Richard Twining D.O.

Richard Twining, ukończył ESO oraz Walijski Uniwersytet , uzyskując dyplom Osteopatii wyższej uczelni, otrzymując Dyplom Osteopatii ESO oraz Uniwersytetu Greenwich.

Jego szczególne obszary zainteresowania to Terapia wisceralna oraz Integracja ciała włączajac w to biomechanikę trzewii, nerwy, naczynia i powięź, jak również konsekwecncje dysfunkcji na krążenie płynów.

Richard prowadził zajęcia z terapii wisceralnej w Eso gdze jest również wykładowcą klinicznym. Prowadził również zajęcia we wschodniej części Europy, w krajach takich jak Rosja, Nowa Zelandia oraz Indie wschodnie, pracując dla ESO jak i dla innych szkół. Znajduje się w Brytyjskim Rejestrze Osteopatów, jest członkiem Royal Society of Medicine of London oraz założycielema i członkiem wydziału nowego, Japońskiego Koledźu Tradycyjnej Osteopatii (JTOC) w Kobe w Japonii. Obecnie jest szefem Wydziału międzynarodowego ESO