Cranio Connective in-depth course

Luc Van Eupen MSc Ost D.O. CST-D

Podczas tego kursu udoskonalisz swoją wiedzę i umiejętności palpacji w zakresie powiązanych, interaktywnych zjawisk, które zachodzą w czasie Twojego podejścia terapeutycznego w pracy z pacjentem.

Czy wiesz, że ponad 60% dolegliwości zdrowotnych pacjentów, którzy przechodzą przez gabinet lekarski ma związek z bliżej nieokreślonymi dolegliwościami funkcjonalnymi? A czy wiesz, że większość lekarzy nie jest w stanie udzielić na te problemy gotowej odpowiedzi? Wiele naszych dolegliwości zdrowotnych ma związek ze sposobem, w jaki manifestujemy się w stosunku do siebie i otoczenia. Medycyna dostrzega tu lukę, dla której musi znaleźć odpowiedź; skrupulatnie wyszukuje, analizuje
i diagnozuje, ale bez korzyści dla pacjenta. Jeśli chcesz zdobyć więcej narzędzi, aby lepiej pomóc tym 60% pacjentów, ten kurs jest dla Ciebie. Jakie są mocne strony tego systemu leczenia?

Kilka słów o kursie od samego Luca Van Eupen:

Kurs charakteryzuje się subtelną, ręczną pracą z pacjentem i wskazówkami dotyczącymi procesu podczas tych praktycznych zabiegów. Nauczysz się nawiązywać kontakt z pacjentem na głębokim poziomie doświadczenia i relacji. Podczas kursu omówione zostanie wiele różnych technik nasłuchu
z osteopatii i terapii powięziowej. Luc Van Eupen uczy, jak zoptymalizować swoje umiejętności terapeutyczne od kilkudziesięciu lat wykładając różne przedmioty.

W tym praktycznym kursie niezbędne są dostrojona empatyczna relacja, autentyczność, akceptacja, ucieleśnienie i obecność. To ponownie uruchamia u pacjenta zatrzymane procesy znaczeniowe
i doświadczenia, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z jego problemem zdrowotnym. Następuje wewnętrzne przejście od stagnacji do przepływu. Ma to dla pacjenta znaczące, pozytywne konsekwencje psychologiczne i biologiczne. Dolegliwości związane z ruchem, w tym ból, napięcie, brak koordynacji, zmęczenie, niedostateczny lub nadmierny wysiłek behawioralny i/lub niepokój ruchowy, mogą w rezultacie zniknąć lub zmniejszyć się. W ten sposób dostosowujesz się do międzynarodowego rozwoju podejścia opartego na dowodach, w rezultacie nadając kształtu istocie biopsychospołecznego modelu Georga Engela.

Nauczysz się pracować ze stagnacją emocjonalną o niskiej złożoności i prostymi interwencjami
u pacjentów ze stosunkowo zdrowym potencjałem odporności. W tego efekcie wkraczasz w domenę psychospołeczną jako terapeuta, ale nie psychoterapia.

Praca z percepcją i emocjami w bólu (mięśniowo-szkieletowym) to praca z procesami psychosomatycznymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego zawsze będziemy skupiać się na somie, czyli ciele. Wdrażamy elementy ogniskowania (focusing) Eugene’a Gendlina. Ponieważ pracujemy
z emocjami i doświadczeniami w chwili obecnej, nawet jeśli zastój procesu odnosi się do „przeszłości”, ważnym tematem jest uważność i obecność. Pomaga (między innymi) terapeucie i pacjentowi pozostać w bieżącym kontekście podejścia „praktycznego”.  Uczysz się umieszczać ekspresje pacjenta na skali doświadczenia i wiesz, jak je pogłębiać. Pomagasz pacjentowi wyrazić swoje doświadczenie i umieścić je w jego bieżących potrzebach i historii życia. W tym sensie oznacza integrację „głowy i serca”. Ten kurs będzie dokładnie odpowiedni, jeśli masz już pewne doświadczenie, na przykład w zakresie uważności, uwalniania emocji somatycznych, rozmów motywacyjnych lub empirycznej pracy z ciałem.

Podczas tych zajęć Twoje umiejętności terapeutyczne będą sprawdzane i dostrajane w celu ich poprawy. Dowiesz się, jak technicznie i wspierająco budować proces leczenia oraz jak połączyć swoje podejście i techniki osteopatyczne z fizjologią, psychologią i patologią.

Czego się nauczysz:

 • Poznasz podstawy i niuanse osteopatii czaszkowej
 • Poczujesz rytm ciała jako parametr procesu terapeutycznego, pływy i zjawiska, które odgrywają rolę do wyboru w trakcie leczenia.
 • Zrozumiesz zjawiska Przywiązania i traumy z psychologicznego punktu widzenia.
 • Poznasz kilka najnowszych modeli psychosomatycznych, które wyjaśniają związek między emocjami a objawami fizycznymi i możesz przełożyć to na przypadki adekwatnie do punktu widzenia z perspektywy osteopatii.
 • Dowiesz się o znaczącej roli stawu skroniowo-żuchwowego w odniesieniu do ciała psychosomatycznego.
 • Zdobędziesz dogłębną wiedzę na temat modelu emocji Greenberga i związanych z nim procesów interwencyjnych.
 • Posiądziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na jakościową obecność w relacji terapeutycznej z pacjentem.
 • Będziesz w stanie nawiązać głęboką empatyczną więź z pacjentem w dostrojony i dostosowany sposób, wywołując u pacjenta (współ)regulację odbudowującą.
 • Zdołasz rozpoznać u pacjenta oznaki rozregulowania emocjonalnego i potrafisz poprowadzić go w tym procesie w sposób ograniczony kontekstowo i zorientowany na zadania.
 • Uzyskasz empiryczną wiedzę na temat szeregu interwencji opartych na doświadczeniu, co pozwoli Ci lepiej prowadzić pacjentów na podstawie ich własnego doświadczenia.
 • Będziesz w stanie wyznaczać wskazania do interwencji opartych na doświadczeniu, formułować opisy przypadków i tymczasowo strzec granic swojego zawodu.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, aby zaradzić relatywnie mało złożonym stanom emocjonalnym, co w niektórych przypadkach może zmniejszyć przewlekły ból lub inne problemy mięśniowo-szkieletowe i trzewne.
 • Poznasz najnowsze dowody naukowe odnośnie znaczenia czynników terapeutycznych
  i relacyjnych w procesach zdrowienia pacjentów zebrane w dziedzinie psychologii.

Kość krzyżowa w swym mimowolnym ruchu fizjologicznym!!!

Mózgowe pociągnięcie opony rdzeniowej WDECH - SSB podnosi się, potylica wykonuje obwodzenie, otwór wielki przesuwa się do przodu i do góry, opona rdzeniowa pociągnięta w górę, oddechowe zgięcie kości krzyżowej: odstawa kości krzyżowej przesuwa się do tyłu i w górę, wierzchołek do przodu w kierunku spojenia łonowego

Plan kursu

I MODUŁ: PODSTAWY

Dzień 1:

 • Wprowadzenie
 • Pytania i odpowiedzi
 • 5 zjawisk według W. Sutherlanda.
 • Co potwierdza się do dziś?
 • Przegląd możliwości terapeutycznych osteopatii dla mózgoczaszki i twarzoczaszki
 • Praktyka: Czaszkowe umiejętności techniczne
 • Opis związków pomiędzy pierwotnym mechanizmem oddechowym (PRM) a rozluźnieniem powięzi w kontekście technik równoważenia więzadeł, powięzi i technik energetycznych
 • Trening z połączonymi technikami powięziowymi i czaszkowymi.
 • Praktyka: Podejście do całego ciała

 

Dzień 2:

 • Pytania i odpowiedzi
 • Praktyka: Rozpoznanie i zrozumienie radzenia sobie z blokami energetycznymi i pierwotną lezją osteopatyczną
 • Płyny: podejście biomechaniczne i biodynamiczne
 • Biodynamika: zasady i pływy
 • Praktyka: Techniki V-Spread i fluktuacji oraz uzdrawianie niewerbalne

 

Dzień 3:

 • Pytania i odpowiedzi
 • Wykład na temat nowych spostrzeżeń: rola tkanki śródmiąższowej
 • Praktyka: doskonalenie swoich umiejętności palpacyjnych

 

 • Trójjedyny mózg i teoria poliwagalna
 • Zrozumienie roli „struktur obszaru głosu” lub „ścieżki ekspresji”
 • Praktyka: techniki ustno-twarzowe w szczególe
 • Okrągły stół i podsumowanie modułu

 

Dzień 4:

 • Pytania i odpowiedzi
 • Staw skroniowo-żuchwowy (TMJ), nerw trójdzielny i wstępujący pobudzający układ siatkowaty
 • Praktyka: Podejście związane z TMJ

 

 • Praktyka: Podejście związane z TMJ
 • Okrągły stół i podsumowanie modułu

II MODUŁ

LEZJA PIERWOTNA / CYSTY ENERGETYCZNE / PODEJŚCIE PSYCHO-SENSORYCZNE / ZJAWISKA SOMATO-EMOCJONALNE

Dzień 1:

 • Podsumowanie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Praktyka: Ćwiczenia w zakresie wyrafinowanego podejścia terapeutycznego i podsumowanie Modułu 1
 • Praktyka: niektóre protokoły kroków jako wskazówki przy planowaniu leczenia

 

Dzień 2:

 • Pytania i odpowiedzi
 • Wykład: Podstawowa wiedza na temat świadomości ciała i zjawisk somato-psychicznych wynikających z przeżytych doświadczeń

  

 • Praktyka: Ćwiczenia uwalniania traumy (TRE)
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z blokami funkcjonalnymi: technika czy proces?  Co wybierasz i co decyduje o tym wyborze?
 • Rozpoznanie i radzenie sobie z blokami energetycznymi i pierwotną lezją osteopatyczną.
 • Praktyka: Ćwiczenia uwalniania traumy w odniesieniu do procesu uwalniania somato-emocjonalnego
 • Okrągły stół i podsumowanie modułu

 

Dzień 3:

 • Podsumowanie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Podstawy – i jak sobie radzić z traumą
 • Podstawy – i jak sobie radzić z przywiązaniem/oddzieleniem
 • Neuronauka widziana z punktu widzenia połączeń i integracji
 • Zrozumienie umysłu i mózgu
 • Zasady psychoterapeutyczne stosowane w leczeniu
 • Połączenia ciało-umysł, podejście sensoryczno-motoryczne

 

 • Dialog i obrazowanie jako narzędzie głębszej eksploracji
 • Demonstracja
 • Praktyka: Dialog i obrazowanie

 

Dzień 4:

 • Podsumowanie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Praktyka: Dialog i obrazowanie
 • Okrągły stół i podsumowanie

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-18.00
 • IV dzień: 9.00-15.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor

Luc Van Eupen
MSc Ost D.O. CST-D

Luc Van Eupen (ur. 1958) studiował fizjoterapię i edukację nauczania, kontynuując w Flanders International College of Osteopathy (FICO)...

czytaj więcej

Cena

3600zł
cena za całość szkolenia

Terminy

VIII edycja:

 • I moduł: 7-10.12.2023r.
 • II moduł: 15-18.02.2024r.

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

  Zapisz się na kurs: