Podejście osteopatyczne w leczeniu patologii krążka odcinka lędźwiowego

Mario Luis González Díaz FT-Osteopath MSc Eur Ost DO mROE

Bóle krzyża i neuropatia pochodzenia krążkowego są patologiami o znacznej częstości występowania podczas wszystkich konsultacjach lekarskich, fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.

 

Wśród szerokiej gamy terapii możliwych do zastosowania przy leczeniu tego schorzenia, osteopatia i jej różne modele okazały się skuteczne klinicznie i mogą stanowić początkową, jak i długoterminową alternatywę dla operacji chirurgicznej.

Wymaga to od terapeuty wysokiego wyspecjalizowania w zakresie modeli diagnostycznych i konkretnych strategii leczenia.

Skuteczność przy jednoczesnym uświadomieniu sobie przeciwwskazań w obliczu leczenia różnych rodzajów bólu krzyża, stanowi spore wyzwanie.

 

W celu dopasowania leczenia zgodnie z miejscowymi lub globalnymi wzorcami przyczynowymi, omówione zostaną: specyficzna biomechanika i kinematyka dyskowa odcinka lędźwiowego, patofizjologia krążka oraz strategie oceny w trzech płaszczyznach przestrzeni.

 

Podsumujemy różne rodzaje bólu i dokonamy krótkiego przeglądu podstawowego rozumowania klinicznego w przypadku bólów krzyża, aby wykluczyć stany niezwiązane z dyskiem, które są w stanie zmylić terapeutę.

 

Podczas tego modułu skupimy się na zmianach mięśniowo-powięziowych w statycznej i dynamicznej równowadze w płaszczyźnie strzałkowej oraz przedstawimy różne modalności pracy, ze specyficznymi technikami HVLA, dystrakcji i resorpcji dysku, a także technikami mięśniowo-powięziowymi, miotensywnymi i trzewnymi.

 

Program tego szkolenia obejmie łącznie 27 godziny zajęć dydaktycznych, podczas których dokładnie opracowane zostanie osteopatyczne rozumowanie kliniczne w przypadkach patologii krążków odcinka lędźwiowego.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE DZIĘKI SZKOLENIU:

 

W ZAKRESIE TEORII:

 • Uaktualnić swą wiedzę w zakresie fizjologii i biomechaniki kręgosłupa lędźwiowego i miednicy.
 • Zrozumieć procesy fizjologiczne, które prowadzą do pogarszania się stanu krążka.
 • Prawidłowo przeprowadzić testy kliniczne w celu prowadzenia właściwej diagnostyki różnicowej.
 • Integrować i rozpoznawać różne rodzaje procesów zwyrodnieniowych oraz określać je za pomocą obrazowania medycznego.
 • Wizualizować i zrozumieć symptomatologię, wielorakie mechanizmy, etiologię i rodzaje zwyrodnień krążka międzykręgowego.
 • Identyfikować czerwone flagi
 • Integrować różne typologie posturalne i mięśniowo-powięziowe i zrozumieć ich osteopatyczną perspektywę w kontekście procesów zwyrodnieniowych
 • Rozpoznawać efekty biomechaniczne, rdzeniowe i ponadrdzeniowe, które najlepiej wyjaśniają rezultaty manipulacji.

 

W ZAKRESIE PRAKTYKI:

 • Stworzyć prosty i powtarzalny plan testów i protokoły postępowania
 • Manualnie zlokalizować poziomy i segmenty funkcjonalnych problemów w trzech płaszczyznach przestrzeni
 • Ustalić strategię miejscowego i/lub globalnego leczenia osteopatycznego zgodnie z daną etiologią
 • Zintegrować nowe i zróżnicowane narzędzia oceny w procesach bólowych pochodzenia dyskowego.
 • Zaznajomić się z klasycznymi podejściami w ujęciu skoncentrowanym na re-funkcjonalizacji osi kręgosłupa.
 • Udoskonalić i przedefiniować techniki manipulacji HVLA kręgosłupa lędźwiowego, mając na uwadze znaczenie prawidłowego zogniskowania stosowanych sił.
 • Zastosować w praktyce zasady pracy osteopatycznej z pacjentem w stanie ostrym lub podostrym w spokojny i bezpieczny sposób
 • Odnieść się, w razie potrzeby, do możliwości postępowania medycznego i procedur chirurgicznych.

ISTOTNE ELEMENTY:

 

 • Fizjologia, kinematyka i biomechanika odcinka lędźwiowo-miednicznego i krążka międzykręgowego.
 • Fizjopatologia, klasyfikacja i oznaczenie procesów patologicznych krążka i procesów neuropatycznych związanych z krążkiem międzykręgowym.
 • Opis głównych prezentacji bólu krzyża i system klasyfikacji według kategorii sensytyzacji nocyceptywnej, neuropatycznej i ośrodkowej.
 • Diagnostyka różnicowa pseudo-dyskopatii i bólu pseudo-neuropatycznego wywodzącego się z procesów interoceptywnych i nocyceptywnych.
 • Demonstracja wzorców mięśniowo-powięziowych w płaszczyźnie strzałkowej i synergii mięśniowo-powięziowych, przyczyniających się do uszkodzeń dyskowych.
 • Percepcja napięć, ciśnień i rozkładów obciążeń w sferach ciała oraz strategie oceny globalnej i lokalnej.
 • Wytyczne i strategie dla przywracania równowagi pracy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej.
 • Przegląd i zastosowanie różnych modeli leczenia w funkcjonalnych zmianach ruchomości segmentowej.
 • Techniki specyficznego dostosowywania Określone techniki HVLA i metoda ogniskowania.
 • Specyficzne modele leczenia zgięcie-dystrakcja oraz ukierunkowane modele leczenia resorpcji dyskU.

Plan kursu

Dzień 1:

 1. Wprowadzenie

- Epidemiologia

- Podstawowa diagnostyka różnicowa

- Kliniczna ocena kręgosłupa lędźwiowego oparta na dowodach

- Ocena biopsychospołeczna

- Zjawisko sensytyzacji / sensybilizacji

- Dyskowa reakcja immunologiczna i neuropatia

- Fizjologiczna reakcja zapalna

- Spontaniczna regresja przepuklin.

- Wpływ przepukliny na korzenie oraz radikulopatie

- Wpływ i zależności posturalne w patologii dysku.

 

 1. Dysk międzykręgowy

- Makroskopowa i mikroskopowa struktura zdrowego krążka.

- Nawadnianie i unerwienie krążka

- Fizjologiczne cechy krążka

- Fizjopatologia krążka i jej modyfikacje

- Związek dysku z korzeniami

- Ból dyskogenny i jego odmienność od bólów innego pochodzenia: nocyceptywnych, rzutowanych i przenoszonych

 

 1. Mechanika lędźwiowa i dyskowa

- Fizjologiczne zakresy ruchu i odcinkowe wzorce lędźwiowo-krzyżowe

- Kinematyka i biomechanika kręgosłupa i miednicy oraz wpływ na dysk.

- Biomechanika dysku

- Strzałkowe statyczne i dynamiczne rytmy oraz rozkład obciążenia.

 

Dzień 2:

 1. Uraz i zwyrodnienie dysku

- Etiologie

- Patofizjologia zwyrodnienia krążka lędźwiowego;

- Wpływ sił ściskających na krążek międzykręgowy

- Zwyrodnienie i procesy starzenia się.

- Rodzaje i zaktualizowana nomenklatura zaburzeń dysku

 

 1. Diagnoza – Ocena

- Kliniczny proces rozumowania w patologii dysku.

- Ból dyskogenny odmienność od innych bólów: nocyceptywnych, rzutowanych i przenoszonych

- Ból neuropatyczny i sensytyzacja ośrodkowa

- Kliniczne objawy bólu neuropatycznego

- Badanie neurologiczne

- Test globalnej mobilności

- Test analityczny ruchomości

- Model przepukliny wg Lippincota i Gila Lavigne’a

- Objętości, ciśnienia i rytmy w płaszczyźnie strzałkowej

 

 

Dzień 3:

 1. Polimodalność leczenia

- Strategie 3D: od globalnych do lokalnych

- Przeprogramowanie zaburzonych wzorców oddechowych

- Podejście trzewno-naczyniowe: nocyceptywna aferentacja na metamerach lędźwiowych.

- Przeprogramowanie strzałkowych wzorców mięśniowo-powięziowych i synergii.

- Manipulacyjne leczenie kręgosłupa w 3D i rozmaite klasyczne metody dostosowane do patologii dysku.

- Znaczenie aspektu żywieniowego i metabolicznego.

- Specyficzne leczenie osteopatyczne a przepukliny

 

 1. Diagnostyka i interpretacja za pomocą obrazowania medycznego z radiologii i rezonansu magnetycznego

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-18.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy
Kurs będzie prowadzony w języku francuskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor:

Mario Luis González Díaz
FT- Osteopath MSc. Eur. Ost. DO mROE

Od 2009 roku jest dyrektorem Master of Belgian-Spanish Osteopathy Training – FBEO-UFV.

czytaj więcej

Cena

1900zł

Terminy:

II edycja:

 • termin podamy wkrótce

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

  Zapisz się na kurs: