Badanie neurologiczne w praktyce fizjoterapeuty

Małgorzata Naumiuk D.O.

Celem szkolenia jest przygotowanie terapeuty do przeprowadzenia kompletnego badania neurologicznego i wyciągnięcia z niego wniosków. To pozwoli na ustalenie w którym miejscu należy z pacjentem pracować, umożliwia obiektywną ocenę jego stanu oraz efektów terapii.

Szkolenie nauczy rozpoznawać  czerwone flagi, czyli sytuacje potencjalnego zagrożenia, kiedy to należy pacjenta odesłać do innego specjalisty, co jest cenną umiejętnością przy okazji konsultowania pacjenta w pierwszej linii, czyli bez uprzedniej wizyty lekarskiej.

Kurs przybliży wiedzę z anatomii neurologicznej, diagnostyki neurologicznej oraz podstawowych zespołów chorobowych w zakresie, który będzie przydatny podczas pracy z pacjentem, u którego wystąpiły objawy neurologiczne (ból, parestezje, niedowład...). Poruszy także temat autonomicznego układu nerwowego i to jak można tę wiedzę wykorzystać w skutecznym leczeniu pacjenta.

Po kursie bez problemu będziesz w stanie dzięki konkretnym testom odróżnić ucisk korzenia nerwowego od nerwu obwodowego, poznasz najczęstsze lokalizacje ucisku nerwów obwodowych w obrębie kończyn górnych i dolnych.

W czasie kursu dostaniesz i nauczysz się posługiwać młoteczkiem neurologicznym i kamertonem. Dowiesz się w jakiej sytuacji warto skorzystać z badań dodatkowych, które zostaną również omówione.

 

W czasie kursu poznasz:

 • anatomię, fizjologię i patologie układu nerwowego
 • podstawowe badanie neurologiczne pozwalające znaleźć miejsce zaburzenia
 • jednostki chorobowe dotyczące struktur układu nerwowego
 • badania dodatkowe wykorzystywane w diagnostyce naurologicznej
 • podstawy z zakresu autonomicznego układu nerwowego (doskonałe przygotowanie np. do pracy trzewnej)

 

Plan kursu

 • Wprowadzenie
 • Wywiad z pacjentem
 • Neuroanatomia dróg czuciowych od receptora do kory czuciowej, badanie czucia, zakres unerwienie obwodowego
 • Neuroanatomia dróg ruchowych, od kory ruchowej do mięśnia, badanie siły mięśniowej, zakres unerwienia obwodowego
 • Łuk odruchowy, badanie odruchów ścięgnistych przy użyciu młoteczka neurologicznego
 • Badanie neurologiczne układ piramidowego, pozapiramidowego, móżdżku
 • Anatomia, przebieg i funkcja nerwów czaszkowych. Szczegółowe badanie
 • Opony mózgowe, objawy i testy oponowe
 • Interpretacja badania neurologiczego. Różnicowanie ucisku korzeniowego, splotu i nerwu obwodowego. Ucisk rdzenia. Patologie OUN
 • Badania dodatkowe dla potrzeb neurologii – zastosowanie, przykłady
 • Omówienie wybranych ucisków nerwów obwodowych
 • Podstawowe patologie neurologiczne
 • Autonomiczny układ nerwowy. Anatomia, podział, funkcje. Omówienie unerwienia narządów wewnętrznych
 • Integracja somatycznego i autonomicznego układu nerwowego w pracy z pacjentem
 • Układ glimfatyczny.

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma młotek neurologiczny do dalszej praktyki gabinetowej

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów i studentów tych kierunków

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.30
 • II dzień: 9.00-17.30
 • III dzień: 8.30-14.30

Instruktor

mgr Małgorzata Naumiuk D.O.

Dyplomowany Osteopata z ponad 10letnim doświadczeniem. Współpracuje z Still Academy of Osteopathy od początku istnienia akademii. 

czytaj więcej

Cena

2000zł
 

Terminy

III edycja:

 • 18-20.10.2024r.

Miejsce

Warszawa

 

  Zapisz się na kurs: