Tim Marris D.O. FSCCO

Jest członkiem Sutherland Cranial College of Osteopathy - wysoko ocenianej podyplomowej organizacji dydaktycznej. Prowadzi wykłady na skalę międzynarodową dla wykwalifikowanych osteopatów na temat Osteopatii Czaszkowej. Obecnie regularnie wykłada w Niemczech, Szwajcarii, Rosji, Argentynie oraz w Wielkiej Brytanii.

Wykładowca Still Academy of Osteopathy (SAO) w Warszawie.

Obecnie Tim jest dyrektorem kursów Rule of the Artery, w Sutherland Cranial College of Osteopathy.

Jest on także autorem części książki: " A textbook of Paediatric Osteopathy "

Uzyskał kwalifikację z Neurolingwistycznego Programowania (NLP) w 2005 r. Oraz Master NLP w roku 2012

Tim uczył się osteopatii czaszkowej przez studentów Williama Garnera Sutherlanda: Rolling Becker, Alan Becker (Rollin's brother), Anne Wales, Robert Fulford, Herb Miller

Tim ukończył British School of Osteopathy w 1978 roku i od wielu lat jest praktykującym osteopatą.

Od 1982 prowadzi naukę osteopatii czaszkowej na poziomie podyplomowym.