Hvla (High velocity low amplitude) - Manipulacje krótkodźwigniowe

Mario Luis González Díaz D.O.

Ten kurs 2 x 3 dni jest odpowiedni dla fizjoterapeutów, którzy dobrze rozumieją podstawową fizjologię i anatomię. Powinni być oni przyzwyczajeni do leczenia pacjentów za pomocą technik manualnych fizjoterapii i interesować się stosowaniem tych technik jak i technik osteopatycznych w warunkach klinicznych. Kurs pozwoli studentom dobrze zrozumieć osteopatyczną technikę strukturalną i jej zastosowanie dla wszystkich stawów i tkanek kończyn dolnych i górnych. Kurs będzie opierał się na doświadczeniu klinicznym uczniów z przykładami typowej prezentacji pacjentów w praktyce osteopatycznej. Uwzględnione techniki obejmą badania i oceny dotyczące stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.

Obserwacja pozycji, kształtu, napięcia tkanek, mobilności aktywnej i biernej pacjentów będzie ważna w procesie podejmowania decyzji w zastosowaniu terapeutycznych technik osteopatycznych w sytuacji klinicznej. Oznaki załamania kompensacji, które organizm tworzy w reakcji na grawitację i w odpowiedzi na niektóre typowe prezentacje kliniczne, pomogą w opracowaniu oceny układu mięśniowo-szkieletowego.

Celem kursu jest przekazanie uczniowi pewnych umiejętności i zdolności prowadzenia procesów myślowych w zakresie oceny pacjentów i zrozumienia leczenia pacjentów przy użyciu teorii osteopatycznej. Ważne będzie, aby uczniowie ukończyli kurs z dobrym zrozumieniem zasad osteopatycznych i znajomością co do wskazań oraz, co bardzo ważne, przeciwwskazań do podejść i technik leczenia.

W poniższym planie każdy obszar będzie zawierał uwagi diagnostyczne, powszechne prezentacje w warunkach klinicznych, badanie ruchów aktywnych, w stosownych przypadkach aktywne ruchy w oporze, bierną ocenę tkanek i mobilność każdego połączenia stawowego. Po tym omówione zostaną konkretne osteopatyczne techniki strukturalne, które są najczęściej stosowane w praktyce osteopatycznej. Wiele czasu zostanie poświęcone uczniom na przećwiczenie tych technik na innych uczestnikach, co pomoże im zastosować techniki do różnych morfologii i typów tkanek.

Plan kursu

KRĘGOSŁUP SZYJNY:

 • OAA - przejście szczytowo-potyliczne:

Wszystkie wymienione poniżej obszary obejmują obserwację poszczególnych struktur w przy ułożeniu pacjenta w różnych pozycjach, gdzie jest to właściwe i wskazane, tj. stojącej, siedzącej, leżącej na wznak, leżącej przodem i w leżeniu bokiem.

Uwaga zostanie zwrócona na kompensacje tworzone w posturze i mobilności.

 

 • C1/C2

Ocena pozycji i mobilności z pacjentem w pozycji stojącej, siedzącej i na wznak.

Techniki artykulacji i HVLAT wraz ze wskazaniami i przeciwwskazaniami szczególnie stosowanymi w tym obszarze.

 

 • C2 do C7

Ocena stojąc, siedząc i leżąc tyłem.

Techniki tkanki miękkiej, artykulacji i HVLA.

 

 • Przejście C7 / T1 (szyjno-piersiowe)

Specyficzne techniki, szczególnie HVLAT dla tego obszaru z pozycją pacjenta  w leżeniu przodem i tyłem.

 

 

 

TUŁÓW:

 • Th1 do Th12

Ocena ruchomości i funkcji kręgosłupa.

Techniki artykulacji i HVLAT u pacjenta w pozycji siedzącej, na wznak i na boku.

 

 • Żebra

Techniki leczenia rozciągania mięśni międzyżebrowych, stawów żebrowych, w tym przy użyciu technik HVLA.

 

 

KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY:

 • L1 / L2 do L5 / S1

Techniki artykulacji i HVLAT siedząc, ułożenia w pozycji bocznej i leżącej przodem we właściwych sytuacjach. Aby uwzględnić adaptacje dla T12 / L1.

 

 

MIEDNICA:

 • Staw krzyżowo-biodrowy

Artykulacje w leżeniu tyłem, bokiem i przodem.

Specyficzne techniki HVLAT na staw krzyżowo-biodrowy oraz modyfikacje technik na kręgosłup lędźwiowy.

 

 • Stawy okolicy łonowej i krzyżowo-guziczne

Specyficzne techniki artykulacji dla tych stawów.

 

 

KOŃCZYNA GÓRNA:

 • Stawy ramienny, barkowo-obojczykowy, mostkowo-obojczykowy i łopatkowo-żebrowy

Dyskusja i ocena typowych prezentacji dysfunkcji w tym obszarze, w tym zarastającego zapalenia torebki stawowej oraz lezji stożka rotatorów.

Techniki dla wszystkich tych stawów i powiązane techniki tkanek miękkich.

 

 • Łokieć

Techniki na staw ramienno-promieniowy, ramienno-łokciowy, błonę międzykostną między kość promieniową i łokciową.

 

 • Nadgarstek i dłoń

Artykulacja i mobilizacja stawów i połączeń nadgarstkowo-śródręcznych oraz stawów śródręczno-paliczkowych.

 

 

KOŃCZYNA DOLNA:

 • Biodro

Obserwacja postury, pozycji i chodu. Powszechnie występujące problemy z artykulacją i technikami tkanek miękkich specyficznymi dla stawu biodrowego

 

 • Kolano

Techniki funkcjonowania stawu rzepkowo-udowego.

Ocena i leczenie łąkotek oraz stawów udowo-piszczelowych.

 

 • Kostka

Techniki artykulacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na ścięgna, pochewki i więzadła sta

 

 • Stopa

Techniki artykulacyjne oraz HLVAT na przyśrodkowej i bocznej krawędzi stopy oraz stawach śródstopia w stosownych przypadkach.

 

 

TKANKI MIĘKKIE:

Odpowiednia ilość czasu zostanie też przeznaczona na ćwiczenia rytmicznych technik osteopatycznych we wszystkich obszarach ciała omawianych na kursie. Obejmują one techniki rozciągania wzdłużnego oraz w poprzek włókien, inhibicji oraz i głębokiego rozcierania / tarcia, tam gdzie jest to właściwe, w zależności od ilości dostępnego czasu.

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy
Kurs będzie prowadzony w języku francuskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor:

Mario Luis González Díaz DO

Od 2009 roku jest dyrektorem Master of Belgian-Spanish Osteopathy Training – FBEO-UFV.

czytaj więcej

Cena

3200zł
cena za całość szkolenia

Terminy

X edycja: (brak wolnych miejsc)

 • I moduł: 17-19.02.2020
 • II moduł: 12-14.10.2020

 

XI edycja:

 • I moduł: 15-17.02.2021
 • II moduł: 22-24.03.2021

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

Zapisz się na kurs: