Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT

Osteopata, fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, oraz absolwent pięcioletnich studiów specjalistycznych na Flanders International College of Osteopathy. Jest pasjonatem nauk biologicznych, osteopatii, medycyny, biomechaniki i fizjologii, których to uczy się od najlepszych specjalistów na całym świecie. Oprócz medycyny zachodniej aby lepiej poznać organizm człowieka sięga po dokonania medycyny wschodniej i stara się je tłumaczyć na język biologii, biofizyki i biochemii. Osobiście uprawia wiele sportów sezonowych jak windsurfing, wakeboard, narciarstwo oraz sporty walki.

Czołowy wykładowca na studiach osteopatii w Still Academy of Osteopathy.

Autor i wykładowca autorskich szkoleń.

Wykształcenie:

- studia licencjackie - AWF Warszawa
- studia magisterskie - AWF Warszawa
- studia doktoranckie - AWF Warszawa - ukończone 2015r
- 5-cio letnie studia podyplomowe z zakresu osteopatii - Flanders International College of Osteopathy, FICO, Belgia
- Praca w Centrum Medycznym LIM - do 2010 roku
Twórca autorskich szkoleń:
- Mięśniowo-powięziowe balansowanie postawy
- Osteopatyczne podejście do leczenia zaburzeń psychosomatycznych
- Manipulacje nerwowo-mięśniowe

 

Doświadczenie:

- Praca w Centrum Medycznym LIM - do 2010 roku
- Założenie i praca w gabinecie osteopatii i terapii manualnej J.S. Rehabilitacja i Sport - od 2010 rok

- Wykładowca Still Academy of Osteopathy
- Wykładowca w IFAA - International Fitness & Aerobic Academy
- Wykładowca w Still Osteopathy Academy

 

Kursy podyplomowe:

- Kurs Kaltenborn - Evjenth International, zaawansowana terapia manualna - 8-mio modułowe szkolenie z zakresu terapii manualnej - 256 godzin
- Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich wg Dr.-a Jarosława Ciechomskiego: Techniki Energizacji Mięśni  cz. I, Techniki Energizacji Mięśni
cz. II, Mięśniowo - powięziowe rozluźnianie, Techniki Aktywnego Rozluźniania
- Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta, Terapia punktów spustowych - Polska - 120 godz.
- PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation - 100 godz. Polska
- Medycyna i Rehabilitacja Sportowa - Szkoła Szwedzka, 4 moduły
- Akupunktura - metody synchronizacji organizmu w poszczególnych fazach, 6 modułów, 120 godz.
- Analiza radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - Dr.n.med Konrad Dobiecki
- Kinesiology Taping - K-Active Association - Tomasz Senderek
- Taping Medyczny
- Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego i kończyny górnej - rozpoznanie, badanie i dalsze postępowanie - Chris Boynes, Anglia
- Zastosowanie metody S-E-T w ćwiczeniach odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa
- Techniki powięziowe i membranowe - fascial and membrane technique - Peter Schwindt, Niemcy, III moduły 78 godzin
- Barral Visceral Manipulation - Rita Benamor, Portugalia
- Powiązania wisceralne - Dominique Triana, Francja
- Brain I - osteopatyczna praca na mózgu - Bruno Chikly, USA
- Treatment of multiple sclerosis - ANS and multi-system osteopathic approaches- Tim Jason Sparrow DO
- Autonomic patterns in chronic fatigue syndrome (CFS)/ myalgic encephalomyelitis (ME) - Dr. Raymond N. Perrin PhD, DO, Anglia
- Diagnosing the autonomic response to trauma - an osteopathic approach - Dr. Raymond N. Perrin PhD, DO, Anglia
- Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii - dr. Małgorzata Serafin-Król
- Podstawy diagnostyki USG jamy brzusznej - ProfiMedical - Dr. Przemysław Życiński
- Od genu do białka, od struktury do funkcji i dysfunkcji - Studium Medycyny Molekularnej
- Visceral Manipulation: Abdomen, Pierre Vey - Francja, Barral Institute Czech Republic
- New Manual Articular Approach - Spine and Pelvis - Jean-Pierre Barral, Barral Institute Ukraine
- Układ limfatyczny: dynamika płynów, szlaki anatomiczne, integracja anatomiczna - Dr Bruno Chikly - Chikly Institute/PAMO
- Biofilm - Relations between metabolic diseases. Practical applications for manual practitioners - Dr Bruno Donatini, Munich Group - Niemcy
- Hipnoza Ericsonowska - Akademia Doskonalenia Zawodowego ,,Naturopata"
- Hipnoza- fenoment telepatii i jasnowidzenia- Akademia Doskonalenia Zawodowego "Naturopata"
- Podstawy hipnozy- Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą - Dr. Anna Trzcińska-Green, Bożena Hanik, Polska
- Hipnoza - wybrane techniki indukcji, ich możliwości i ograniczenia - Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą - Dr. Anna Trzcińska-Green, Bożena Hanik, Polska
- Metody komunikacji w hipnozie - Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą - Dr. Anna Trzcińska-Green, Bożena Hanik, Polska
- Visceral Maniplation 2 - Dr. Peter Schwindt - Niemcy, Barral Institute Polska
- The cooperation between the external osteopath (the DO) and the internal osteopath (the patient) as a way to broaden the range of pathologies amenable to osteopathic treatment - Dr. Alain Abehsera
- Counterstrain for the fascial system Dr. Williame H. Devine DO
- Foot to head treatment sequence for the traumatized individual - utilizing primitive reflexes, standard osteopathic techniques and facial and head reflexes - Dr. Theodore Jordan
- “P.R.M. - not only the cranial field” - the Sutherland model- Maurice César DO
- Osteopathy in the cranial Field - Julie Fendal, Michael Solano, Maxwell Fraval - The Sutherland Cranial Teaching Foundation of Australia and New Zeland
- Umiejętności inteligencji emocjonalnej oraz sztuka wyciszania i medytacji mindfulness - Jarosław Gibas, Dorota Mrówka, Spała, Polska
- Techniki wyobrażeniowe w hipnozie - Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą - Dr. Anna Trzciniecka-Green, Bożena Hanik, Polska
- Teoria i praktyka stosowania sugestii w hipnozie- Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą- Dr. Anna Trzciniecka-Green, Bożena Hanik, Polska
- Metafory w hipnozie - Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą - Dr. Anna Trzciniecka-Green, Bożena Hanik, Polska
- Advanced Visceral Manipulation: Abdomen. Jean-Pierre Barral - Francja, USA, Centrum Ostaopatii Polska
- Elementy Bioenergoterapii w Medycynie Manualnej - Medycyna Manualna Radosław Składowski, lek. med. Ortopeda, traumatolog Radosław Składowski
- Wprowadzenie do metody H.I.T.T. Wernera Meinholda. Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą - Dr. Anna Trzciniecka-Green, Bożena Hanik, Polska
- Zastosowanie hipnozy. Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą - Dr. Anna Trzciniecka-Green, Bożena Hanik, Polska
- BIODYNAMIC Phase I - Tom Esser Niemcy, Centrum Osteopatii Polska
- Rule of the Artery I - Nathony Norrie, Michael Solano, Australia, Nowa Zelandia, organiztor FizjoMed Prywatne centrum osteopatii i fizjoterapii Polska
- 5 days Hands-on Human Dissection with Julian Baker in Katowice, Poland, Functional Fascia Julian Becker
- Spalskie Warsztaty Edukacyjne -warsztaty obejmowały 24 godziny zajęć teoretyczno praktycznych. ARS Radosław Składowski, Medycyna Manualna, Terapia i Szkolenie
- Autonommic Nervous System in osteopathic approach: From polyvagal theory to psychosomatic development. Organizator FizjoSystem Szkolenia. Prowadzący: Instruktor Eric Marlien D.O.
- BIODYNAMICS PHASE II Tom Esser M.Sc. D.O. M.R.O.
- THE SUTHERLAND CRANIAL TEACHING FOUNDATION OF AUSTRALIA and NEW ZELAND. Completion of 24 hours of Profesional Development in Osteopathy, Fundamentals in Osteopathy in the Cranial Field. Chrs Macfarlane-President SCTF of ANZ, Anthony Norrie-Course Director
- "PSYCHOMATYKA" Prowadząca: dr. Anna Trzcieniecka-Green, Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

 

Konferencje, sympozja:

- Osteopathy Congress 2016 „Trauma, ANS and Osteopathy“ Niemcy, Berlin
- VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej- prowadzenie wykładu ,,Szumy uszne i zawroty głowy. Podejście czaszkowe, trzewne i strukturalne"
- III Dzień Osteopaty - ogólnopolskie sympozjum naukowe - "Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu."
- Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
- "Rehabilitacja w geriatrii"
- "Studium Medycyny Molekularnej - od genu do białka, od funkcji do dysfunkcji - Akademia Medyczna w Warszawie"
- "Medice cura te ipsum”- Medicina Sportiva
- Możliwości diagnostyczne 16-to rzędowej tomografii komputerowej; chirurgii ręki; diagnostyki USG kończyny górnej
- Międzynarodowy Kongres Naukowy "Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny”
- Międzynarodowy Kongres PTR pt. "Rehabilitacja medyczna, profilaktyka pierwotna i wtórna niepełnosprawności”
- Sympozjum międzynarodowe pt. "New Europe, new perspectives for atrial fibrillation therapy”
- VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej - prowadzenie wykładu "Szumy uszne i zawroty głowy. Podejście czaszkowe, trzewne i strukturalne"
- III Dzień Osteopaty - ogólnopolskie sympozjum naukowe
- VIII interdyscyplinarny kongres naukowy: Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu - PTReh
- II Konferencja naukowo-szkoleniowa - Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu
- Osteopathy Congress 2017 "Osteopathic Philosophy and Models: from theory to Practice” Niemcy, Berlin