśniowo-powięziowe
– Techniki powięziowe
– Techniki Rozluźniania pozycyjnego,
– Techniki aktywnego rozluźniania
– Techniki nasłuchu

Techniki Stawowe:
– mobilizacje
– mobilizacje czynne
– techniki harmoniczne
– manipulacje

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu biodrowego.

 II MODUŁ - STAW KOLANOWY 2 + STOPA

Teoria:

Anatomia: Budowa Stawu Skokowego górnego, dolnego i pozostałych stawów stopy – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks staw piszczelowo-strzałkowy górny –dolny – staw skokowy górny. Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptom

Biomechanika – Wzajemne powiązania stawu kolanowego z ze stawem piszczelowo-strzałkowym górnym I dolnym i ze stopą.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa do kolana i stopy, patologia stawu kolanowego oraz stawów stopy. Dolegliwości w obrębie stawu Kolanowego, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia łąkotkowe, kolano skoczka, kolano biegacza, dysbalans mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, chondromalacja rzepki, ból rzutowany z kręgosłupa, biodra, stopy, leczenie pooperacyjne i inne.

Dolegliwości w obrębie Stopy, skręcenia stawów skokowych, uszkodzenia torebkowe i więzadłowe, dolegliwości w obrębie ścięgna Achillesa, ostroga Piętowa i Haglunda, Paluch koślawy, dolegliwości powięziowe w obrębie stopy, Łuki stopy, ból rzutowany z innych części ciała i inne

Praktyka:
Badanie i różnicowanie w obrębie stawu kolanowego, skokowego górnego, dolnego i stopy.

Techniki Tkanek miękkich:
– Techniki mięśniowo-powięziowe
– Techniki powięziowe
– Techniki Rozluźniania pozycyjnego,
– Techniki aktywnego rozluźniania
– Techniki nasłuchu

Techniki Stawowe:
– mobilizacje
– mobilizacje czynne
– techniki harmoniczne
– manipulacje

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu kolanowego i stopy.

III MODUŁ Staw Ramienny cz. 1 + Obręcz barkowa

TEORIA:

Anatomia: Budowa Stawu Ramiennego i całej obręczy barkowej – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks staw łopatkowo-żebrowy, ramienny, Mostkowo-obojczykowy i Barkowo-obojczykowy  Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptom. Ukrwienie i specyfika powrotu żylnego ramienia, Unerwienie współczulne i obwodowe obręczy barkowej.

Biomechanika – Wzajemne powiązania Obręczy barkowej z kręgosłupem szyjnym, piersiowym, Narządami wewnętrznymi oraz całą kończyną dolną.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa szyjnego, ramienia, patologia stawu Ramiennego oraz obręczy barkowej. Dolegliwości w obrębie ramienia, patologia stawu Ramiennego oraz obręczy barkowej, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia Więzadłowe, dolegliwości rzutowane z Narządów wewnętrznych. Relacje obręczy barkowej z Jamą brzuszną, ból mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, uszkodzenie stożka rotatorów, zamrożony bark, zapalenie kaletki,  Integracja oraz leczenie pooperacyjne i inne.

Dolegliwości w obrębie Ramienia, uszkodzenia pierścienie rotatorów i dolegliwości torebkowe, zapalne ból rzutowany z innych rejonów ciała, Wzajemne relacje między wszystkimi układami w rejonie ramienia i Barku.

PRAKTYKA:

Badanie i różnicowanie w obrębie stawu ramiennego, obręczy barkowe, kręgosłupa szyjnego - piersiowego i jamy Brzusznej, Kolumny ciśnień.

Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Techniki Naczyniowe
 •  Techniki Wewnątrzkostne

Techniki Stawowe:

 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
 • Techniki BLT

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu Ramiennego i Obręczy barkowej

IV MODUŁ Staw Łokciowy + Nadgarstek i Ręka

TEORIA:

Anatomia:Budowa Stawu łokciowego, łokcia i ręki – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks łokciowy, nadgarstkowy.  Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptomy. Ukrwienie i specyfika powrotu żylnego całej kończyny górej, Unerwienie współczulne i obwodowe obręczy barkowej.

Biomechanika– Wzajemne powiązania w obrębie całej Kończyny górnej i wpływ jamy brzusznej na dystalne części ręki.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa szyjnego, ramienia, patologia stawu łokciowego i Nadgarstka j. Dolegliwości w obrębie łokcia, patologia kończyny górnej, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia torebkowe, dolegliwości rzutowane z Narządów wewnętrznych. Relacje obręczy barkowej z resztą kończyny górnej, ból mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, uszkodzenie torebkowe, łokieć boksera, złamanie bokserskie, łokieć tenisisty, golfisty, zespół cieśni nadgarstka, palec trzaskający, przykurcz Dupuytrena.

Dolegliwości w obrębie łokcia, dolegliwości ciśnieniowe w rejonie ramienia i przedramienia, dolegliwości torebkowe, zapalne ból rzutowany z innych rejonów ciała, Wzajemne relacje między wszystkimi układami w rejonie całej kończyny górnej.

PRAKTYKA:

Badanie i różnicowanie w obrębie stawu łokciowego oraz ręki, kręgosłupa szyjnego - piersiowego i jamy Brzusznej, Kolumny ciśnień.

Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Techniki Naczyniowe
 • Techniki Wewnątrzkostne

Techniki Stawowe:

 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
 • Techniki BLT

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu łokcia, nadgarstka, ręki jak i całej kończyny górnej.

Godzinowy plan kursu (wszystkie moduły):

 • I dzień: 8.30-18.00
 • II dzień: 8.30-18.00
 • III dzień: 8.30-14.00
Szkolenie adresowane jest do kursantów, którzy ukończyli cykl szkoleń Kręgosłup - Osteopatyczna diagnostyka i leczenie

Instruktorzy:

Bogusław Mazur D.O.

Założyciel, dyrektor programowy oraz wykładowca na Still Academy of Osteopathy.

czytaj więcej

Marcin Rodkiewicz D.O.

Współprowadzący nauczyciel kursu „Stawy obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”.

Cena

2500zł
cena za moduł 

Terminy

VI edycja: (brak wolnych miejsc)

 • moduł I: 27-29.11.2023r.
 • moduł II: 12-14.01.2024r.
 • moduł III: 15-17.03.2024r.
 • moduł IV: 12-14.04.2024r.

 

VII edycja:

 • moduł I: 15-17.08.2025r.
 • moduł II: 19-21.09.2025r.
 • moduł III: 24-26.10.2025r.
 • moduł IV: 28-30.11.2025r.

Miejsce

Warszawa

  Zapisz się na kurs:


  Cenimy państwa prywatność
  Ustawienia ciastek
  Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
  Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek
  Dostosuj ustawienia
  „Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
  Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
  Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
  Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

  Brak plików cookies.

  Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

  Brak plików cookies.

  Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek