Mastercourse Stany lękowe, stres i depresja: osie hormonalne a osteopatia

Zajęcia podczas kursu mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób układy hormonalny, neurowegetatywny, limbiczny i mięśniowo-szkieletowy są ze sobą wzajemne powiązane oraz to, jak włączają się w występowanie niektórych stanów emocjonalnych, takich jak stany lękowe, stres czy depresja.

Kurs pozwoli również pogłębić wiedzę na temat neuroprzekaźników, funkcji
i mechanizmu osi hormonalnych HPA, HPT i HPG, aby umożliwić osteopacie leczenie pacjenta w sposób globalny, przywiązując należytą wagę do objawów psychosomatycznych oraz by poprowadzić leczenie z uwzględnieniem niektórych specyficznych struktur, takich jak ciało migdałowate, podwzgórze, przysadka mózgowa i opony mózgowe, wraz z układem hormonalnym i mięśniami szkieletowymi.

Ten teoretyczno-praktyczny kurs będzie trwał trzy dni. Podczas części teoretycznej wyjaśnione zostanie funkcjonowanie osi hormonalnych związanych ze stanami lękowymi, stresem i depresją, różnice między takimi stanami emocjonalnymi oraz ich związek z układem limbicznym; natomiast w trakcie części praktycznej objaśnione zostaną rozmaite testy i techniki, wraz z ich przełożeniem na terapię i ćwiczenia do zastosowania w praktyce z różnymi typami pacjentów.

Wśród technik osteopatycznych zademonstrowane zostaną zarówno techniki funkcjonalne, jak i techniki bezpośrednie, w tym techniki w obrębie podejścia czaszkowego, trzewnego, strukturalnego oraz płynowego. W wyczerpujący sposób wyjaśnione będzie jak, kiedy i dlaczego wybrać daną technikę zamiast innej aby osiągnąć założone cele; omówione zostaną jasne zasady integracji postępowania terapeutycznego z pacjentem: od przypadków pacjentów ze rwą kulszową lub uogólnionym bólem, po pacjentów z różnymi postaciami bólów głowy, których podłoże jest związane ze stanami lękowymi, stresem i/lub depresją.

Plan kursu

I DZIEŃ:

9:00-10:45 Prezentacja zagadnień kursu, omówienie znaczenie neutralności terapeuty, praktyczna praca nad neutralnością dla poprawy uwagi, intencji
i obecności.

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13.00 Różnice w połączeniach między rozmaitymi częściami mózgu, od płatów mózgu do pnia mózgu; pogłębienie wiedzy o osiach hormonalnych HPA, HPT, HPG i neuroprzekaźnikach.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Definicja i omówienie rozbieżności między stresem, stanem lękowym a depresją, różnice między mężczyznami i kobietami we wszystkich fazach życia (młodzież, osoby dorosłe i starsze), anatomiczny opis odpowiednich struktur, przysadka, podwzgórze, ciało migdałowate, ciało modzelowate, kora czołowa i przedczołowa.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-18:00 Obserwacja i opis pacjenta ze stanami depresyjnymi, lękowymi i podobnymi, badanie oceniające dysfunkcje opon mózgowo-rdzeniowych oraz omówienie ich znaczenia (praca z przeponami oraz techniki dla siodła, namiotu i sierpa) w relacji do przysadki.

 

II DZIEŃ:

9:00-10:45 Anamneza (o co pytać i na co zwracać uwagę podczas wywiadu) w celu powiązania objawów somatycznych z cierpieniem emocjonalnym odczuwanym przez pacjentów.

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:00 Testy i techniki dotyczące płatów czołowych, pnia mózgu i równowagi między półkulami w odniesieniu do osi HPA-HPG-HPT.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Anatomia, testy i techniki ciała migdałowatego i hipokampa.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-18:00 Techniki płynowe i przypadek kliniczny.

III DZIEŃ:

9:00-10:45 Znaczenie nerwu błędnego i nerwu przeponowego; badanie i techniki pracy z powięzią szyjną w jej trzech warstwach: powierzchownej, środkowej i głębokiej z uwzględnieniem otworu szyjnego, pochewki szyjnej i tarczycy oraz badania języka; każdorazowo w odniesieniu do pacjentów, zarówno tych pogrążonych w depresji jak i nadmiernie pobudzonych.

10:45-11:00 Przerwa kawowe

11:00-13:00 Znaczenie serca i płuc, anatomia, testy i techniki w odniesieniu do lęku i depresji, zawsze w odniesieniu do pacjentów w depresji czy pacjentów nadpobudliwych.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Znaczenie przepony brzusznej, każdorazowo w odniesieniu do różnych przypadków pacjentów (depresja, stany lękowe i inne), badanie i techniki na przeponie brzusznej i na przeponie miednicy.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:15 Badanie i praktyczne techniki dla nadnerczy omówione w odniesieniu do różnych stanów i przypadków pacjentów (depresje, nadpobudliwość i inne).

17:15-18:00 Zakończenie kursu

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-18.00
Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii, inne kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski

Instruktor:

dr Eleonora Garibaldi Osteopata DO-Fisioterapista

Od 1990r dyplomowany Rehabilitant, w 203r. zdobyła licencjat z fizjoterapii, w 2003r. otrzymała dyplom z Osteopatii na E.O.P. w Rzymie.

czytaj więcej

 

Cena

2500zł
 

Terminy

II edycja:

 • 18-20.10.2024r.

Miejsce:

Warszawa

 

Organizator

Still Academy of Osteopathy

Mastercourse Men’ s Health: Andrologia i osteopatia – zdrowie mężczyzny w podejściu osteopatycznym

W przeciągu ostatnich lat zdrowie kobiet („Women’s Health”) zyskuje coraz wiekszą popularność w osteopatii, która oferuje im wsparcie oraz odpowiednie leczenie swoich problemów ginekologicznych.

 

W dzisiejszych czasach wielu mężczyzn cierpi z powodu problemów i chorób związanych z układem moczowo - płciowym. Dotyczy to coraz młodszych mężczyzn, którzy ukrywają swoje problemy. Powstają one na wskutek łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub są pooperacyjnym następstwem niestety często koniecznego zabiegu prostatektomii, co skutkuje m.in inkontynencją.

 

Mężczyźni bardzo często cierpią również z powodu niejasnych objawów bólowych miednicy, żylaków powrózka nasiennego, przewlekłego stanu zapalnego gruczołu krokowego, zaburzeń erekcji, zmniejszonej płodności czy całkowitej bezpłodności. Szacuje się, że obecnie w ponad 50% przypadków nie możliwości zajścia w ciążę, problemu należałoby szukać po stronie mężczyzny.

 

Oczywiście wielu z nich wstydzi się, aby udać się do osteopaty ze swoim problemem. Najwyraźniej jest to wynik nieświadomości, że osteopatia jest rownież pomocna w problemach i chorobach andrologicznych. Wyniki pojedynczych badań wskazują, że leczenie osteopatyczne może być pomocne i efektywne w przypadkach występowania bezpłodności po prostatektomii.

 

Można zauważyć niewystarczającą ilość osteopatów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Zarówno w kształceniu podstawowym, jak i podyplomowym osteopatów ten ważny temat zdrowia mężczyzn jest traktowany po macoszemu.

 

Kurs ten będzie poświęcony jedynie tematowi zdrowia mężczyzn w całościowym kontekście osteopatii. Na podstawie wiedzy z zakresu anatomii oraz fizjologii męskiego układu moczowo - płciowego, osteopatycznego modelu myślenia oraz jej filozofii zostaną przedstawione możliwości prowadzenia leczenia osteopatycznego mężczyzn z dysfunkcjami i chorobami andrologicznymi.

 

Duża część praktyczna kursu powinna zapewnić wystarczającą ilość czasu, aby zapoznać się i oswoić z palpacją oraz leczeniem męskiego układu moczowo - płciowego. Przy odpowiedniej ilości uczestników szkolenia płci męskiej istnieje możliwość rozszerzenia sposobów leczniczych o techniki wewnętrzne (rektalne), które okazały się bardzo efektywne w leczeniu dysfunkcji prostaty jak i bezpłodności.

 

Plan kursu

Anatomia i fizjologia wewnętrznych i zewnętrznych męskich narządów płciowych:

 

 • Prostata,
 • Gruczoły Cowpera
 • Gruczoły pęcherzykowe
 • Jądra i najądrza,
 • Nasieniowód,
 • Penis,
 • Cewka moczowa.

 

Ponadto:

 

 • Fizjologia erekcji,
 • Fizjologia ejakulacji,
 • Spermatogeneza,
 • Sterowanie hormonalne,
 • Powtórka: męska miednica, dno miednicy, kość guziczna.

 

Andrologiczne obrazy chorobowe (Teoria w kontekście osteopatycznym):

 

 • Bezpłodność męska,
 • Choroby gruczołu krokowego (BPS - zespół bolesnego pęcherza moczowego, nowotwór prostaty itp),
 • Zaburzenia funkcji psychoseksualne (in. zaburzenia erekcji),
 • Choroby jąder (żylaki powrózka nasiennego),
 • Choroby najądrzy

 

Część praktyczna:

 

 • Anamneza: pytania dotyczące objawów oraz ich rozpoznawanie,
 • Inspekcja,
 • Palpacja zewnętrzna i wewnętrzna,
 • Leczenie osteopatyczne wraz z technikami zewnętrznymi (w razie życzenia technikami wewnętrznymi) (w oparciu o JP Barral),
 • Rewizja: Leczenie dna miednicy, kości krzyżowej

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim lub niemieckim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski

Instruktor

Michael Biberschick, MMSc D.O. DPO

 

 

Cena

2300zł
 

Terminy

I edycja

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

 

Organizator

Still Academy of Osteopathy

MASTERCOURSE Endokrynologia kliniczna i biologiczna Integracyjne podejście do dysfunkcji endokrynologicznych w osteopatii

Jednym z podstawowych celów osteopatii jest dążenie do homeostazy. Układ hormonalny jest jednym z głównych układów, który odpowiada za jej regulację.

Podczas szkolenia:

• opanujesz elementy najbardziej odpowiednie i użyteczne w codziennej praktyce osteopatycznej,
• nauczysz się nowych metod pracy z  pacjentami, którzy skarżą się na bezsenność, zaburzenia płodności, brak energii, trudności z koncentracją, otyłość, cukrzycę itp …
• wprowadzisz do swojej pracy elementy profilaktyki i leczenia z określonym działaniem na równowagę neuro-immuno-endokrynną

Główne tematy:

• główne gruczoły dokrewne, ich hormony i ich działanie
• mechanizmy regulacji i interakcji hormonalnych
• wpływ stresu na układ nerwowo-wegetatywny i immuno-endokrynologiczny
• semiologia najczęstszych endokrynopatii funkcjonalnych i organicznych
• wpływ stylu życia i środowiska na wydzielanie hormonów
• integracja dysfunkcji endokrynologicznych w praktyce osteopatycznej
• techniki osteopatyczne właściwe dla gruczołów dokrewnych
• porady higieniczne i dietetyczne zapewniające pacjentom długoterminowe wsparcie w leczeniu osteopatycznym, a także integrację koherencji serca

Ten kurs będzie zawierał alternatywne wykłady teoretyczne w formie wykładowej, nadzorowane sesje praktyczne oraz analizę przypadków klinicznych.
Sesje teoretyczne oparte są na najnowszych badaniach naukowych z zakresu endokrynologii.

Szkolenie pozwoli pogłębić wiedzę terapeutów na temat fizjologii hormonalnej i patologii endokrynologicznej. Przedstawiony zostanie mechanizm szlaków komunikacyjnych pomiędzy hormonami, układem immunologicznym i nerwowym, co pozwoli zrozumieć i poznać postępowanie z najczęstszymi problemami endokrynnymi.

Terapeuci będą w stanie zidentyfikować elementy niefarmakologiczne, które mogą wywołać hormonalną nierównowagę a co za tym idzie zaproponować bardziej wspierający styl życia dla układu neuro-immuno-endokrynowego.

Środowiskowe czynniki zakłócające, takie jak dieta, będą lepiej rozumiane jako czynniki sprzyjające. Terapeuta będzie potrafił dobrać praktykę miejscowych i globalnych technik wskazanych w pracy z  układem hormonalnym.

Szkolenie umożliwi uczestnikom integrację elementów podejścia alopatycznego w endokrynologii w celu stworzenia lepszej interdyscyplinarnej współpracy.

Plan kursu

Ogólne informacje na temat układu hormonalnego
 • Gruczoły i tkanki
 • Pętle sprzężenia zwrotnego
 • Kontrola hormonalna
 • Hormony i ich funkcje
 • Funkcja systemu hormonalnego
 • Interakcje hormonalne
Sytuacje szczególne
 • Anoreksja
 • Otyłość
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Stres
Nielekowe drogi działania w układzie hormonalnym
 • •Sieć neuro-immuno-endokrynologiczna
 • Wiele bodźców układu nerwowo-dokrewnego, światło, dźwięk, nawodnienie, temperatura
 • Rola oktopocyny w fizjologii i terapii manualnej
 • Bodźce i nerwowo-dokrewne komórki układu sercowo-oddechowego: oś mózgu serca i płuc
 • Obrazy mentalne
Epiphysis – Hypothalamus – Przysadka
 • Anatomia topograficzna i palpacyjna – fizjologia
 • Podejście osteopatyczne
 • Studium przypadku klinicznego
 • Specyficzne i niespecyficzne techniki
Nadnercza – Jajnik – Grasica – Tarczyca – Trzustka – Wątroba
 • Anatomia topograficzna i palpacyjna – fizjologia
 • Podejście osteopatyczne
 • Studium przypadku klinicznego
 • Specyficzne i niespecyficzne techniki
Środki kliniczne:
 • Metodyka
 • Rola glukozy we krwi oraz w podejściu osteopatycznym
 • Wykorzystanie rytmów ginekologicznych w opiece osteopatyczn
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów i studentów osteopatii, inni kandydaci będą rozpatrywani indywidualnie
Szkolenie składa sie z dwKurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktorzy:

dr Valerie NamerD.O.

Valerie Namer jest doktorem medycyny i DES w endokrynologii i metabolice (Francja), a także ukończyła medycynę osteopatyczną w Osteopathic Center of Quebec (Montreal).

czytaj więcej

Cena

2500zł

Terminy

III edycja:

 

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

Organizator

Still Academy of Osteopathy

Osteopathic Approach Targeting the Vagus Nerve and the Neuroendocrine-Immune System

Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym

Szkolenie ” Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” pozwoli słuchaczom na poznanie i zrozumienie jak przeprowadzić terapię osteopatyczną celowaną na nerw błędny oraz układ neuroendokrynno-immunologiczny w leczeniu skomplikowanych dolegliwości takich, jak choroby autoimmunologiczne.

Słuchacze nauczą się lub odświeżą wiedzę na temat podstaw neurofizjologii oraz anatomii związanych z nerwem błędnym, anatomii centralnej sieci autonomicznej (ang. central autonomic network CAN) i układu limbicznego. Poznają ogólne podstawy neuroendokrynno-immunologiczne oraz czynniki wywołujące choroby.

Słuchacze zrozumieją mechanizmy neuro-immunologiczne często spotykane w chorobach oraz ogólne fizjo-biologiczne podstawy stanów zapalnych.

Słuchacze dokonają przeglądu różnych centrów osteopatycznych i technik związanych ze stymulacją i równowagą układu neuroendokrynno-immunologicznego połączonego z autonomicznym układem nerwowym (ANS).

Po zakończeniu szkolenia „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze będą w stanie:

 • Zrozumieć podstawy stanów zapalnych związanych z immunologią neuroendokrynną
 • Zrozumieć „odruchy przeciw zapalne”
 • Zrozumieć działanie połączeń trzewia – mózg oraz serce – mózg w odniesieniu do nerwu błędnego
 • Zrozumieć funkcję i rolę struktur mózgu w centralnej sieci autonomicznej oraz układzie limbicznym
 • Przygotować plan terapii osteopatycznej skoncentrowanej na centrach osteopatycznych związanych z układem endokrynnym, układem odpornościowym (włączając w to ukł. limfatyczny) oraz autonomicznym układem nerwowym.

 

Na szkoleniu „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze nauczą się terapii/technik osteopatycznych służących prawidłowej modulacji nerwu błędnego oraz układu neuroendokrynno-immunologicznego.

Podczas szkolenie zostaną wykorzystane takie sposoby nauczania jak:

 • Czytanie i demonstracja (typowa terapia osteopatyczna celująca w układ neuroendokrynno-immunologiczny).
 • Dyskusja
 • Praca praktyczna w grupach dwuosobowych (terapia osteopatyczna)

NIEKTÓRE ODKRYCIA W ZAKRESIE STYMULACJI NERWU BŁĘDNEGO (VNS)

 • VNS poprawia alergię pokarmową, zwiększając liczbę komórek regulatorowych T i zmniejszając degranulację komórek tucznych, podczas gdy zmniejszone napięcie nerwu błędnego po wagotomii zwiększa aktywność choroby. Dane te sugerują, że nerw błędny nie tylko moduluje wrodzony układ odpornościowy, ale także adaptacyjny układ odpornościowy - De Vries et al 2013 – Clinical and Translational Allergy
 • Leczenie za pomocą VNS wskazano jako bezpieczne, zapewnia ono klinicznie istotne zmniejszenie częstotliwości, intensywności i czasu trwania napadów migreny u pacjentów z oporną na leczenie migreną. Obserwowano również poprawę w zakresie niesprawności związanej z migreną, depresji i jakości snu.
  - Kinfe et al 2015 - The Journal of Headache and Pain
 • VNS aktywuje liczne szlaki przeciwzapalne i wykazano, że znacząco zmniejsza ilość cytokin prozapalnych. Badania te wskazują na wiele możliwości, jakie może mieć VNS w leczeniu przewlekłego stanu zapalnego - Bonaz et al 2016 · The Journal of Physiology
 • Stymulacja nerwu błędnego początkowo zwiększa aktywność wyzwalającą i wzorce neuronów NE (norepinefryny), a następnie neuronów 5-HT, przypuszczalnie jako efekt kaskady przez post-synaptyczne receptory adrenergiczne α1. Jak dotąd, VNS wydaje się być unikatowym leczeniem przeciwdepresyjnym, zwiększającym transmisję 5-HT i zwiększającym aktywność neuronów NE. Te efekty mogą przyczynić się do skuteczności VNS w depresji opornej na leczenie - Manta et al 2009 - Journal of Psychiatry and Neuroscience

 

WSKAZANIA DLA VNS

 

Nieinwazyjna stymulacja nerwu błędnego jest niedawno zatwierdzoną metodą leczenia bioelektronicznego (oznaczenie CE 2010) i dostępna w Europie (kilka krajów, w tym Niemcy) i Stanach Zjednoczonych (zatwierdzenie przez FDA w 2017 r.).

VNS może być wskazany w leczeniu wielu zaburzeń, w tym epilepsji, depresji, lęku, zaburzeń snu, bólów głowy i migreny, zespołu stresu pourazowego, autyzmu - zaburzeń spektralnych, ADHD, po wstrząsie mózgu, po udarze, przy chorobach autoimmunologicznych, takich jak: łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane, choroba Crohna, IBD i IBS; innych schorzeń, w tym zaburzeń dwubiegunowych, otyłości, cukrzycy I i II, gastroparezy, zespołu nadczynności komórek tucznych, zespołu posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS), Alzheimera, Parkinsona, i nie przerzutowych nowotworów.

 

Stymulacja nerwu błędnego nie jest techniką osteopatyczną, ale jest alternatywnym, naukowo sprawdzonym i zatwierdzonym narzędziem do leczenia medycznego z holistycznymi efektami, które zarówno wyszkolony osteopata, a także lekarz ogólny lub fizjoterapeuci mogliby stosować jako opcjonalną metodę leczenia w codziennej praktyce. Dzięki tej metodzie, fizjoterapeuta, osteopaci i lekarze pierwszego kontaktu otwierają drzwi do skutecznego leczenia trudnych, złożonych chorób przewlekłych, których nie udało się zmaterializować w medycynie klasycznej lub klasycznym leczeniu osteopatycznym.

Plan kursu

I moduł:

Założenia na  I moduł:

 1. Poznanie podstaw neuroendokrynologii – immunologii i stanów zapalnych związanych z autonomicznym układem nerwowym (AUN) w przypadkach chorób autoimmunologicznych i przewlekłego bólu.
 2. Omówienie ośrodków osteopatycznych w odniesieniu do układu neuroendokrynno-immunologicznego.
 3. Zrozumienie tego jak wykonać manipulacyjne leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i układ odpornościowy.
 4. Zrozumienie, w jaki sposób manipulacyjne leczenie osteopatyczne za pomocą odpowiednich i adekwatnych technik działa na te układy.

Cele na I moduł:

 1. Zrozumienie zasad neuroendokrynoimmunologii i stanu zapalnego.
 2. Zrozumienie odruchów przeciwzapalnych AUN i najczęstszych przyczyn chorób.
 3. Zrozumienie osi jelito-mózg i serce-mózg.
 4. Zrozumienie funkcji i ról struktur mózgowych autonomicznej sieci centralnej oraz układu limbicznego związanego z bólem, zdrowiem psychicznym i stanem zapalnym.
 5. Stworzenie ukierunkowanego, manipulacyjnego leczenia osteopatycznego za pomocą określonych technik modulowania neuroendokrynno-immunologicznego i AUN.


Dzień 1.

Teoria:

Omówienie:

 • neuroanatomii AUN, nerwu błędnego, autonomicznej sieci ośrodkowej i układu limbicznego
 • odruchy przeciwzapalne AUN i najczęstsze przyczyny chorób

 

Dzień 2.

Teoria:

 • oś serce-mózg i jelita-mózg.
 • ośrodki osteopatyczne połączone z AUN i ośrodkami neuroendokrynno-immunologicznymi.

Praktyka:

 • stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i odruchy neuroendokrynno-immunologiczne (praca w parach).

 

Dzień 3.

Praktyka:

 • manipulacyjne leczenie osteopatyczne na AUN i ośrodkach neuroendokrynno-immunologicznych (praca w parach)

II moduł:

Założenia na II moduł:

 1. Poznanie elementów wspólnych nerwów czaszkowych V, VII, IX i X i omówienie dlaczego leczenie jednego z nich wpływa na drugi.
 2. Zrozumienie funkcji bariery krew-mózg i sposobu, w jaki stan zapalny wnika do mózgu.
 3. Poznanie innych mechanizmów promujących stan zapalny w mózgu i kluczowych ról hormonów w neuroprzekaźnictwie.
 4. Omówienie kluczowych technik osteopatycznych (ogólnych i specyficznych) ukierunkowanych na nerw błędny i układ neuroimmunologiczny.
 5. Ocena zmienności rytmu zatokowego serca w równowadze autonomicznego układu nerwowego (AUN)

 

 

Cele na II moduł:

 1. Zrozumienie, że leczenie kierunkowe innych nerwów czaszkowych wpłynie na nerw błędny, centralną sieć autonomiczną i odruchy przeciwzapalne.
 2. Zrozumienie, jak stany zapalne krzyżują się i rozwijają w mózgu.
 3. Zrozumienie odruchów bramkowych (gateway reflexes) i tego, jak manipulacyjne leczenie może mieć na nie wpływ.
 4. Zrozumienie roli hormonów w neuroprzekaźnictwie, takich jak hormony płciowe, hormony trawienne i histamina.
 5. Wykonywanie analizy zmienności rytmu serca i jej interpretacja.
 6. Skonfigurowanie ukierunkowanego, manualnego leczenia osteopatycznego w układzie neuroendokrynno-immunologicznym i AUN.


Dzień 1.

Teoria:

 • co mają wspólnego nerw V, VII, IX z nerwem błędnym
 • bariera krew-mózg i jak zapalenie rozprzestrzenia się w mózgu w przypadku przewlekłego bólu i zaburzeń zdrowia psychicznego

Dzień 2.

 • Odruchy bramkowe
 • Neurohormony i ich rola w neuroprzekaźnictwie

Praktyka:

 • stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i odruchy neuroendokrynno-immunologiczne (praca w parach).

 

Dzień 3.

 • Analiza zmienności rytmu serca, ćwiczenia (praca w parach)
 • Stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i oś neuroendokrynno-immunologiczną (praca w parach).

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów i studentów osteopatii oraz fizjoterapeutów
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor:

dr Pascal Grolaux, DO, MIO, MICO, MNSAO

Ukończył John Wernham Academy of Classical Osteopathy (1995), a następnie doktoryzował się na wydzile neurochirurgii  CHUV Lozanna w 1994r.

czytaj więcej

Cena

2500zł
(cena za moduł)

Terminy

II edycja: (brak wolnych miejsc)

 • I moduł: 17-19.04.2023r.
 • II moduł: 8-10.05.2023r.

Miejsce

Warszawa,
e-mail: kursy@fizjosystem.com

Organizator

Still Academy of Osteopathy

Mastercourse „Grow Your Skills”: Trust your hands

Dzień 1:

9:00 – 9:40   Powitanie i wprowadzenie – Dyskusja na temat poziomów wcześniejszego           doświadczenia i aspiracji względem kursu.

9:40 – 10:40    Kto jest terapeutą? (prelekcja i dyskusja)

 • Nasza rola w relacji terapeuta / pacjent
 • Jak zdobywamy informacje o naszych pacjentach
 • Intelekt i intuicja

10:40 – 11:10 Przerwa na herbatę

11:10 – 11:50 Zwiększanie intuicyjnej świadomości, widzenia peryferyjnego, rozwijanie mowy ciała i umiejętności centrowania się (rozmowa i dyskusja)

11:50 –12:30 Ćwiczenia praktyczne – zwiększanie świadomości sensorycznej

12:30 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 14:30 Kości i stany traumatyczne – wykład

14:30 – 15:30 Ćwiczenia praktyczne: kości i urazy

15:30 – 16:00 Przerwa na herbatę

16:00 – 16:30 Opony mózgowo-rdzeniowe – wykład

16:30 – 17:00 Powtórka i dyskusja – podsumowanie dnia

 

Dzień 2:

9:00 – 9:30 Refleksje o pierwszym dniu – omówienie i dyskusja

9:30 – 10:15 Ćwiczenia praktyczne – błony

10:15 – 10:45 Płuca i drzewo oskrzelowe

10:45 – 11:15 Przerwa na herbatę

11:15 – 12:00 Ćwiczenia praktyczne – płuca i drzewo oskrzelowe

12:00 – 12:30 Kompresja kości krzyżowej – wykład

12:30 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:00 Ćwiczenia praktyczne – kość krzyżowa i stany kompresyjne

15:00 – 15:30 Przerwa na herbatę

15:30 – 16:00 Zróżnicowane stany płynne – wykład i dyskusja

16:00 – 17:00 Fluktuacje boczne – część praktyczna

Dzień 3:

9:00 – 9:15 Powtórka i dyskusja – omówienie dnia

9:15 – 9:45 Zatoki czaszki

9:45 – 10:30 Ćwiczenia praktyczne: zatoki powietrzne czaszki

10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę

10:50 – 11:20 Przepona, klatka piersiowa i pierwszy oddech – wykład

11:20 – 12:00 Ćwiczenia praktyczne: przepona, klatka piersiowa i pierwszy oddech

12:00 – 12:30 CV4 – wykład

12:30 – 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 – 14:30 Ćwiczenia praktyczne – CV4

14:30 – 15:00 Dyskusja, podsumowanie i podziękowania

15:00 – 16:00 Head Check (dla tych, którzy tego potrzebują) i zamknięcie

Grow Your Skills” to ośmioelementowy kurs, z którego każdy ma na celu rozwijanie i wzbogacanie umiejętności w zakresie osteopatii czaszkowo-krzyżowej w polu czaszkowym. Każdy element kursu będzie zwiększać Twoje umiejętności w inny sposób. Między każdym z elementów podawane będą tematy i zagadnienia do nauki i przestudiowania, w celu zmaksymalizowania możliwości rozwoju zawodowego i klinicznego.

Na każdy z modułów jest odrębna rejestracja, ale żeby przystąpić do kolejnych modułów należy mieć ukończone poprzednie części.

Wszyscy uczestnicy będą namawiani do wymienienia się danymi kontaktowymi w celu podejmowania regularnych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami kursu, aby zachęcić do wspólnego postępu i uczenia się jako zespół. Spowoduje to powstanie bardzo silnej więzi uczenia się i wzajemnego zrozumienia pośród uczestników, które powinny dominować na przestrzeni ich dalszej kariery zawodowej.

Każdy element będzie progresywnie rozbudowywał wiedzę zdobytą na poprzednich, aby rozwijać Twoje zdolności i umiejętności, obejmując całość fizjologii.

1 moduł.     Zaufaj swym dłoniom

Ten element ma na celu zwiększenie umiejętności palpacyjnych i percepcyjnych. Będziesz dogłębniej eksplorować tkanki, zwiększając swoją zdolność do dokładniejszego i bardziej precyzyjnego różnicowania oraz diagnozowania zaburzeń równowagi w ich obrębie. Większa umiejętność różnicowania tkanek osiągnięta dzięki temu elementowi stanowić będzie podstawę do dalszej części programu kursu.

 1. Kto jest terapeutą? Kim jestem, co moja osoba wnosi do stołu terapeutycznego?
 2. Kość, okostna, śródkostna i trauma.
 3. Opona twarda, pajęczynówka i opona miękka - palpacja wszystkich trzech warstw
 4. Płuca i drzewo oskrzelowe
 5. Kość krzyżowa i kompresja kości krzyżowej
 6. Stany płynne i fluktuacja boczna
 7. Zatoki kości czaszkowych
 8. Przepona, klatka piersiowa i pierwszy oddech
 9. CV4

2 moduł.     Element drugi: kończyny

W obrębie tego elementu badamy kończyny górne i dolne, w tym ich powiązania z tułowiem. Przyjrzymy się embriologii, neurologii, unaczynieniu, drenażowi i układowi limfatycznemu, oraz wybranym aspektom układu mięśniowo-szkieletowego.

 1. Embriologia
 2. Pęczek nerwowo-naczyniowy
 3. Okostna, układy kanałów ośrodkowych osteonu (układy Haversa), kość korowa i krew
 4. Powięź i błony międzykostne
 5. Splot szyjny
 6. Splot lędźwiowy i splot krzyżowy
 7. Obojczyk, kość krzyżowa i funkcjonalna kość krzyżowa
 8. Macierz pozakomórkowa
 9. Błona komórkowa, płyn wewnątrzkomórkowy i organelle

 

3 moduł.     Element trzeci: brzuch i miednica

Podczas zajęć tego elementu badamy zawartość jamy brzucha i miednicy, odnosząc je do całej fizjologii. Dlatego przyjrzymy się układowi pokarmowemu, śledzionie i układowi krwiotwórczemu, układowi rozrodczemu wraz z układem mięśniowo-szkieletowym.

 1. Wchłanianie składników odżywczych
 2. Nerki, nadnercza i pęcherz
 3. Śledziona
 4. Wątroba
 5. Jelito grube
 6. Trzustka i pęcherzyk żółciowy
 7. Wydalanie - jelita
 8. Macica, prostata i zastój krążenia żylnego
 9. Wsparcie tułowia, kręgosłupa, serca i ośrodkowego układu nerwowego
 10. Równoważenie układu współczulnego i przywspółczulnego (nadnerczy i nerwu błędnego)

4 moduł.     Element czwarty: klatka piersiowa

Ten element będzie zorientowany na klatkę piersiową, eksplorowanie jej zależności z czaszką, kręgosłupem szyjnym oraz przeponą. Przyjrzymy się embriologii serca, płuc oraz ich powłok osierdziowych i opłucnowych. Przyjrzymy się funkcji serca i układu oddechowego oraz temu, jak wpływają na resztę fizjologii.

 1. Fizjologia klatki piersiowej
 2. Przepona i jej powiązania poniżej
 3. Przepona i jej powiązania powyżej
 4. Embriologia serca
 5. Osierdzie
 6. Serca i naczynia wielkie
 7. Embriologia płuc
 8. Drzewo oskrzelowe, płuca i pęcherzyki płucne
 9. Opłucna
 10. Przewód piersiowy, krążenie limfatyczne i grasica

 

12 nerwów czaszkowych

Nerwy czaszkowe są nauczane w formie dwóch oddzielnych kursów:

 • Element piąty: Nerwy czaszkowe CN 0-VI
 • Element szósty: nerwy czaszkowe CN VII-XII

Te aspekty przedstawiane są w trakcie dwóch kursów, ponieważ jest zbyt wiele materiałów, aby można je było ująć w całości, podczas jednego, trzydniowego kursu.

Zajęcia w formie dwóch kolejnych elementów pozwolą dokładnie zbadać wszystkie nerwy czaszkowe, ich anatomię i fizjologię. Przyjrzymy się tkankom docelowym danych nerwów i temu, jak może dojść do ich zaburzeń. Przeanalizujemy przykłady kliniczne i przyjrzymy się sposobom leczenia różnych współistniejących schorzeń.

5 moduł. Element piąty:  Nerwy czaszkowe CN 0-VI

 1. Nerw czaszkowy zero i nerw węchowy (CN I)
 2. Zatoki kości czaszkowych
 3. Zwój skrzydłowo-podniebienny
 4. Nerw wzrokowy (CN II)
 5. Nerwy lll, lV i Vl - ruch oczu
 6. Komory oczodołowe
 7. Nerw trójdzielny (CN V)
 8. Nerw oczny
 9. Nerw szczękowy
 10. Nerw żuchwowy

 

6 moduł. Element szósty:  Nerwy czaszkowe VII - XII

 1. Nerw twarzowy (CN VII)
 2. Słuch i równowaga - Nerw przedsionkowo-ślimakowy (CN VIII)
 3. Nerw językowo-gardłowy i język (CN IX)
 4. Nerw błędny (CN X) - część wewnątrzczaszkowa
 5. Nerw błędny (CN X) - część pozaczaszkowa
 6. Nerw dodatkowy i szyja (CN XI)
 7. Poruszanie językiem - nerw podjęzykowy (CN XII)

 

7 moduł. Element siódmy: Odmienny czynnik czasowy

W ramach siódmego elementu będziemy eksplorować czas i to, jak oddziałuje on na fizjologię. Zbadamy osie czasu i potężne sposoby wykorzystania ich w praktyce. Umożliwia to terapeucie leczenie zastałego, przewlekłego stanu, tak, jakby pojawił się on dopiero dzisiaj, co wywołuje dużo efektywniejszą odpowiedź kliniczną na leczenie. Aspekt kliniczny będzie mieć najistotniejsze znaczenie i odkrywane będą nowe sposoby wywoływania głębokich, korzystnych zmian u pacjentów.

 1. Czym jest czas
 2. Czasoprzestrzeń
 3. Centrowanie z Poza-czasem
 4. Czas konceptualny
 5. Czas embriologiczny - Czas by Ujrzeć
 6. Czas embriologiczny - Serce
 7. Poród w czasie - błony, narodziny CV4?
 8. Poród w czasie - przepona, płuca i pierwsze tchnienie
 9. Poród i czas - Narodziny i Ośrodkowy Układ Nerwowy
 10. Traumatyczny czas
 11. Szok w czasie
 12. Jestem ponad czasem - jak nasza psychika wyprowadza nas poza czas!

