Osteopathic Approach Targeting the Vagus Nerve and the Neuroendocrine-Immune System

dr Pascal Grolaux, DO, MIO, MICO, MNSAO

Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym

Szkolenie ” Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” pozwoli słuchaczom na poznanie i zrozumienie jak przeprowadzić terapię osteopatyczną celowaną na nerw błędny oraz układ neuroendokrynno-immunologiczny w leczeniu skomplikowanych dolegliwości takich, jak choroby autoimmunologiczne.

Słuchacze nauczą się lub odświeżą wiedzę na temat podstaw neurofizjologii oraz anatomii związanych z nerwem błędnym, anatomii centralnej sieci autonomicznej (ang. central autonomic network CAN) i układu limbicznego. Poznają ogólne podstawy neuroendokrynno-immunologiczne oraz czynniki wywołujące choroby.

Słuchacze zrozumieją mechanizmy neuro-immunologiczne często spotykane w chorobach oraz ogólne fizjo-biologiczne podstawy stanów zapalnych.

Słuchacze dokonają przeglądu różnych centrów osteopatycznych i technik związanych ze stymulacją i równowagą układu neuroendokrynno-immunologicznego połączonego z autonomicznym układem nerwowym (ANS).

Po zakończeniu szkolenia „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze będą w stanie:

 • Zrozumieć podstawy stanów zapalnych związanych z immunologią neuroendokrynną
 • Zrozumieć „odruchy przeciw zapalne”
 • Zrozumieć działanie połączeń trzewia – mózg oraz serce – mózg w odniesieniu do nerwu błędnego
 • Zrozumieć funkcję i rolę struktur mózgu w centralnej sieci autonomicznej oraz układzie limbicznym
 • Przygotować plan terapii osteopatycznej skoncentrowanej na centrach osteopatycznych związanych z układem endokrynnym, układem odpornościowym (włączając w to ukł. limfatyczny) oraz autonomicznym układem nerwowym.

 

Na szkoleniu „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze nauczą się terapii/technik osteopatycznych służących prawidłowej modulacji nerwu błędnego oraz układu neuroendokrynno-immunologicznego.

Podczas szkolenie zostaną wykorzystane takie sposoby nauczania jak:

 • Czytanie i demonstracja (typowa terapia osteopatyczna celująca w układ neuroendokrynno-immunologiczny).
 • Dyskusja
 • Praca praktyczna w grupach dwuosobowych (terapia osteopatyczna)

NIEKTÓRE ODKRYCIA W ZAKRESIE STYMULACJI NERWU BŁĘDNEGO (VNS)

 • VNS poprawia alergię pokarmową, zwiększając liczbę komórek regulatorowych T i zmniejszając degranulację komórek tucznych, podczas gdy zmniejszone napięcie nerwu błędnego po wagotomii zwiększa aktywność choroby. Dane te sugerują, że nerw błędny nie tylko moduluje wrodzony układ odpornościowy, ale także adaptacyjny układ odpornościowy - De Vries et al 2013 – Clinical and Translational Allergy
 • Leczenie za pomocą VNS wskazano jako bezpieczne, zapewnia ono klinicznie istotne zmniejszenie częstotliwości, intensywności i czasu trwania napadów migreny u pacjentów z oporną na leczenie migreną. Obserwowano również poprawę w zakresie niesprawności związanej z migreną, depresji i jakości snu.
  - Kinfe et al 2015 - The Journal of Headache and Pain
 • VNS aktywuje liczne szlaki przeciwzapalne i wykazano, że znacząco zmniejsza ilość cytokin prozapalnych. Badania te wskazują na wiele możliwości, jakie może mieć VNS w leczeniu przewlekłego stanu zapalnego - Bonaz et al 2016 · The Journal of Physiology
 • Stymulacja nerwu błędnego początkowo zwiększa aktywność wyzwalającą i wzorce neuronów NE (norepinefryny), a następnie neuronów 5-HT, przypuszczalnie jako efekt kaskady przez post-synaptyczne receptory adrenergiczne α1. Jak dotąd, VNS wydaje się być unikatowym leczeniem przeciwdepresyjnym, zwiększającym transmisję 5-HT i zwiększającym aktywność neuronów NE. Te efekty mogą przyczynić się do skuteczności VNS w depresji opornej na leczenie - Manta et al 2009 - Journal of Psychiatry and Neuroscience

 

WSKAZANIA DLA VNS

 

Nieinwazyjna stymulacja nerwu błędnego jest niedawno zatwierdzoną metodą leczenia bioelektronicznego (oznaczenie CE 2010) i dostępna w Europie (kilka krajów, w tym Niemcy) i Stanach Zjednoczonych (zatwierdzenie przez FDA w 2017 r.).

VNS może być wskazany w leczeniu wielu zaburzeń, w tym epilepsji, depresji, lęku, zaburzeń snu, bólów głowy i migreny, zespołu stresu pourazowego, autyzmu - zaburzeń spektralnych, ADHD, po wstrząsie mózgu, po udarze, przy chorobach autoimmunologicznych, takich jak: łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane, choroba Crohna, IBD i IBS; innych schorzeń, w tym zaburzeń dwubiegunowych, otyłości, cukrzycy I i II, gastroparezy, zespołu nadczynności komórek tucznych, zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS), Alzheimera, Parkinsona, i nie przerzutowych nowotworów.

 

Stymulacja nerwu błędnego nie jest techniką osteopatyczną, ale jest alternatywnym, naukowo sprawdzonym i zatwierdzonym narzędziem do leczenia medycznego z holistycznymi efektami, które zarówno wyszkolony osteopata, a także lekarz ogólny lub fizjoterapeuci mogliby stosować jako opcjonalną metodę leczenia w codziennej praktyce. Dzięki tej metodzie, fizjoterapeuta, osteopaci i lekarze pierwszego kontaktu otwierają drzwi do skutecznego leczenia trudnych, złożonych chorób przewlekłych, których nie udało się zmaterializować w medycynie klasycznej lub klasycznym leczeniu osteopatycznym.

Plan kursu

Dzień 1.

Teoria: Neuroanatomia nerwu błędnego, centralnej sieci autonomicznej oraz układu limbicznego. Częste mechanizmy chorobowe, odruchy przeciw zapalne i stosowanie immunologii neuroendokrynnej.

 

Dzień 2.

Teoria: Oś mózg-serce oraz mózg-układ pokarmowy. Centra osteopatyczne powiązane z ANS, układem odpornościowym, technikami osteopatycznymi i z osią terapii.

Praktyka: Zastosowanie terapii osteopatycznej.

 

Dzień 3.

Praktyka: Zastosowanie terapii osteopatycznej. Ćwiczenie zastosowania terapii osteopatycznej skupionej na nerwie błędnym oraz centrach neuroendokrynno-immunologicznych – podstawy inhibicji oraz pracy limfatycznej (grupy dwuosobowe).

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów i studentów osteopatii
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor:

dr Pascal Grolaux, DO, MIO, MICO, MNSAO

Ukończył John Wernham Academy of Classical Osteopathy (1995), a następnie doktoryzował się na wydzile neurochirurgii  CHUV Lozanna w 1994r.

czytaj więcej

Cena

2500zł
 

Terminy

 • 2-4.07.2021r. (dodatkowe miejsca)

Miejsce

Warszawa,
ul. Wita Stwosza 32 lok. 1
e-mail: kursy@fizjosystem.com

Organizator

Still Academy of Osteopathy

  Zapisz się na kurs: