dr Valerio Palmerini PT, PhD

Valerio Palmerini ukończył fizjoterapię na Rzymskim Universytecie Sapienza, przedmiotem jego pracy dyplomowej  z 2006 roku była “Dysfunckja C0-C1-C2 u noworodków”, następnie, w 2009 roku zdobył tytuł Sp. II stopnia Rehabilitacji Medycznej oraz Dyplom Magisterski w zakresie Dysfunkcji Stawu Skroniowo-Żuchwowego.

Kontynuował edukację i pracę w dziedzinie Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowych oraz jej rehabilitacji w toku międzynarodowych praktyk oraz stażu we francuskim Centre des Massues  (Lion, 2008), na Uniwersytecie Amsterdamskim ACTA( 2009, 2012), pracując z Corinne Visscher. W Holandii uczęszczał również do Academie instituut w Utrechcie (2010, 2012) z Antonem Dewijerem i pracował dla Wydziału Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej Uniwersytetu Radboud w Nijmegen (2010). W 2012 wizytował  AJ Hedger & Associates w Londynie.


Valerio Palmerini wykładał kwestie związane z rehabilitacją Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowych na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach, jak dla przykładu na 45. Kongresie Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-twarzowej we francuskim Nancy (2009), podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Szczękowo-twarzowej w Ferrarze (2009) czy też XVII Krajowym Kongresie Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-twarzowej w Como (2011).

Jest profesorem Terapii fizycznej Dysfunkcji i Stawów Skroniowo-żuchwowych pod kierunkiem profesora Cascone oraz profesora Dipaolo (od 2010) oraz, od 2009 roku, wykładowcą na fizjoterapii paryskiego Universitè Descartes gdzie prowadzi zajęcia z anatomii sekcyjnej stawów skroniowo-żuchwowych.

Pełnił też funkcje konsultanta na Uniwersytecie Rzymskim na wydziale Szczękowo-twarzowym (od 2007 do 2014), w Centrum Bólu i Bólu Głowy Polikliniki Umberto I (od 2008 do 2013) oraz w instytucie Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowych na wydziale stomatologii Rzymskiego Uniwersytetu Sapienza (od 2010 do 2014).