 

8 moduł. Element ósmy: Współzależności ciała

Ten element jest najnowszym dodatkiem do siedmiu Elementów kursu „Grow Your Skills” Powodem dołączenia tego elementu jest fakt, iż w 2018 roku zdałem sobie sprawę, że liczne tkanki powiązane są w fizjologii z innymi, nawet gdy czasami nie ma ewidentnego związku fizjologicznego. Leczenie jednej tkanki wpływa na drugą i taka wiedza prowadzi do głębszego spojrzenia na całą fizjologię.

 1. Płuca i nadnercza - przywspółczulny i współczulny układ nerwowy
 2. Płuca część 2 - rozwój embriologiczny - wzrastanie do przestrzeni próżni i rozwój postawy
 3. Zależności między oponami mózgowymi a oczami: Opona / Twardówka, Pajęczynówka / Kosmówka, Opona miękka / Błona podstawna siatkówki, Mózg / Komórki siatkówki
 4. Trzy warstwy opon mózgowych i trzy warstwy osierdzia
 5. Ośrodkowy układ nerwowy i skóra - zależności ektodermalne
 6. Wydalanie: Skóra, nerki, płuca, jelita i wątroba
 7. Płuca, serce, przewód pokarmowy i nerki - połączenia współczulne i reakcja na strach
 8. Serce, przewód pokarmowy i wątroba - powiązania metaboliczne

Relacje między mózgiem, sercem i przewodem pokarmowym - jak nasze myśli wpływają na te narządy

Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, inne kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Instruktor

Tim Marris D.O. FSCCO

Jest członkiem Sutherland Cranial College of Osteopathy - wysoko ocenianej podyplomowej organizacji dydaktycznej. Prowadzi wykłady na skalę międzynarodową dla wykwalifikowanych osteopatów na temat Osteopatii Czaszkowej

czytaj więcej

Cena

2500zł

Terminy

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

Organizator

Still Academy of Osteopathy

Mastercourse Zintegrowane podejście w pracy psychosomatycznej

Plan kursu

MODUŁ I:

 

Dzień 1

- Podstawy biologiczne, medyczne, neurofizjologiczne reakcji stresowych i ich wpływ na organizm człowieka.

- Układ Primovascularny- pierwotny układ naczyniowy- dotychczasowe wyniki badań i ich istotność dla pracy nasłuchowej oraz wykorzystanie w pracy manualnej

- Typy zawieszeń emocji w cele- ich wpływ strukturalny oraz wisceralny na ciało

- Praca w byciu neutralnym, odbieranie – nadawanie

 

Dzień 2

- Strefy percepcji

- Praca nad polami percepcji- zawężanie

- Powięź – badania naukowe, typy receptorów i ich wpływ na efekty terapeutyczne, zjawiska piezoelektryczne, bioluminescencja i inne.

- Praca na zwijaniu i rozwijaniu powięzi

 

Dzień 3

- Detoksyfikacja układu nerwowego- układ glimfatyczny

- Praca z wybranymi jądrami mózgu – połączenie pracy manualnej z prowadzoną wizualizacją angażującą daną strefę mózgu przez terapeutę

- Wychodzenie z procesu i wybrane zalecenie dla pacjentów po terapii

 

Dzień 4

- Praca z dokładną linią życia- ja dysfunkcja rozwijała się

- Rozbudowa linii życia o wzorce trans i intergeneracyjne

- Podsumowanie szkolenia i synteza informacji

 

 

MODUŁ II

 

Dzień 1

- Podstawy mikrobiologiczne oraz fizyczne komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizmów żywych- dotychczasowe badania

- Genetyka oraz epigenetyka – istotność dla medycyny

- Praca w szerokich polach percepcji

 

Dzień 2

- Kody pokoleniowe- analiza drzewa genealogicznego pod kątem problemów pacjenta

- Praca na wzorcach transgeneracyjnych i intergeneracyjnych

- Zastosowanie rytuałów terapeutycznych

- Sposoby łączenia się z podświadomością własną i pacjenta

 

Dzień 3

- Praca z emocjami

- Łączenie pracy słownej – prowadzonej z pracą manualną – emocje

- Hierarchizacja emocji

- Medytacje na uwalnianie emocji

 

Dzień 4

- Najczęściej spotykane wzorce konfliktów oraz ich manifestacje w ciele – kończyna górna

- Najczęściej spotykane wzorce konfliktów oraz ich manifestacje w ciel – kończyna dolna

- Najczęściej spotykane wzorce konfliktów oraz ich manifestacje w ciel – kręgosłup

- Podsumowanie

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 8.00-17.00
 • II dzień: 8.00-17.00
 • III dzień: 8.00-17.00
 • IV dzień: 8.00-14.00
Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów manualnych i studentów tych kierunków

Instruktor

Jakub Stępnik D.O., MSc, BSc, MT
 

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie....

czytaj więcej

Cena

3900zł
(za całość szkolenia)
 

Terminy

I edycja:

terminy podamy wkrótce

Miejsce

FizjoSystem-Szkolenia

ul. Wita Stwosza 32/1

02-661, Warszawa

 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek