Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie kończy pisać swoją rozprawę doktorską oraz absolwent pięcioletnich studiów specjalistycznych na Flanders International College of Osteopathy. Jest pasjonatem nauk biologicznych, osteopatii, medycyny, biomechaniki i fizjologii, których to uczy się od najlepszych specjalistów na całym świecie.

Wykładowca Still Academy of Osteopathy (SAO) w Warszawie.

Oprócz medycyny zachodniej aby lepiej poznać organizm człowieka sięga po dokonania medycyny wschodniej i stara się je tłumaczyć na język biologii, biofizyki i biochemii. Osobiście uprawia wiele sportów sezonowych jak windsurfing, wakeboard, narciarstwo oraz sporty walki.

Wykształcenie:

- studia licencjackie - AWF Warszawa
- studia magisterskie - AWF Warszawa
- studia doktoranckie - AWF Warszawa - ukończone 2015r
- 5-cio letnie studia podyplomowe z zakresu osteopatii - Flanders International College of Osteopathy, FICO, Belgia

Doświadczenie:

- Praca w Centrum Medycznym LIM - do 2010 roku
- Założenie i praca w gabinecie osteopatii i terapii manualnej J.S. Rehabilitacja i Sport - od 2010 roku
- Wykładowca w IFAA - International Fitness & Aerobic Academy
- Asystent w Flanders International College of Osteopathy

Kursy podyplomowe:

- Kurs Kaltenborn - Evjenth International, zaawansowana terapia manualna- 8-mio modułowe szkolenie z zakresu terapii manualnej- 300 godzin – Polska/Austria/Norwegia
- Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich wg Dr.-a Jarosława Ciechomskiego: Techniki Energizacji Mięśni cz. I, Techniki Energizacji Mięśni cz. II, Mięśniowo - powięziowe rozluźnianie, Techniki Aktywnego Rozluźniania, Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta, Terapia punktów spustowych- Polska-120 godz.
- PNF- Prorioceptive Neuromuscular Facilitation- 100 godz. Polska
- Medycyna i Rehabilitacja Sportowa - Szkoła Szwedzka, 4 moduły
- Akupunktura - metody synchronizacji organizmu w poszczególnych fazach, 6 modułów, 120 godz.
- Analiza radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
- Kinesiology Taping
- Taping Medyczny
- Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego i kończyny górnej - rozpoznanie, badanie i dalsze postępowanie - Anglia
- Zastosowanie metody S-E-T w ćwiczeniach odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa
- Techniki powięziowe i membranowe - fascial and membrane technique - Peter Schwindt, Niemcy
- Barral Visceral Manipulation Intro - Rita Benamor, Portugalia
- Powiązania wisceralne - Dominique Triana, Francja
- Brain I - osteopatyczna praca na mózgu - Bruno Chikly, USA
- USG narządu ruchu z elementami reumatologii - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - Dr Małgorzata Serafin-Król

Konferencje, sympozja:

- "Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu."
- Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
- "Rehabilitacja w geriatrii"
- "Studium Medycyny Molekularnej- od genu do białka, od funkcji do dysfunkcji- Akademia Medyczna w Warszawie"
- "Medice cura te ipsum”- Medicina Sportiva
- Możliwości diagnostyczne 16-to rzędowej tomografii komputerowej; chirurgii ręki; diagnostyki USG kończyny górnej
- Międzynarodowy Kongres Naukowy "Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny”
- Międzynarodowy Kongres PTR pt. "Rehabilitacja medyczna, profilaktyka pierwotna i wtórna niepełnosprawności”
- Sympozjum międzynarodowe pt. "New Europe, new perspectives for atrial fibrillation therapy”
- VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej - prowadzenie wykładu "Szumy uszne i zawroty głowy. Podejście czaszkowe, trzewne i strukturalne"
- III Dzień Osteopaty - ogólnopolskie sympozjum naukowe