Osteopathic Approach Targeting the Vagus Nerve and the Neuroendocrine-Immune System

dr Pascal Grolaux, DO, MIO, MICO, MNSAO

Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym

Szkolenie ” Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” pozwoli słuchaczom na poznanie i zrozumienie jak przeprowadzić terapię osteopatyczną celowaną na nerw błędny oraz układ neuroendokrynno-immunologiczny w leczeniu skomplikowanych dolegliwości takich, jak choroby autoimmunologiczne.

Słuchacze nauczą się lub odświeżą wiedzę na temat podstaw neurofizjologii oraz anatomii związanych z nerwem błędnym, anatomii centralnej sieci autonomicznej (ang. central autonomic network CAN) i układu limbicznego. Poznają ogólne podstawy neuroendokrynno-immunologiczne oraz czynniki wywołujące choroby.

Słuchacze zrozumieją mechanizmy neuro-immunologiczne często spotykane w chorobach oraz ogólne fizjo-biologiczne podstawy stanów zapalnych.

Słuchacze dokonają przeglądu różnych centrów osteopatycznych i technik związanych ze stymulacją i równowagą układu neuroendokrynno-immunologicznego połączonego z autonomicznym układem nerwowym (ANS).

Po zakończeniu szkolenia „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze będą w stanie:

 • Zrozumieć podstawy stanów zapalnych związanych z immunologią neuroendokrynną
 • Zrozumieć „odruchy przeciw zapalne”
 • Zrozumieć działanie połączeń trzewia – mózg oraz serce – mózg w odniesieniu do nerwu błędnego
 • Zrozumieć funkcję i rolę struktur mózgu w centralnej sieci autonomicznej oraz układzie limbicznym
 • Przygotować plan terapii osteopatycznej skoncentrowanej na centrach osteopatycznych związanych z układem endokrynnym, układem odpornościowym (włączając w to ukł. limfatyczny) oraz autonomicznym układem nerwowym.

 

Na szkoleniu „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze nauczą się terapii/technik osteopatycznych służących prawidłowej modulacji nerwu błędnego oraz układu neuroendokrynno-immunologicznego.

Podczas szkolenie zostaną wykorzystane takie sposoby nauczania jak:

 • Czytanie i demonstracja (typowa terapia osteopatyczna celująca w układ neuroendokrynno-immunologiczny).
 • Dyskusja
 • Praca praktyczna w grupach dwuosobowych (terapia osteopatyczna)

NIEKTÓRE ODKRYCIA W ZAKRESIE STYMULACJI NERWU BŁĘDNEGO (VNS)

 • VNS poprawia alergię pokarmową, zwiększając liczbę komórek regulatorowych T i zmniejszając degranulację komórek tucznych, podczas gdy zmniejszone napięcie nerwu błędnego po wagotomii zwiększa aktywność choroby. Dane te sugerują, że nerw błędny nie tylko moduluje wrodzony układ odpornościowy, ale także adaptacyjny układ odpornościowy - De Vries et al 2013 – Clinical and Translational Allergy
 • Leczenie za pomocą VNS wskazano jako bezpieczne, zapewnia ono klinicznie istotne zmniejszenie częstotliwości, intensywności i czasu trwania napadów migreny u pacjentów z oporną na leczenie migreną. Obserwowano również poprawę w zakresie niesprawności związanej z migreną, depresji i jakości snu.
  - Kinfe et al 2015 - The Journal of Headache and Pain
 • VNS aktywuje liczne szlaki przeciwzapalne i wykazano, że znacząco zmniejsza ilość cytokin prozapalnych. Badania te wskazują na wiele możliwości, jakie może mieć VNS w leczeniu przewlekłego stanu zapalnego - Bonaz et al 2016 · The Journal of Physiology
 • Stymulacja nerwu błędnego początkowo zwiększa aktywność wyzwalającą i wzorce neuronów NE (norepinefryny), a następnie neuronów 5-HT, przypuszczalnie jako efekt kaskady przez post-synaptyczne receptory adrenergiczne α1. Jak dotąd, VNS wydaje się być unikatowym leczeniem przeciwdepresyjnym, zwiększającym transmisję 5-HT i zwiększającym aktywność neuronów NE. Te efekty mogą przyczynić się do skuteczności VNS w depresji opornej na leczenie - Manta et al 2009 - Journal of Psychiatry and Neuroscience

 

WSKAZANIA DLA VNS

 

Nieinwazyjna stymulacja nerwu błędnego jest niedawno zatwierdzoną metodą leczenia bioelektronicznego (oznaczenie CE 2010) i dostępna w Europie (kilka krajów, w tym Niemcy) i Stanach Zjednoczonych (zatwierdzenie przez FDA w 2017 r.).

VNS może być wskazany w leczeniu wielu zaburzeń, w tym epilepsji, depresji, lęku, zaburzeń snu, bólów głowy i migreny, zespołu stresu pourazowego, autyzmu - zaburzeń spektralnych, ADHD, po wstrząsie mózgu, po udarze, przy chorobach autoimmunologicznych, takich jak: łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane, choroba Crohna, IBD i IBS; innych schorzeń, w tym zaburzeń dwubiegunowych, otyłości, cukrzycy I i II, gastroparezy, zespołu nadczynności komórek tucznych, zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS), Alzheimera, Parkinsona, i nie przerzutowych nowotworów.

 

Stymulacja nerwu błędnego nie jest techniką osteopatyczną, ale jest alternatywnym, naukowo sprawdzonym i zatwierdzonym narzędziem do leczenia medycznego z holistycznymi efektami, które zarówno wyszkolony osteopata, a także lekarz ogólny lub fizjoterapeuci mogliby stosować jako opcjonalną metodę leczenia w codziennej praktyce. Dzięki tej metodzie, fizjoterapeuta, osteopaci i lekarze pierwszego kontaktu otwierają drzwi do skutecznego leczenia trudnych, złożonych chorób przewlekłych, których nie udało się zmaterializować w medycynie klasycznej lub klasycznym leczeniu osteopatycznym.

Plan kursu

I moduł:

Założenia na  I moduł:

 1. Poznanie podstaw neuroendokrynologii – immunologii i stanów zapalnych związanych z autonomicznym układem nerwowym (AUN) w przypadkach chorób autoimmunologicznych i przewlekłego bólu.
 2. Omówienie ośrodków osteopatycznych w odniesieniu do układu neuroendokrynno-immunologicznego.
 3. Zrozumienie tego jak wykonać manipulacyjne leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i układ odpornościowy.
 4. Zrozumienie, w jaki sposób manipulacyjne leczenie osteopatyczne za pomocą odpowiednich i adekwatnych technik działa na te układy.

Cele na I moduł:

 1. Zrozumienie zasad neuroendokrynoimmunologii i stanu zapalnego.
 2. Zrozumienie odruchów przeciwzapalnych AUN i najczęstszych przyczyn chorób.
 3. Zrozumienie osi jelito-mózg i serce-mózg.
 4. Zrozumienie funkcji i ról struktur mózgowych autonomicznej sieci centralnej oraz układu limbicznego związanego z bólem, zdrowiem psychicznym i stanem zapalnym.
 5. Stworzenie ukierunkowanego, manipulacyjnego leczenia osteopatycznego za pomocą określonych technik modulowania neuroendokrynno-immunologicznego i AUN.


Dzień 1.

Teoria:

Omówienie:

 • neuroanatomii AUN, nerwu błędnego, autonomicznej sieci ośrodkowej i układu limbicznego
 • odruchy przeciwzapalne AUN i najczęstsze przyczyny chorób

 

Dzień 2.

Teoria:

 • oś serce-mózg i jelita-mózg.
 • ośrodki osteopatyczne połączone z AUN i ośrodkami neuroendokrynno-immunologicznymi.

Praktyka:

 • stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i odruchy neuroendokrynno-immunologiczne (praca w parach).

 

Dzień 3.

Praktyka:

 • manipulacyjne leczenie osteopatyczne na AUN i ośrodkach neuroendokrynno-immunologicznych (praca w parach)

II moduł:

Założenia na II moduł:

 1. Poznanie elementów wspólnych nerwów czaszkowych V, VII, IX i X i omówienie dlaczego leczenie jednego z nich wpływa na drugi.
 2. Zrozumienie funkcji bariery krew-mózg i sposobu, w jaki stan zapalny wnika do mózgu.
 3. Poznanie innych mechanizmów promujących stan zapalny w mózgu i kluczowych ról hormonów w neuroprzekaźnictwie.
 4. Omówienie kluczowych technik osteopatycznych (ogólnych i specyficznych) ukierunkowanych na nerw błędny i układ neuroimmunologiczny.
 5. Ocena zmienności rytmu zatokowego serca w równowadze autonomicznego układu nerwowego (AUN)

 

 

Cele na II moduł:

 1. Zrozumienie, że leczenie kierunkowe innych nerwów czaszkowych wpłynie na nerw błędny, centralną sieć autonomiczną i odruchy przeciwzapalne.
 2. Zrozumienie, jak stany zapalne krzyżują się i rozwijają w mózgu.
 3. Zrozumienie odruchów bramkowych (gateway reflexes) i tego, jak manipulacyjne leczenie może mieć na nie wpływ.
 4. Zrozumienie roli hormonów w neuroprzekaźnictwie, takich jak hormony płciowe, hormony trawienne i histamina.
 5. Wykonywanie analizy zmienności rytmu serca i jej interpretacja.
 6. Skonfigurowanie ukierunkowanego, manualnego leczenia osteopatycznego w układzie neuroendokrynno-immunologicznym i AUN.


Dzień 1.

Teoria:

 • co mają wspólnego nerw V, VII, IX z nerwem błędnym
 • bariera krew-mózg i jak zapalenie rozprzestrzenia się w mózgu w przypadku przewlekłego bólu i zaburzeń zdrowia psychicznego

Dzień 2.

 • Odruchy bramkowe
 • Neurohormony i ich rola w neuroprzekaźnictwie

Praktyka:

 • stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i odruchy neuroendokrynno-immunologiczne (praca w parach).

 

Dzień 3.

 • Analiza zmienności rytmu serca, ćwiczenia (praca w parach)
 • Stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i oś neuroendokrynno-immunologiczną (praca w parach).

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów i studentów osteopatii oraz fizjoterapeutów
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor:

dr Pascal Grolaux, DO, MIO, MICO, MNSAO

Ukończył John Wernham Academy of Classical Osteopathy (1995), a następnie doktoryzował się na wydzile neurochirurgii  CHUV Lozanna w 1994r.

czytaj więcej

Cena

2500zł
(cena za moduł)

Terminy

II edycja: (brak wolnych miejsc)

 • I moduł: 17-19.04.2023r.
 • II moduł: 8-10.05.2023r.

Miejsce

Warszawa,
e-mail: kursy@fizjosystem.com

Organizator

Still Academy of Osteopathy

  Zapisz się na kurs:


  Cenimy państwa prywatność
  Ustawienia ciastek
  Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
  Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek
  Dostosuj ustawienia
  „Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
  Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
  Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
  Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

  Brak plików cookies.

  Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

  Brak plików cookies.

  Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek