Stawy obwodowe - osteopatyczna diagnostyka i leczenie

Bogusław Mazur D.O., MSc.

Kursy przeznaczone są dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych –którzy ukończyli lub sa w trakcie (ukończony I i II moduł) szkolenie “Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie” i pragną poszerzać już zdobytą wiedzę o nowe techniki diagnostyczne i manualne dla badania i leczenia dolegliwości w obrębie kończyn górnych i dolnych.

Obok teoretycznego aspektu wykładów, są przede wszystkim praktycznymi warsztatami.  Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z dokładną istotą problemów bólowych i schorzeń, które występują w obszarze kończyn górnych i dolnych.

 

Kurs „STAWY OBWODOWE – OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE” jest uzupełnieniem dla kursu Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i leczenie, dająca możliwość całościowego, kompleksowego spojrzenia i leczenia ludzkiego organizmu.

 

IV MODUŁOWE SZKOLENIE (4 MODUŁY POD 3 DNI) – 130 GODZIN

 

Kurs prowadzone jest w oparciu o uznane metody terapii manualnej, chiropraktyki i osteopatii wykorzystywane w leczeniu dolegliwości bólowych i funkcjonalnych najważniejszych stawów obwodowych naszego ciała.

 

Kursy fizjoterapii ”STAWY OBWODOWE – OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE” obejmuje poznanie skutecznych metod diagnostyki oraz terapii m.in.:

 

Dolegliwości w obrębie stawu Biodrowego
– coxarthroza
– trzaskające biodro
– konflikt panewkowo-udowy
– dolegliwości rzutowane z miednicy, kręgosłupa i narządów wewnętrznych
– zapalenie kaletki
– dolegliwości powięziowe
– i inneDolegliwości w obrębie stawu Kolanowego
– zmiany zwyrodnieniowe
– uszkodzenia więzadłowe
– uszkodzenia łąkotkowe
– kolano skoczka
– kolano biegacza
– dysbalans mięśniowo-powięziowy
– dolegliwości powięziowe
– chondromalacja rzepki
– ból rzutowany z kręgosłupa, biodra, stopy.
– leczenie pooperacyjne
– i inne

Dolegliwości w obrębie Stopy
– skręcenia stawów skokowych
– uszkodzenia torebkowe i więzadłowe
– dolegliwości w obrębie ścięgna Achillesa
– ostroga Piętowa i Haglunda
– Paluch koślawy
– dolegliwości powięziowe w obrębie stopy
– Łuki stopy
– ból rzutowany z innych części ciała
– i inne

Dolegliwości w Obrębie stawu Ramiennego
– uszkodzenia w obrębie obojczyka
– uszkodzenia stożka rotatorów
– dysbalans łopatkowo-ramienny
– uszkodzenia mięśniowo-powięziowe
– zapalenie kaletki
– łopatka trzaskająca
– ból rzutujący z kręgosłupa, narządów wewnętrznych
– leczenie pooperacyjne
– i inneDolegliwości w Obrębie stawu łokciowego
– łokieć tenisisty
– łokieć golfisty
– uszkodzenia więzadłowe
– dolegliwości powięziowe
– zapalenie kaletki
– ból rzutowany z innych rejonów ciała
– inne

Dolegliwości w obrębie nadgarstka i ręki
– zespół cieśni nadgarstka
– de quervain
– dolegliwości w obrębie kciuka
– uszkodzenia więzadłowe
– dolegliwości powięziowe
– dolegliwości promieniujące z innych rejonów ciała.

Plan kursu

I MODUŁ - STAW BIODROWY + STAW KOLANOWY 1

Teoria:

Anatomia – Budowa Stawu biodrowego, Kolanowego, piszczelowo-strzałkowy górny – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, łąkotki, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks ruchowy Miednicy – staw biodrowy – staw kolanowy.

Anatomia palpacyjna Stawu Biodrowego i Kolanowego, piszczelowo-strzałkowego.

Badanie Kliniczne Stawu biodrowego i kolanowego, testy różnicowe, testy ortopedyczne, neurologiczne, testy więzadłowe i łąkotkowe.

Biomechanika – ruchomość Stawu biodrowego w stosunku do miednicy I stawu kolanowego. Funkcje biodra I kolana, wzajemne relacje tych stawów w stosunku do sąsiadujących części ciała I narządów wewnętrznych. Stabilność – mobilność.

Neurologia – unerwienie I unaczynienie stawu biodrowego i kolanowego, unerwienie więzadeł, torebki stawowej, propriocepcja, receptory.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z narządów wewnętrznych do miednicy biodra i kolana, patologia stawu biodrowego, – coxarthroza, trzaskające biodro, konflikt panewkowo-udowy, zapalenie kaletki, dolegliwości powięziowe i inne.

Praktyka:
Badanie i różnicowanie w obrębie stawu biodrowego i kolanowego.


Techniki Tkanek miękkich:

– Techniki mięśniowo-powięziowe
– Techniki powięziowe
– Techniki Rozluźniania pozycyjnego,
– Techniki aktywnego rozluźniania
– Techniki nasłuchu

Techniki Stawowe:
– mobilizacje
– mobilizacje czynne
– techniki harmoniczne
– manipulacje

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu biodrowego.

 II MODUŁ - STAW KOLANOWY 2 + STOPA

Teoria:

Anatomia: Budowa Stawu Skokowego górnego, dolnego i pozostałych stawów stopy – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks staw piszczelowo-strzałkowy górny –dolny – staw skokowy górny. Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptom

Biomechanika – Wzajemne powiązania stawu kolanowego z ze stawem piszczelowo-strzałkowym górnym I dolnym i ze stopą.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa do kolana i stopy, patologia stawu kolanowego oraz stawów stopy. Dolegliwości w obrębie stawu Kolanowego, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia łąkotkowe, kolano skoczka, kolano biegacza, dysbalans mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, chondromalacja rzepki, ból rzutowany z kręgosłupa, biodra, stopy, leczenie pooperacyjne i inne.

Dolegliwości w obrębie Stopy, skręcenia stawów skokowych, uszkodzenia torebkowe i więzadłowe, dolegliwości w obrębie ścięgna Achillesa, ostroga Piętowa i Haglunda, Paluch koślawy, dolegliwości powięziowe w obrębie stopy, Łuki stopy, ból rzutowany z innych części ciała i inne

Praktyka:
Badanie i różnicowanie w obrębie stawu kolanowego, skokowego górnego, dolnego i stopy.

Techniki Tkanek miękkich:
– Techniki mięśniowo-powięziowe
– Techniki powięziowe
– Techniki Rozluźniania pozycyjnego,
– Techniki aktywnego rozluźniania
– Techniki nasłuchu

Techniki Stawowe:
– mobilizacje
– mobilizacje czynne
– techniki harmoniczne
– manipulacje

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu kolanowego i stopy.

III MODUŁ Staw Ramienny cz. 1 + Obręcz barkowa

TEORIA:

Anatomia: Budowa Stawu Ramiennego i całej obręczy barkowej – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks staw łopatkowo-żebrowy, ramienny, Mostkowo-obojczykowy i Barkowo-obojczykowy  Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptom. Ukrwienie i specyfika powrotu żylnego ramienia, Unerwienie współczulne i obwodowe obręczy barkowej.

Biomechanika – Wzajemne powiązania Obręczy barkowej z kręgosłupem szyjnym, piersiowym, Narządami wewnętrznymi oraz całą kończyną dolną.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa szyjnego, ramienia, patologia stawu Ramiennego oraz obręczy barkowej. Dolegliwości w obrębie ramienia, patologia stawu Ramiennego oraz obręczy barkowej, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia Więzadłowe, dolegliwości rzutowane z Narządów wewnętrznych. Relacje obręczy barkowej z Jamą brzuszną, ból mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, uszkodzenie stożka rotatorów, zamrożony bark, zapalenie kaletki,  Integracja oraz leczenie pooperacyjne i inne.

Dolegliwości w obrębie Ramienia, uszkodzenia pierścienie rotatorów i dolegliwości torebkowe, zapalne ból rzutowany z innych rejonów ciała, Wzajemne relacje między wszystkimi układami w rejonie ramienia i Barku.

PRAKTYKA:

Badanie i różnicowanie w obrębie stawu ramiennego, obręczy barkowe, kręgosłupa szyjnego - piersiowego i jamy Brzusznej, Kolumny ciśnień.

Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Techniki Naczyniowe
 •  Techniki Wewnątrzkostne

Techniki Stawowe:

 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
 • Techniki BLT

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu Ramiennego i Obręczy barkowej

IV MODUŁ Staw Łokciowy + Nadgarstek i Ręka

TEORIA:

Anatomia:Budowa Stawu łokciowego, łokcia i ręki – zróżnicowanie płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie, ukrwienie i unerwienie stawów oraz kompleks łokciowy, nadgarstkowy.  Wywiad chorobowy i wnioskowanie kliniczne rozróżniające symptomy. Ukrwienie i specyfika powrotu żylnego całej kończyny górej, Unerwienie współczulne i obwodowe obręczy barkowej.

Biomechanika– Wzajemne powiązania w obrębie całej Kończyny górnej i wpływ jamy brzusznej na dystalne części ręki.

Patologia i Semiologia– Ból rzutowany z kręgosłupa szyjnego, ramienia, patologia stawu łokciowego i Nadgarstka j. Dolegliwości w obrębie łokcia, patologia kończyny górnej, zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenia więzadłowe, uszkodzenia torebkowe, dolegliwości rzutowane z Narządów wewnętrznych. Relacje obręczy barkowej z resztą kończyny górnej, ból mięśniowo-powięziowy, dolegliwości powięziowe, uszkodzenie torebkowe, łokieć boksera, złamanie bokserskie, łokieć tenisisty, golfisty, zespół cieśni nadgarstka, palec trzaskający, przykurcz Dupuytrena.

Dolegliwości w obrębie łokcia, dolegliwości ciśnieniowe w rejonie ramienia i przedramienia, dolegliwości torebkowe, zapalne ból rzutowany z innych rejonów ciała, Wzajemne relacje między wszystkimi układami w rejonie całej kończyny górnej.

PRAKTYKA:

Badanie i różnicowanie w obrębie stawu łokciowego oraz ręki, kręgosłupa szyjnego - piersiowego i jamy Brzusznej, Kolumny ciśnień.

Techniki Tkanek miękkich:

 • Techniki mięśniowo-powięziowe
 • Globalne techniki powięziowe
 • Techniki easy/baind,
 • Techniki aktywnego/biernego rozluźniania
 • Techniki nasłuchu
 • Techniki Naczyniowe
 • Techniki Wewnątrzkostne

Techniki Stawowe:

 • mobilizacje
 • mobilizacje czynne
 • techniki harmoniczne
 • manipulacje
 • Techniki BLT

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach w obrębie stawu łokcia, nadgarstka, ręki jak i całej kończyny górnej.

Godzinowy plan kursu (wszystkie moduły):

 • I dzień: 8.30-18.00
 • II dzień: 8.30-18.00
 • III dzień: 8.30-14.00
Szkolenie adresowane jest do kursantów, którzy ukończyli cykl szkoleń Kręgosłup - Osteopatyczna diagnostyka i leczenie

Instruktorzy:

Bogusław Mazur D.O.

Założyciel, dyrektor programowy oraz wykładowca na Still Academy of Osteopathy.

czytaj więcej

Marcin Rodkiewicz D.O.

Współprowadzący nauczyciel kursu „Stawy obwodowe – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie”.

Cena

1790zł
cena za moduł

 

Terminy

VI edycja: (brak wolnych miejsc)

 • moduł I: 27-29.11.2023r.
 • moduł II: 12-14.01.2024r.
 • moduł III: 15-17.03.2024r.
 • moduł IV: 12-14.04.2024r.

 

VI edycja:

 • termin wkrótce

Miejsce

Warszawa

  Zapisz się na kurs: